Ahlak ahlak nedir ahlak felsefesi ahlak felsefesi nedir felsefi anlamda ahlak ahlak felsefesinin konusu ahlak felsefesinin içeriği

Ahlak Felsefesi Nedir?

Ahlak Arapçadan Türkçeye geçen ve Türkçede; bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları anlamına gelen bir kavramdır. Genel anlamda ahlak ise toplum içinde oluşan geleneklerin değerlerin ve kuralların oluşturduğu; herhangi bir bireyin herhangi bir grubun ya da bütün toplumun doğru veya yanlış iyi veya kötü davranışlarını belirleyen yönlendiren ve şekillendiren sistemsel yapıya verilen addır.

Ahlak tek bir yapıya bağlı kalmak zorunda değildir. Bu bağlamda; iş ve aile ortamında siyaset arenasında ve hatta yaşamın bütün alanlarında ahlaktan söz edilebilir. İşte ahlak felsefesi ahlaktan söz edilebilecek bütün alanlarda ahlakı açıklamaya ve değerlendirmeye çalışan felsefi soruşturma dalıdır.

Ahlak felsefesi insan yaşantısındaki değerler kurallar yargılar ve temel düşüncelerle ilgilenir. Yani ahlak felsefesi en genel anlamıyla insan yaşantısının ahlaki boyutunu ele alır ve değerlendirir; insan davranışlarını ve bu davranışların doğru mu yanlış mı; iyi mi kötü mü olduğu sorularına cevaplar arar.

Ahlak Felsefesinin Konusu

1. Ahlak felsefesi insan eylemlerini ve bu eylemlerin dayandığı ilkeleri konu alan felsefi disiplindir.

2. Ahlak felsefesi; ahlak alanında hakim olan ilkeleri "iyi"nin ve "kötü"nün ne olduğunu ahlaklılığın ne anlama geldiğini sorgular.

3. Ahlak felsefesi ahlak hayatı üzerinde sistemli bir biçimde düşünme ve soruşturmadır.

4. Her bilgi dalının kendine özgü kavramları ve özel terimleri vardır. Ahlak felsefesinin de "iyi" "kötü" "özgürlük" "erdem" "sorumluluk" "vicdan" "ahlak yasası" "ahlaki karar" "ahlaki eylem" gibi kendine özgü kavramları vardır.


Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Prof. Dr. Ahmet Arslan - Felsefeye Giriş Kitabı