Önemli Felsefeciler kimlerdir
Önemli Felsefecilerin isimleri

Ünlü felsefecilerden birkaçı şöyle sıralanabilir;

Sokrates
Platon
Aristoteles
F.Bacon
Immanuel Kant
T.Hobbes
Descartes
Epikuros
Anselmus