Varlık problemi felsefenin en önemli ve güç problemlerinden biridir. Bu durumu Gabriel Marcel (1839 - 1973) le Mystère de l'Etre {Varlığın Sırrı) isimli eserinin ikinci cildinde şöyle belirtiyor: "Bu ikinci serînin başlangıcında düşey olarak inmeye mecbur olduğu bir uçurumun kenannda gezinen kimseyi yakalayan baş dönmesi heyecanını yaşıyorum. Öyle ise geçen yıl her şeye rağmen bazı uçurumlardan uzakta birçok tuzaktan kaçınmaya mecbur olduğumuz ve kesinlikle engebeli bir bölgede ilerlerken bu defa dalmaya mecbur olduğumuz bu uçurum nedir? Bu defa pek tabiî olarak üzerinde kendimizi sorgulayacağımız bu şey olduğu gibi Varlık'tır."

Bu baş döndürücü ve girdaplı problemde dengeli adımlarla ilerleyebilmek için önce kavram analizleriyle işe başlamak gerekiyor. Bunun için de varlık probleminin temel üç kavramını açıklamak önem arz ediyor. Bunlar varlık öz ve varoluştur. Bu kavramların öncelikle lügat manalarını belirtmek yararlı olacaktır.

I- Genel anlamda:

Herhangi bir şekilde bir varoluşa sahipmiş gibi düşünülen her şey. "Varlık: Bir anlamda var olanların bütünüdür. Bir anlamda da var olanın varlığının ifadesidir." Bütün varlıkları içine alan en genel kavram.

II- Soyut anlamda:

1- Var olmak olgusu. "Yalnız elle tutulup ve gözle görülen şeylere var demek yanlıştır. Çünkü başkası üzerinde etki yapan her şey her kuvvet aynı derecede vardır." Sadece düşüncede var olan bu varlık türü "uzay - zaman dışıdır duyularla algılanamaz elle tutulur gerçekliği yoktur." Metafiziğin değerlerin matematik ve mantığın kavramları bu türdendir.

2- Düşüncede var olan fakat düşüncenin dışında gerçek varlığı olmayan her çeşit objeye verilen isim.

III- Somut anlamda:

1- Gerçek olarak var olan şeylere verilen isim. "Bizde gerçek ve hakîkî olarak var olan her şey Mükemmel ve sonsuz varlıktan gelir."

2- Bir gerçekliğe sahip olan şey.

3- Gerçeklik.

4- Dünyada var olmanın durumu şartı varlık biçimi.

5- "Bilinçten bağımsız olarak var olan objektif dünyayı maddeyi belirten felsefi kavram."