Varlık varlık nedir varlık felsefesi ontoloji ontoloji nedir varlık felsefesi nedir felsefi anlamda varlık varlık felsefesinin konusu varlık felsefesinin içeriği


Varlık Felsefesi (Ontoloji) Nedir?

Felsefi anlamda var olan şey ağaç ve ateş gibi canlı veya cansız bir madde de olabilir düşünme ve sezme gibi ruhsal bir şey de... Aynı şekilde varlık inanç gibi manevi bir şey de olabilir. Kısacası felsefe için varlık; fiziksel zihinsel veya ruhsal olarak kabul görebilir.

İşte bu varlık alanlarının barındırdığı varlıkların en temel ve kendilerine özgü yanlarını soruşturan inceleme ve düşünme biçimine varlık felsefesi veya ontoloji denilmektedir. Yani varlık felsefesi veya ontoloji; en genel anlamda var olan şeyleri varlıkların temellerini ve varlıklar arasındaki esas bağları sorgulayan felsefe dalıdır.

İsminden de anlaşılacağı üzere varlık felsefesinin konusu varlıktır. Varlık felsefesi bu bağlamda; varlık var mıdır varlık varsa bu nasıl oluş biçimi nasıldır varlık yalnızca fiziksel olarak mı vardır maddi varlığın dışında tinsel varlıklar da var mıdır ve varlığın nitelikleri nelerdir gibi sorulara cevap aramaktadır? Felsefe bu sorgulamalarla varlığı ve var olanla ilişkili olayları bir bütün olarak açıklamaya çalışır. Bu çalışmanın ulaşmak istediği sonuç tüm varlık dünyasını yöneten ilkeleri bulmak ve açıklamaktır.


d
erleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Prof. Dr. Ahmet Arslan - Felsefeye Giriş Kitabı; Prof. Dr. Mustafa Ergün - Felsefeye Giriş - Varlık Felsefesi