Bir ucunda içe dönüklük bulunan yatay boyutun iki ucunda yer alan normal tiplerin özelliği şöyledir;

Tipik içe dönük olanlar sessiz çevreye karşı kapalıdırlar. İnsanlardan kaçar kendi başlarına kalmak isterler. Okumak yazmak resim müzik gibi uğraşılardan hoşlanırlar. İnsanlarla kolay ilişki kuramazlar. Zor arkadaş edinirler. Yapacakları hareketi önceden düşünüp tasarlarlar. Günlük yaşantıyı olayları kişileri ciddiyetle ele alırlar. Sakin telaşsız bir yaşam biçimini sever duygu ve coşkularını çok sıkı denetim altında tutarlar. Aşırı duygulanımdan kaçar hareketlerini ve davranışlarını denetlerler.

Çok ender olarak saldırgan davranışta bulunurlar. Güvenilir insanlardır. Kurdukları toplumsal ilişkileri sınırlı ve dengeli olarak sürdürürler. Ahlâk kurallarına büyük değer verirler. Yaşama bakış açıları karamsardır. Öğrenci tipik içe dönük çıkmış ise bu durum hem rehber öğretmen çıktısında belirtilmekte hem de öğrenciye bu özelliğine uymayan meslekler önerilmemektedir.

Tipik dışa dönük olanlar insancıl cana yakındırlar insanlarla birlikte bulunmaktan hoşlanırlar. Kolay ilişki kurar çok arkadaş edinirler. Kendi başlarına kalmaktan okumak ve çalışmaktan hoşlanmazlar. Heyecan veren olaylardan hoşlanırlar. Hareket ve davranışları üzerindeki denetimleri zayıftır. O anda içlerinden geldiği gibi hareket ederler.

Neşeli hareketlidirler çok konuşur şakadan hoşlanırlar. Genellikle tasasız iyimserdirler gülmeyi eğlenmeyi severler. Kolay kızıp öfkelenir kendilerini kaybederler. Saldırgan hareket ve davranışları sıktır.

Duygularını sıkı denetim altında tutamaz ahlâk ve toplum kurallarına pek aldırmazlar. Her zaman güvenilir değildirler. Öğrenci tipik dışa dönük çıkmış ise bu durum hem rehber öğretmen çıktısında belirtilmekte hem de öğrenciye bu özelliğine uymayan meslekler önerilmemektedir.