Sofia kelimesi bilgelik (hikmet) bilgi manasınadır. Şu halde filosofla kelimesinin sözlük manası “Hikmet Sevgisi” anlamına geliyor.

***
Sözü akıl ile söyle; bilgi ile süsle.Yusuf Has Hacip

***

Bilgin ve Bilge düşünce davranışamaç ve yöntem bakımından farklıdırlar .Bununla beraber ortak yönleri de vardır:

Gerçeğe Varmak.


Bilginin uğraşı alanı bilimdir-teknolojidir. Yöntemi Objektiftiftir Ürünü kanıtlanmış gerçeklerdir.

Bilgenin uğraşı alanı Felsefedır:

Yöntemi Subjektiftir Ürünü düşünce yumağıdırçözüldükçe dağılır. Ortak değerleri çıkış noktaları Özgür Akıldır.

Her alan için İşte kısaca nitelendirme:

....Köküne göre meyve veren ağaç: Akıl
....Bin marifetli mercek:Bilim
....Bin başlı develsefe

....Akıl
-----------
:Evrensel varoluştavarlıklar sisteminde ve çeşitliliğindeen üst düzeyde bir gerçekliktir. Bilmek ve bildiğini bilmek yetisidir

Dış ve iç dünyadaki olayları algılamakaraç yapıp kullanmakkavram ve yargı üretmekproblem çözmekusavurmakanalizsentez işlemlerinde bulunmakbilgileri ve anıları depolamakbilinç-altındaki birikimleri saklamak ve yönlendirmek ve ileri aşamada bilimteknolojifelsefekültürsanatsiyaset üretmek bu görkemli varlığın işlevlerindendir. Kuşkusuzcanlılar dünyasında da görkemli oluşumlar ve davranışlar vardır:

Örneğin belli doğal kaynaklardan yararlanarak elmakayısışeftali vb. üreten ağaçlaryumurtalarını kumsalda bir oyuk içine bıraktıktan sonra öleceğini bilen Sfenks böceğininyumurtadan çıkacak yavrularının taze besinle beslenebilmeleri içinyakaladıklarıkarıncaların hareket sinirlerini bularak bir miktar zehir bırakarak felç edip yuvanın önüne taşıması ilginç değil midir?

Bunlar gibi her hayvanda ve her bitkide binlerce örnek vardır. Kuşkusuz bilginler bu konuları daha yetkin olarak incelemektedirler. Ancak bunları İçgüdüsel potansiyel ve davranış deyip geçiştiremeyiz. Akıl ile mukayese etmek zorundayız

Belki de H.Bergson'un şu yargısına önem vereceğiz:

İçgüdü donmuş akıl( zeka) akıl (zeka) ise hareketli içgüdüdür.
Özetle diyebiliriz ki

Aklı Çözmek Felsefeyi ve Türevlerini Çözmek
demektir.
Bunu deneyeceğiz.
*


alıntı