Süperego ego ve id'i kontrol eden karakter bölümü. İd isteğin hemen olmasını ister ego gerekli şartların yerine getirildiğinde o isteğe ulaşılacığını belirtir süperego ise hem id'i hem egoyu belli bir süre idare ederek yapılacak davranışın toplumsal şartlara ahlak vs. gibi değerlere uygunluğu belirler ona göre hareket sağlanır.
Freud tarafından öne sürülmüştür.