Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Ezoterik Bilginin Temelleri

  Doğa Filozofları vakfını kurduğumuz zaman Simya ve Kabala gibi ezoterik disiplinleri gizlilikten çıkarıp açıklayan dışarıya açık herhangi bir örgütlenme -en azından Fransa'da- yoktu. Ne var ki ezoterik ve felsefi gruplar çok uzun zamandan beri mevcut olduğu için bize katılmayı seçen bireylerin belli bir miktar ezoterik tecrübe ve bilgiye sahip olacaklarını zannediyorduk. Fakat zaman geçtikçe gördük ki üyelerimizin çoğu bu tür gruplarda çeşitli süreler de bulunmuş olsalar da bu dersleri yazarken sahip olduklarını zannettiğimiz bilgiye sahip değillerdi. Okumakta olduğunuz dersler -Ezoterik Bilginin Temelleri- bu durumu düzeltmek için hazırlanmıştır.

  Bu dersler aşağıdaki konularla ilgilenen on iki dersten oluşmaktadır:

  Temel ezoterik ilkeler ve toplumsal ve beşeri davranışın genel ilkeleri.
  Yaratım - Makrokozmos - Doğa.
  Yaratım - Mikrokozmos - İnsan.
  Edilgen Sembolizm.
  Etkin Sembolizm olan Kelam.
  Sayılar ve Döngüler.
  Meditasyon - Dua - Ritüel.
  Okült Güçler.
  Gizli Bilimler.
  Evrensel Adalet.
  Fama Fraternitatis'in Yedi Emri.
  Hizmet ve Görünmez Tarikat.


  Bize göre bu dersler sadece 12 ay sürmelidir yıllar değil. Bu yüzden bazen size çok yoğun gelebilir. Derslerin içeriklerini sık sık tekrar okumak ve önerilen alıştırmaları fiilen yapmak bu zorluğun hemen ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Bu derslerin amacı kafanızın içine ezoterik bilgilerden bir ansiklopediyi yerleştirmek değil bireysel içsel yolunuzda size bir temel bir sıçrama tahtası sunmaktır. Bu nedenle dersler ezoterizmin kültürel yönlerinin dışında kendini hem kadim hem de modern Egregore'lardan ayırmaya çalışan kişisel bir inisiyasyon yöntemi sunmaktadır. Meditasyon alıştırmaları içeren bu yöntem çeşitli Egregore'ların tesirini azaltan evrensel bir sayısal ve geometrik sembolizme dayanıyor. Bu durum öğrencinin gerekli olan içsel özgürlüğü kazanmasına katkıda bulunmaktadır. Bu dersleri okuyup derslere eşlik eden gerekli çalışmaları yapmak istemeyen kişiler istedikleri şekilde davranmakta özgürdür.

  Bu elinizdeki ders ne simyasal ne de kabalacı olan ancak bu disiplinlerde yıllarca uygulama yapmakla kazanılan bir bilgiyi geliştirmektedir. Bu derslerde örnek olarak kullanmak dışında belli bir disiplin ele alınmayacaktır. Bu derslerde geliştirilen kavramların esasen Batı kaynaklı daha doğrusu Akdeniz kökenli olduklarını belirtmeliyiz.

  Etüt sırasında ezoterizmin birbirini tamamlayan iki yönü olduğunu asla aklınızdan çıkarmayın.

  - bilince tohumlar atmamızı sağlayan entelektüel yönü

  - bilginin kaynağının bize geldiği içsel yön. Bu bilgi sadece kalbin yolu denilen yolla aktarılabilir.

  Ezoterizmin araştırılmasında kullanılabilecek iki araç vardır; Akıl ve Kalp.

  Beyin eker akıl toplar.

  ORA ET LABORA!
  [Çalış ve Dua Et!] 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  BİRİNCİ DERS

  Sen Birden geldin

  Kaderin Bire dönmektir.

  Akıl dönüş yolunu keşfeder.

  Kalp ise yolun her aşamasındaki anahtarları bulur.

  TEMEL EZOTERİK İLKELER

  Ezoterizm nedir?

  “Ezoterik” deyince ne kast ediyoruz? İlk incelememiz gereken nokta bu. Etimolojik olarak bu kelime “iç” anlamına gelir sıradan halkın tersi anlamında usta olanlara –içerdekilere– saklanan demektir. Bu yüzden dışarıda yapılanlara egzoterik denir. Ne var ki bu tanım size ezoterik gerçekliğe dair doyurucu bir fikir sunmak bakımından yetersizdir.

  Size tartışmasız doğru kabul edilen bir tanım sunmak istemediğimiz için bir konuda şimdiden anlaşmalıyız. Bu terimi tanımlamamız imkânsızdır. Kendisinden hareket edeceğimiz tanımı tecrübe edilmiş bir bilgiye dönüştüren şey olan ezoterik deneyim bir inisiyasyon yolunun başında kimseye verilemez.

  VARLIĞIN KÖKENİNE ANLIK BAKIŞLAR

  İşin başında birçok varsayımı baştan kabul etmeden bir öğrenci ve daha sonra bir ezoterik usta olmak imkânsızdır. Bu varsayımların gerçeği içsel temaslarla yavaş yavaş açığa çıkacaktır.

  İlk nokta: Küll’ün kaynağı Mutlak’tır.

  İkinci nokta: Mutlak’ın Özü insanın kaynağıdır.

  Üçüncü nokta: Tüm tezahürün sadece tek bir amacı vardır: Hiç’ten bir şey çıkarmak. Bu da insanın Mutlak’ın Ebediyet’in içindeki tohumudur.

  Mutlak’tan başlayarak erkler ve enerjiler hiyerarşisi aşağıya doğru şu şekildedir:

  Varlık – Bilinç – Hayat – Madde

  Varlık “Yokluk”tan çıkar ve bilinci yaratır. Bilinç var olur olmaz kendi tekamül ihtiyacı için hayatı yaratır.

  Hayat yerine getirmesi gereken deneylere bir alan oluşturmak için maddeyi yaratır.

  Bu noktalar daha sonra geliştirilecektir.

  EZOTERİZME DUYULAN İLGİ

  Eğer ezoterizme ilgi duyduysanız bunun nedeni etrafınızda olup bitenleri ve kendinizi anlamak için belli bir içsel zorunluluk duymanız belli bir hasret çekiyor olmanızdır. Bu hasret sizin Nadir (Düşüşün sizi maddenin en koyu haline yönlendirdiği an – bkz 3. Ders) inisiyasyonunu geçtiğinize işaret eder. Bu bilgi arayışı dünyayı tutarlı bir şekilde kavrama isteği bilimle veya dinle doyurulamaz. Bu yüzden ilk ortaya çıktığında pek bilincinde olmadığımız bu içsel arayışımıza yanıt bulma umuduyla yüzümüzü ezoterik disiplinlere çeviriyoruz.

  Aslında bunu kendiniz de doğrulayabilirsiniz. Ezoterizm sizi adım adım tecrübeye dayanan bir kendinden eminliğe dünyanın tutarlı ve doyurucu bir bilgisine götürür. Ne var ki işin başında üzerinde pek düşünmeden inanmanız ve güvenmeniz gerekir. Bunlar sizin çalışmanızın itici güçleri olacaktırlar. Bununla birlikte inanç ülkesinde yürürken ihtiyatlı olun. O başta size güç verebilse de aynı zamanda sizi tutarsız fikirleri ve en saçma batıl inançları benimsemeye götürebilir.

  FİZİKSEL BİLİNÇ VE ÜST BİLİNÇ

  Ezoterik bilimlerde hangi disiplin seçilirse seçilsin herkes kendi içsel engellerini yıkarak kendi Hakikat’ini bulmalıdır. Sıradan dünyada insanın psikesi iki bölgeye ayrılır: bilinç ve bilinçaltı. Aslına bakılırsa bu ikincisi bilincinde olunmayan bir şey değildir. İnsanda bilinçaltı üstbilinçtir. “Evrensel Küll” ile sürekli temas halinde olan Yüksek Benlik’tir. Varlığın nüzulu yani düşüşü bütün varlıklarda Yüksek Benlik ile fiziksel bilinç arasında var olan farklı bilinç seviyelerini birbirinden – az çok kesin bir biçimde – ayıran engeller bariyerler yaratmıştır. Gerçek inisiyasyon ezoterizmin gerçek amacı bu engelleri önce şeffaflaştırmak ve ardından engel olmaktan çıkarmak ve üst bilinç ile bağlantıyı yeniden tesis etmektir.

  AKIL: ENGEL Mİ YARDIMCI MI?

  Akıl yeni başlayan kişinin yüzleşmek zorunda olduğu ilk problemdir. Bazı ezoterik okullar onun inisiyasyon yolu için bir engel olduğunu söyler ama yine de onu kullanırlar. Sorun şu ki iç dünyamıza nüfuz etmemize izin veren bilgi ve yöntemler ancak akıl yoluyla aktarılabilip alınabilir. Akıl bir aracı olmaktan çıkıp kendi başına bir amaç veya hedefe dönüşünce bu sorun gerçek bir engele dönüşmektedir.

  Ancak açıkça anlaşılmalıdır ki bu dünyanın bilincini taşıyan fiziksel aklın diliyle üst bilincin dili farklıdır. Bu iki bilinç düzeyi arasında bir diyalog başlatmak istiyorsak Yol’un başında içsel engelleri aşabilecek tek şey olan sembolizme dayanmamız gerekiyor. Bu diyalog esasen şu şekilde işler: akıl zihinsel imgeleri kendi düzeyiyle anladığı şekliyle iç bilince taşır veya taşımaya çalışır. İç bilinç bunları sindirir ve geri yansıtır ancak bunu yaparken bir yandan da kendi Hakikat’ini insanın fiziksel aklına aktarmaya çalışır. Bu şekilde içsel engellerin etkisi adam adım silinir ve vize almadan geçebileceğiniz sınırlara benzerler. Yani yöntemli ve disiplinli olmanız gerekiyor.

  EZOTERİK ÇALIŞMANIN ŞARTLARI

  Zaman Seçimi: Ezoterik çalışma için en iyi zaman akşamları uyumaya gitmeden önceki zamandır. Etüt yapamadığınız zamanlar içinizden sessizce eski dersleri gözden geçirin; bunlar günün uyumadan önceki son düşünceleri olmalıdır. Bu önemli. Çünkü uyanık halden uyku haline geçiş anı içsel engellerin fiziksel anlamda kısmen kalktığı andır. Yine uyandığımız zaman da engeller fiziksel anlamda tekrar eski yerlerini alırlar. Bu yüzden uyanır uyanmaz önünüzdeki günün sorunlarını düşünmeyin bir süre zihinsel boşluk halinizde kalmaya çalışın ki içsel mesajınızı alasınız. Bu içsel mesaja dair fiziksel yorumunuzu bir not defterine yazarak tarih atın. Mesaj size gelir gelmez yazmaya çalışın çünkü bu uçuşkan bilgi buharlaşır ve yok olur.
  Not defteri: Uygulama açısından bu not defterini yedi bölüme ayırmak faydalıdır. İlk bölüm Cuma gecesinden Cumartesi sabahına kadar olan döneme ayrılır sonraki bölüm Cumartesi akşamından Pazar sabahına kadar süre içindir diye devam eder. Her Cuma akşamı kitabın birinci bölümündeki deneyleri tefekkür edin cumartesi akşamlarıysa ikinci bölümün deneyleri üzerine tefekkür edin. Kitabın aynı bölümlerine aynı gecelerde yazılan bilgilerin her hafta bir öncekini tamamladığını göreceksiniz. Haftanın aynı akşamları yapılan deneylerin belli bir aysal döngüyü takip edip etmediğini kontrol edin. Bu konu daha sonra biraz daha açılacaktır. O zaman cumayı cumartesine bağlayan akşamların niçin “Kutsal Geceler” olduklarını niçin ezoterik haftanın ilk günü olduğunu anlayacağız.
  Küçük Tapınak: Küçük bir tapınak ezoterik çalışmada çok faydalıdır. Burası küçük bir oda bir dolap ve hatta bir çanta bile olabilir. Oda yalnızca ezoterik –içsel veya dışsal – çalışma sırasında tapınak olacaktır. Tapınağı yaratan şey öğrencinin zihinsel tutumudur. Yapılaması gereken işi yaparken en iyisi yalnız olmaktır ancak mecbur kalırsanız eşiniz de bulunabilir. Çalışma sırasında tapınağa hiçbir hayvanın girmesine izin verilmemelidir. Sizin ev hayvanlarınızla ilişkiniz ne olursa olsun bu kural çiğnenmemelidir. Hayvanlar Nadir inisiyasyon noktasını henüz geçmemiştir ve bu yüzden üzerlerindeki baskı ezoterik çalışma yapanların üzerindeki kozmik baskının tersidir. Köpeklerin okült güçleri hatta Mısır majisinde kullanılan kedilerin güçleri bu güçlerde ustalaşmamış insanların başına sadece bela getirir. Eğer tapınak odanız birçok amaç için kullanılan bir odaysa evdeki hayvanların girmesine izin verilebilir ancak ezoterik çalışma sırasında dışarı çıkarılmalıdırlar.

  BEŞERİ VE SOSYAL DAVRANIŞLARIN GENEL İLKELERİ

  SIR

  Bir vakitler gizlilik yasasına kesinlikle uyulmasına çok dikkat edilirdi çünkü o vakitler kişisel inisiyasyonun dünyevi iktidarı yıkmasından korkuluyordu. Gizlilik yasasıyla ilgili olarak hala bir dizi yanlış fikir var olmaya devam etmektedir. Bu yasanın gerçeğinin böylesine yanlış anlaşılmış olması modern toplumdaki epey bir sorunun kaynağıdır. Ezoterik gerçeklik daha geniş kitlelere anlatılsa ya bir felsefi dinin doğumuna yol açar ya da egzoterik dinlerin dogmalarını gözden geçirmelerine neden olurdu. Her iki durumda da bilim/din uyumu artar maddecilik daha az etkili olur hayat ve ölüme dair günümüzün endişeleri epey dinerdi. Bu endişe bugün karşılaştığımız birçok sorunun temelini oluşturuyor.

  Gizlilik yasası birçok sözde usta guru ve benzerleri tarafından cehaletlerini gizlemek sınırlı bilgileri konusunda sessiz kalırken kendilerini önemli göstermek ve başkalarının onları Tapınak’ın kapısını açıp kapatacak otoritenin verildiği tek kişi olarak algılamasını sağlamak için kullanılmıştır. Gizliliğin olumsuz yönüdür bu.

  Bizse yardımı dokunacak kişiyi Tapınak’ın kapısına taşıyacak her şeyin ezoterik Yol’da ilerleme isteğinde olan insanlara açıklanabileceğini ve açıklanması gerektiğini ileri sürüyoruz. Bu bilgiyi alan kişi de çözdüğü sırları başkalarıyla paylaşmalıdır. Gerçekten de ancak verdikçe alabilirsiniz.

  Kabala simya veya inisiyasyonla ilgili sırların ifşa edilmesiyle hiçbir sorun yaratılmaz çünkü bunlar ancak gerekli içsel hale erişmiş olan yani hali hazırda bilgelik yolunda ilerlemiş olan insanlar tarafından pratik anlamda kullanılabilirler. Öte yandan inisiyenin Tapınak perdesinin ardında karşılaştığı içsel tecrübe bir sır olarak kalmalıdır. Herkes kendine ait bir sır bulacaktır. Gerçekten de o aklı aşan bir bilgidir ki beşeri dille değil ancak kelamla anlatılabilir. Kendi ilhamlarınızı başka bir insanla paylaşmak ona almaya hazır olmadığı bir sorumluluk yüklemektir. Tapınağın perdesini başka biri için aralamak da kişiyi yolunda yavaşlatan bir bilgelik eksikliğini gösterir.

  Özetle söylemek gerekirse bilgiye giden süreci saklamayın ancak bu bilgiye ulaşmanın sonucunda elde edilen deneylerin ve deneyimlerin tabiatı hakkında sükût edin.

  Avamın arasında da benzeri bir kurala uyabilirsiniz. Burada sır ayrım bilgiyi muhafaza etme oyunun oynamaktan çok farklı iki nedenle sessizlik kuralına uyarsınız. İlk olarak insanlara gözü kapalı güvenip projelerimizi ve niyetlerimizi anlatmakla bizi yok etmek isteyenlerin olumsuz eylemlerini harekete geçirme riskini üstleniriz. Bu yüzden dikkatli olmalıyız. İkinci olarak iş hayatı mali durum sağlık konularındaki zorluklardan bahsetmek “Kelam’ın Gücü”nü kullanır. O zaman sorun “kristalize” olur sabitleşir daha karmaşık ve çözülmesi daha zor hale gelir. Konuşma veya aynı kapıya çıkan yazma eylemiyle onları güçlendirmekten kaçının.

  İŞTAH

  Ezoterik yolda ilerlemiş olan ustalar insanın kalbinin bütün düzeylerde titreştiğini ve bu yüzen çok iyi bir rehber olduğunu söylerler. Sevgi cinselliğin veya duygusallığın değil kalbin bir ifadesidir. Sevgi kavrayışta ve başkalarına yardımda cömertliktir. Bu bizim kendi mutluluk anlayışımızı takip ederek başka insanları mutlu etmeye çalışmak anlamına gelmez. Gerçek cömertlik öteki insanların özgürlüğüne saygı duymaktan geçer.

  İştahlar (Seks yiyecek ve içecek) meselesinde kural kararında kalmaktır. Ne aşırıya kaçın ne de kendinize çile çektirin. Çilecilikten kaçınmalıdır çünkü bedeni kurutur ve gerçek ruhani enerjilerin ona ulaşmasını engeller. Aldığınız yiyeceğin miktarını azaltmak isteyeceğiniz vakitler olacaktır ancak bu sadece geçici bir süre içindir ve bu davranışı mazur gösteren mekanizmayı gerçekten anladıktan sonra gereklidir.

  Cinsellik yaratımın bir parçasıdır ve bu yüzden bir değere sahiptir. Batılılar için uygun olmayan tümüyle cinsel bir inisiyasyon yolundan bahseden Tantrik bakış açısıyla tümüyle aynı fikirde olmasak da düzenli bir çift hayatının içsel enerjileri dengelemeye yardımcı olacağına inanıyoruz. İnsan esasında çift cinsiyetlidir ve çiftlerin normal fiziksel hayatlarıyla bu çift cinsiyetlilik kısmen yeniden tesis edilir. Burada işaret etmeliyiz ki homoseksüel çiftleri (erkek veya kadın) çift cinsiyetliliğe giden yolda ilerliyor olarak görmüyoruz.

  Çilecilik kalbi kurutabilir ayrıca yolda bir engel haline dönüşebilir. Bununla birlikte yeterli bir gönül cömertliğine sahip yalnız bir hayat da engel yaratmaz.

  Bütün bunlarda herkes kendine en uygun olanı bulmalıdır çünkü büyük olasılıkla herkesin kendi başına bulacağı bir en iyi çözüm vardır.

  BİLGİ VE ÖZGÜRLÜK

  Ezoterik yolda ilk büyük adım Mabed’in kapısının önünde belirip kapıyı çalmaya başladığınızda atılmış olacaktır; ancak kapı kapıyı çalan özgür bir Bilen olduğu zaman açılır.

  İnsan bilginin ezoterik bilgiyle aynı doğada ve aynı değerde olmayan parçalarını elde edebilir. Çalışmanın başında bu bilgi iki sınıfa ayrılabilir. Birincisi doğanın incelenmesi sonucunda elde edilen bilgidir. Doğru bir şekilde incelemişseniz bu bilgi gerçektir ve değişmez. Simyacılar bu bilgiye “sabit” bilgi derler. Fizik kimya simya astronomi astroloji vb. disiplinlerde elde edilen bilgi de böyledir. Bu alanda insan öğrendiği alanın yasaları üzerinde etkide bulunamaz. Bu yasaları ancak onlara itaat ederek kullanabilir. Doğaya ancak ona boyun eğerek egemen olabilirsiniz.

  Öte yandan ikinci tür bilgi medeni yasalar gibi beşeri uzlaşmalardan gelir bu bilgiler de aslında doğada bulunan genel denge ilkelerini yansıtmaya çalışır. Bu bilgi gelenekler toplumsal hayat ve en çok dini dogmalar tarafından aktarılır. Bu insan tarafından yapılmış ve toplumda ve dindeki değişimlere göre uyarlanmış bir yapay bir bilgidir. Bunu düşünün. Bunu yapmanız çok önemlidir çünkü üstünbilinç doğa yasalarına zıt olan bilgi unsurlarını kabul edemez. Bu yüzden bu bilgileri aktarmaya çalışmak hemen hemen faydasızdır bir tek küçük ahlaki bir faydası olur ki bu da içinde yaşadığımız topluma karşı tavrımızla ilgilidir.

  Sade bir inisiye özgür bir varlıktır. Fiziksel özgürlük içinde yaşadığımız topluma ve onun içindeki konumumuza bağlıdır. Oysa gerçek özgürleşme ancak gönül temizliğiyle elde edilir. Olağan hayatın akışı içinde birçok insanın belli davranışları ve doyumları reddetmelerinin nedeni onların fiziksel bilinçlerine nüfuz etmiş olan bazı sahte değerlerle obsede olmalarındandır. Bu nüfuz etme durumu toplumsal adetlerin dini dogmaların ve hatta Doğa ilkeleriyle veya insanı içsel yapısıyla hiçbir ilişkisi olmayan medeni yasaların sonucudur. Burada birçok zihinsel blokla karşılaşırız.

  Herkes görüş açısını hoşgörüsünü ve gönül cömertliğini genişletmesini engelleyen her şeyi kendi başına temizlemek zorundadır. Ne olursa olsun kendi fikirlerinize aşık olmayın. Yeni bir fikri sahip olduğunuz bir fikirle karşılaştırın ve size en iyi görüneni seçin. Eski fikirlerden kurtulmaya hazır olmalısınız.

  EGREGORLAR

  Her öğrencinin fiziksel dünyada kendine muhtemel en büyük özgürlük alanını yaratması için ısrar etmemiz için ciddi nedenlerimiz var. Gerçek inisiyasyon eksiksiz bir özgürlüktür. Siz yapabileceğiniz bir yerde kendinizi özgürleştiremezseniz Yüksek Benlik’in size yardım etmesini nasıl ulabilirsiniz?

  Bu noktada ısrar edilmesinin ikinci önemli nedeni egregorlar konusudur. Bir egregor nedir? Egregor bir grubun fiziksel ve astral kimliğidir. Bir grubun bütün üyeleri bir aile bir kulüp bir siyasi parti bir din hatta bir ülkenin üyeleri ait oldukları örgütlenmenin egregoruna fiziksel olarak katılırlar. Hiç kuşkusuz hepimiz aynı anda birden çok egregorun bir parçasıyızdır. O halde bir grubun içinde bulunan kişi egregorların etkisini alır. Yani grubun kendi psikesindeki astral eşini. Süreç bilinçdışı işler. Engelleyici sonuçları ilk olarak vakaların çoğunda huzursuzluk veren bir psişik etkidir ikinci olarak içsel özgürlüğün sınırlandırılması. Bir insanın bazı egregorlardan kendini özgürleştirmesi imkânsızdır. Örneğin içinde yaşadığı ülkenin egregorundan. Ne var ki şart olmayan bütün egregorlardan kendimizi özgürleştirmeliyiz. Bir egregor onu oluşturan bireylerden destek alarak büyür bu kişiler tekrar eden canlandırıcı eylemlerle onun gücünü iktidarını korumasına yardım eder. Başlangıç aşamasında olan kişi için tehlike burada yatar. İnsanın güvenlik arayışı bu tehlikeyi daha da arttırır ve bedel genellikle özgürlüğün yitirilmesidir. Burada vurgulamamız gerekir ki Doğa Filozofları Cemiyeti kendi egregorunun etkisini asgariye indirmek için herhangi bir grup ritüeli uygulamaz.

  İhtiyatlı olun. Sonsuz Bilgeliğe göre bazen tersi doğru gibi görünse de biz tekamülümüz için en uygun yerde dünyaya geliriz bu yüzden zihinsel özgürlük bizi toplum dışı veya uyumsuz tiplerden biri de yapmamalıdır. Bilgelik bize iç yolun özgürlüğüne taşırken bizi gereksiz dışsal engellerden özgürleştirmelidir.

  OLUMLU DÜŞÜNCE

  Ezoterik yolda başarıda çok önemli bir unsur da zihindeki olumsuzluklardan kurtulmaktadır. Kendinizi olaylara iyi tarafından bakmaya zorlayın ve hep olumlu yanı tutun.

  Bir soruyu kendi bakış açınızdan iyice değerlendirdikten sonra onun olumsuz yönünün farkına varın ancak ne kadar güçsüz olursa olsun önce olumlu yanını görmeye çalışın. 4. derste Kelam’ın etkisi üzerine odaklanacağız. Bildiğimiz üzere insanın konuşması Kelam’la aynı titreşimdedir olumsuz niteliğe sahip veya olumsuz çağrışımlara neden olan kelimeler ve cümlelerden kaçınmaya çalışmalıyız. Bir şeyin olumsuz yanını doğrudan onaylamak yerine onun olumsuz niteliğinin zıddını etkin bir şekilde ifade etmek daha iyidir. Örneğin Kelam’la havayı etkilemek istiyorsanız birçok insanın bilinçli olarak veya bilinçaltınca dilediği gibi “keşke yağmur yağsa” demeyin. Böyle söyleyerek bir engel olduğunu kabul etmiş olursunuz. Bunun yerine toprağın kendi açlığını ve susuzluğunu doyuracak suyu almasına için dilekte bulunun.

  Yine aynı zihinsel etki alanının bir konusu olarak örneğin bir kişiyle ilk karşılaşmanızda ona doğru olumlu bir eğilim beslemiyorsanız aranızda belli bir uyumun tesis edilip edilemeyeceğini tespit etmek için bir temas kurmaya çalışın. Aynı şekilde size bir fikir veya proje sunulduğunda hemen reddetmeyin. Kendinize her zaman onu düşünmek için biraz vakit verin tepkinizi vermeden önce derinden düşünün olumlu ve olumsuz her iki yönü de ele alın. Ama önce olumlu kısmı.

  MABEDDE ÇALIŞMA

  Mabedin bazı yönleri üzerine zaten konuştuk. Bu derste başarmamız gerekenleri göz önüne alarak bu konuyu şimdi tamamlayalım.

  YERLEŞİM

  - en iyisi sadece bu amaç için bir oda ayırmaktır (2 metreye 2 metre); ne var ki bu şart değildir.

  - tercihen küçük bir sunak veya küçük bir masa. Masa yerine geçecek bir şey.

  - rahat bir sandalye veya koltuk.

  - baş ve göğsünü görebildiğin bir ayna.

  - iki mumluk.

  - bir tütsülük.

  - bölümlere ayrılmış bir defter.

  - ışığı ayarlayabilecek araçlar (elektrik veya güneş ışığı)

  - mümkün olduğunca iyi bir ses yalıtımı

  - rahatsız etmeyen bir sıcaklık

  - yeterli havalandırma

  MABEDE GİRMEDEN ÖNCE HAZIRLIK

  Kendinizi suyla temizleyin. Duş alın ve duş alırken suyun sizi temizlediğini düşünün. temiz kıyafetler giyin. Bir bardak su için (Mens sana in corpore sano).

  MABEDDE UYULACAK KURALLAR

  Entelektüel Çalışma: dersi etüt et alıştırmaları yap notlarını al. Alıştırmayı yapmadan önce her zaman baştan sona oku. Herhangi başka bir şey yoksa sunak yazı masası olarak kullanılabilir. Normal ışık. Tütsü de yakabilirsiniz.
  Ezoterik Çalışma:
  - Loş ışık veya elektrik ışık yokluğu.

  - İki mumu da yak.

  - Tütsü yak.

  - Rahat bir şekilde otur. Mısır oturuşuna geçin. Beden dik eller bacaklarda serbest. Bacaklar ayrılmış ayaklar yere tam basıyor hafif ayrık.

  Nefes: bir veya iki dakika dörtlü nefes alıştırması yap.
  ciğerler boş beş saniye boyunca nefes al;
  beş saniye dur;
  beş saniye nefes ver;
  beş saniye dur.
  İlk başlarda her aşamada 4 veya 5 saniyenin üstüne çıkmayın. Herhangi bir rahatsızlık veya ağır olursa hemen bırakın.

  Zihninizi sakinleştirmeye çalışın ve Yüksek Benlik’inizi dinlemeye hazırlandığınız gerçeğine odaklanın.
  Seçtiğiniz çalışmayı veya alıştırmayı yapın ve mabet çalışmasının sonunda not alın. Çünkü bütün alıştırmaların hepsini birden yapmak imkansızdır.
  Her seansta:
  olumlu olun;
  bütün egregorların dışında kendi başınıza düşünün.
  kalbinizi açın ve ona kulak verin.
  alıştırmalarla ilgili defterinizde günün etkileri üzerine düşüncelerinizi yazın.
  zihinsel bir boşluk yakalamaya çalışın: zihniniz boşken daha fazla düşünmeyin!
  çalışmanın bittiğini gösteren sözü söyleyin veya işareti yapın. Seçtiğiniz işareti belli bir dönem boyunca değiştirmeyin.
  YAPILACAK ÇALIŞMA: Satranç tahtası üzerine odaklanmak:

  - siyah beyaz bir satranç tahtası bulun: [8 x 8] kareyi tercih edin.

  - onu dikey olarak önünüze yerleştirin.

  - Her iki tarafında birer mum yakın.

  - Bakışınızı satranç tahtasına sabitleyin. İlk seansta olacak diye bir şey yok ancak tahta yavaş yavaş tek bir renge bürünür kareler kaybolur. Beyaz kareler etkin enerjiyi siyahlar edilgen enerjiyi temsil eder. Bu alıştırma başarılı bir şekilde yapılırsa içimizdeki bu enerjileri dengeler.

  - çalışmayı önceden belirlemiş olduğunuz işaretle bitirin.

  Bu ders size uzun ve dağınık gelebilir. Ne var ki başarılı bir ezoterik çalışmayı yerine getirmek için gerekli uygun zihin halini anlamanıza yardım edecek bütün bilgileri baştan vermek çok önemlidir.

  ORA ET LABORA! 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  İKİNCİ DERS

  Sen Birden geldin

  Bire dönmek kaderindir.

  Akıl dönüş yolunu keşfeder.

  Kalp ise yolun her aşamasındaki anahtarları bulur.

  YARATIM

  MAKROKOZMOS: DOĞA

  Ezoterik okulların başlangıç dersleri yaratımı genellikle iki bakış açısında anlatır:

  - Makrokozmos: görünür ve görünmez bütün yaratım.

  - Mikromozmos: insan

  Makrokozmos yani yaratım insanı dahil olup tekamül ettiği çerçevedir.

  Batı ezoterik disiplinlerinde bir şekilde ortak olan bir kavramı kullanarak makrokozmosun etüdüne başlayabiliriz. Bu kavram Doğu’da da bulunmakla birlikte başka bir biçim altındadır. Eğer Doğu ve Batı öğretileri arasında bir fark varsa bu fark kavramın özünden ziyade ismine dair tercihten kaynaklanır.

  Çok karmaşık olan düşünceleri elimizden geldiğince netleştirmek için en basit terimleri ve imgeleri kullanmalıyız.

  Başlangıçta Bir yani Mutlak yani Mutlak Varlık yani Yüce Küll vardır.

  Zuhur etmiş ve etmemiş olan Bir’den çıktı.

  Makrokozmos ile Mikrokozmos zuhur eden âlemden çıktı.

  Bu kadar çok şey söylemişken yaratımın 3 aşamada gerçekleştiğini de söyleyelim:

  İlksel Enerjinin tecellisi
  Enerjide ikiliği yaratan ayrışma
  Enerjinin madde şeklinde yoğunlaşması veya çökelmesi.
  İLKSEL ENERJİNİN TECELLİSİ

  Yaratımın tümü ‘boşluktan’ çıkmış evrendeki galaksilerin hepsini besleyip biçimlendiriyor görünen bir latif enerjiden geliyor. Bazı okulların kullandığı bu ‘boşluk’ kelimesi bizi tatmin etmiyor. “Tezahür etmemiş olan” kelimesi bize çok daha uygun görünüyor. Enerji evrendeyse o tezahür etmiştir; evrende değilse tezahür etmemiştir; ama vardır. Bu enerji Bir’in Özü Mutlak Varlık olarak kavranabilir. Bir Hint analojisi burada uygun görünmektedir. Brahma nefes verir ve âlem tezahür eder enerji görünür hale gelir. Brahma nefesi içe çeker âlem kaybolur ve enerji aşa aşama tezahür etmemiş olana döner. Yaklaşık bir milyar yıl tutan bu dev nefes evrenin büyük temel döngüsüdür. O makine-evrenin “tanrılar-yaratma” işindeki ritmidir. Bu döngü Varlık tohumuna başlangıcın Sıfır noktasından dönüşün sonsuzluk noktasına kadar adım adım rehberlik eder.

  ENERJİNİN TECELLİNİN ARDINDAN DÖNÜŞÜMÜ


  İksel enerjiyi açıklamak ve tarif etmek zor. Tek söyleyebileceğimiz şey onun bir var olma itkisi olduğudur. O tecelli eder etmez bir hazırlık-yoğunlaşmadan (bir hazırlık-çökelmeden) geçer. Yani doğası köken “adeta boşluk”tan ayrışır.

  Bu enerji bir süreklilik olarak yoğunlaşmaz. Yoğunlaşma aşamalar halinde gerçekleşir. On farklı yoğunluğa denk gelen on aşama vardır. Onuncu aşama dünyamızın maddesine tekabül eder. 1. şekilde bu aşamalar gösterilmiştir; sadece ilk üçü hazırlık-yoğunlaşma aşamasıyla ilgilidir. Bu aşamada enerji “hazırlanır” ancak henüz gerçekleşmemiştir. Bu aşama ayrıca düalite ile dördüncü aşama tezahür eden forma hazırlık aşamasıdır.

  ENERJİNİN FARKLILAŞMASI

  Üçüncü ve dördüncü aşamada enerji Simyacıların İlk Madde’sine Kitabı Mukaddes’te geçen Kaosa diğerlerinin ifadesine göre Spiritus Mundi’ye vb. dönüşür.

  Dördüncü aşamada etkin ve edilgen bileşenlerine ayrışırken enerjinin potansiyel düalitesi gerçekleşir. İki parça birbirine denk olduğu için evrenin ilk simetrisi gerçekleşir. Bu bölünmeden çıkan enerjinin İlksel Enerji’den daha yoğun ve daha az latif olduğu unutulmamalıdır. Bu ayrışmadan ortaya çıkan enerji ayrışarak yoluna devam eder ve böylece adamı adım latif enerji dünyamızın ağır yoğunluğuna ulaşır. Farkına varmamız gerekir ki dünyamızdaki (onuncu aşamadaki) her şeyde on yoğunluk hali mevcuttur; onuncusu görünürken diğer dokuzu gayp âlemine aittir.

  Düalite ilk ayrışmayla meydana çıkar. Bir anlamda tam o anda birlik halinin kaybolup uzay-mekan potansiyelinin belirdiğini söyleyebiliriz. Düalite enerjiye iki özellik verir:

  hayat unsurunu oluşturan aktif enerji
  madde unsurunu oluşturan pasif enerji.
  Bu konuyla ilgili az bir açıklamayı sadece “The Golden Chain of Homer” [Homer’in Altın Zinciri] adlı simya metninde buluyoruz. Bu metinde hayat enerjisine “Niter’ madde enerjisine “Tuz” denir. Bundan sonra ilk enerji hayat enerjisi de bölünür ve ilk 2 elementi doğurur: Ateşve Hava. aynı şekilde maddenin ilk enerjisi de bölünür ve diğer iki elementi doğurur: Suve Toprak.

  ENERJİNİN MADDEYE DÖNÜŞÜMÜ – HAYAT VE BİLİNÇ  A. Dört element: Dört element Ateş Hava Toprak ve Su enerjilere tekabül eder ve aynı isme sahip maddi cisimlerle hiçbir ilişkileri yoktur. Aslına bakarsanız dört element her şeyde mevcuttur ve her biri daha önce bahsettiğimiz enerjinin on aşamasını içinde taşır. Böylece bizim dünyamızda maddeden yapılmış olan her şey 40 tip enerji içerir ve bunların karşılıklı ilişkilerindeki farklar maddenin doğasını ve hayat ve bilinç derecesini belirler: Böylece:

  - mineral alemde madde çok az Ateş ve Hava elementi içerirken daha çok Su elementi içerir en büyük kısmı Toprak elementi oluşturur.

  - bitkisel alemde bitkilerde pek fazla Ateş ve Hava elementi bulunmaz ancak epey miktarda Su ve Hava elementine sahiptirler.

  -hayvansal alemde büyük miktarda Ateş elementi bulunur – bu element en fazla insanda vardır – Hava elementi de mevcuttur ancak pek Toprak elementi yoktur.

  Üç âlemde hayat ve bilincin derecesi güç bakımından farklılık gösterir. Canlandırıcı hayat kuvveti Ateş elementinin yönetimindedir. Ateş-Hava bileşimi şeylerin ruhunu oluşturur; yani maddeyi canlandırabilme kapasitesine sahip hayat. [Havaya gerek vardır] Çünkü Ateş kendi başına enerjiyi maddeye iletemez. En çok Ateş hayvanlar aleminde bulunur. Çok az Ateş içeren ve bu yüzden daha az ‘canlı’ olan mineral alemine kıyasla bu alem en “canlı” alemdir. Hayvanın fiziksel ölümü bedeni canlandıran ruhun Ateş ve Hava’nın çekilmesidir.

  Üç ilke: üç alemi canlandırmak için elementlerin enerjileri üç ilke veya gruba bölünür. Ateş madenin elementleri olan Su ve Hava ile doğrudan birleşemez; bu yüzden Ruh’ta Hava mevcut olmalıdır. Simyacılar bu ruha Sülfür ??? ilkesi derler.

  Hayat enerjilerinin etkilerini maddeye iletebilmeleri için ikinci bir ilke şarttır. Bu ilke Hayat’ın Hava’sı ile maddenin Su’yunu içerir. Bu bağlantı kuran ilkeye Can (Spirit) denir ve simyacılar ona Merkür ??? derler. Mitolojide Merkür’ün fonksiyonu Tanrı’ların elçisi olmaktır. O can alemiyle maddi alem arasındaki bağlantıyı sağlar. Kadüsüs birbirine sarılmış iki yılan sembolü madde ile hayat enerjilerinin birleştiği noktaları temsil eder.

  Beden üçüncü ilkedir. Su ve Toprak elementlerinden oluşur. Ruh’un can yoluyla taşınan etkilerinin alınışı Su elementi aracılığıyla olur. Simyacılar bu Su ilkesine Su-Toprak ilkesi Tuz ??? derler.

  Aynı şeyler insan için de geçerlidir. Ancak ilkeler daha yüksek bir düzeyde mevcuttur. Sülfür Merkür ve Tuz terimleri bu isimleri taşıyan fiziksel cisimlerle ilişkili değildir.

  SU: GEZEGENSEL ENERJİLERİN DESTEĞİ

  Kozmik enerjiler madde üzerinde Su elementi aracılığıyla etkide bulunur. Bu element bütün sıvılarda vardır (kuşkusuz sıvılarda diğer elementler de farklı miktarlarda vardır). O halde bir cisim su bakımından zenginse ya da sıvı haldeyse astrolojik etkileri daha belirgin bir şekilde kabul edecektir. Bu astrolojik etkiler farklı düzeylerde meydana gelen gezegensel tezahürlerdir (BAK. 1 ŞEKİL)

  Yağmur soyu ve yüksek dağların suyu kirlenmemişse hayat enerjisi bakımından çok zengindir. Hayat ilkesi sadece kar eridiği zaman serbest kalır çünkü katı hal enerjileri sabitler ve onların kaçışını engeller. Homeopati’de sulandırma nasıl iş gördüğüne dair açıklama sıvı halin hayati ve astral enerjilere duyarlılığını hesaba katmaz.

  Üç alem içerisinde hayvanlar alemi –ve özellikle insanlar– astrolojik etkilere en çok duyarlı olandır. Bitkiler astrolojik etkilere karşı daha az duyarlıdır çünkü düşük bir sıvı ‘yoğunluğuna’ sahiptirler. Mineraller metaller gibi katı cisimlere astrolojik etkiler dokunmaz. Sadece oda sıcaklığında sıvı halde bulunan cıva astrolojik etkilere konu olur. Diğer metallerin bu tesirlere açılabilmesi için tuza dönüştürülmesi ve sonra suyun içinde çözündürülmesi gerekir.

  UZAY-ZAMAN VE MADDENİN YOĞUNLAŞMASI

  Düailetinin uzay-zaman yönünü ele alalım. Basit gözlemler gösteriyor ki gündelik hayat düzeyinde zaman mekândan ayrılamaz. Belli bir uzamdaki hareketin vakit almaması mümkün değildir; tersinden düşünürsek zaman ancak uzamdaki bir hareketle ölçülebilir. Pratik açıdan imkansız olsa da aslında zamanın ve mekânın tek bir ilkeden çıktığını tasavvur edebiliriz. Bu ilke İlksel Enerji’nin bir yönü olan Sonsuzluk ilkesidir.

  Bilinç önemli dönüşümlerden geçmedikçe tek bir büyük adımda sonsuzluktan dünyamızın uzay zamanına adım atamaz veya bunun tersini yapamaz. Bu başkalaşım Yaratımın Yedi Günü denilen yedi aşamada meydana gelir. Tekvin kitabında bu konunu ruhani bir gözle okunuşu bize çok çeşitli işaretler sunar. Dünyamıza tekabül eden yedinci gün “dinlenme” insanın bu aşamada geçici olarak temasını yitirdiği diğer uzay-zaman ruhani gerçeklikleri hususunda uykuda olduğunu sembolize eder.

  Yaratımın sadece yedi gününden bahsediyoruz; çünkü 1. şekil’de gördüğümüz üzere uzay zaman daha yüksek üç aşamada yalnızca potansiyel olarak mevcut olup ancak dördüncü aşamada zuhur etmiştir.

  Hepsi bir bütün oluşturan üç daha yüksek aşama sürekli bir mevcudiyet halinde uzay-zamanın olmadığı sonsuzluğu oluşturur. İkinci grubu oluşturan yedi aşağı düzey zaman alemine aittir. Her aşama –sonuncusu hariç– bir aleme değil insandaki bir bilinç seviyesine tekabül eder bu bilinç seviyesinde her şey aynı yoğunluk düzeyindedir. Bizim dünyamız olan onuncu düzeyde sıcaklık ışık ve elektrik enerjileri maddemizin yoğunluğunu benimsemiştir. İnsanın bilinci de bu onuncu yoğunluk seviyesini benimsemiştir. Bu durum duyusal algılamayı ve onun bu düzeyde yaşayıp tekamül etmesini mümkün kılar. Daha yüksek düzeylere dair bir yaklaşık imgeye sahip olmak istiyorsanız her şeyin mir yandan birbirleriyle ilişkilerini korurken daha ince ve latif olduğunu hayal edin. Bu yüzden her düzeyde bilinçli ve tutarlı bir hayat mümkündür. Bu düzeylerin nasıl olduğuna dair gerçek resmi sadece gerçek inisiyasyonlar –onları elde etme yöntemlerinden bağımsız olarak– sağlayabilir.

  EVRENİN SEBEPLERİ

  Kadimler Trithemius Cornelius Agrippa ve diğerleri görünmez ve görünür alemleri yöneten bir Sebepler hiyerarşisini Evren’deki Erkler’in üçlü hiyerarşisinin mevcudiyetini kabul etmiştir.

  İlksel Neden kadiri mutlak tezahür etmiş evrendeki Mutlak’a en yakın olanıdır ve tesiri 1. ve 3. düzeye dokunur.

  İkincil Neden Trithemius’a göre sayıca yedidir ve ikinci erk düzeyini oluşturur. Bu Yedi Sebep’e sık sık Yedi Çift Yasa Varlığın Yedi Aklı Tahtın Yedi Aklı ya da Yedi Gezegensel Akıl isimleri verilmiştir. Bunların eylemleri 345678 ve 9. düzeyleri etkiler. Görünmez alemden maddi alemi yönetirler.

  Nihayet üçüncü erk düzeyi bizim dünyamızdır. Bu dünya insanın özgür iradesiyle ilgili alan hariç olmak üzere daha yüksek diğer iki düzeyin eylemleriyle belirlenir.

  NÜZUL – TEKAMÜL:

  İnsan esasında potansiyel olarak ebedi bir yaratıktır. Mutlak’ın doğası insanın Ebedi alemde kendini gerçekleştirmesini bir başka deyişle Ebedi alemde potansiyel varlık halinden gerçeklik kazanmış varlık halineyani Sıfır’dan Sonsuzluk’a geçişini imkansız kılar.

  Kendi büyümesinin yarattığı bir zorunlulukla insan uzay-zamana giderek kesifleşen maddi alemlere ‘iner’. Buna nüzul denir. Gerekli unsurları topladığı zaman yukarı doğru dönüş yolculuğuna başlar. Kesif alemleri geride bırakır. Buna tekamül denir. Yolculuğun sonu dönüş tekrar Ebediyete dahil olmaktır. Bu yolculuk aşamasında hem iniş hem çıkış yolunda on aşama vardır. İnsan bilinci bu yolculuk sırasında yaratımın on madde ve enerji seviyesine uyumlanmalıdır.

  Bu derste verilen bilgilerin kavranması kolay değil. Bu bilgelerden bazıları akıl aleminin ötesine aittir. Anlatılanların birçok yönü daha birci bir bakış açısını eksiksiz bir şekilde kavramaya çalışacağımız bir sonraki derste netleşecektir.

  MABET ÇALIŞMASI

  Bu ve bundan sonraki derslerde 1. dersi takip edip orada önerilen yöntemi uygulayın:

  Satranç tahtasında henüz tek bir renge ulaşmadıysanız – ki böyle bir şey hayli mümkündür - alıştırmaya devam edin. Tek rengi yakaladığınız zaman bir sonraki alıştırmaya geçin.

  ÖNERİLEN ALIŞTIRMA: Aynaya konsantre olmak:

  - Ayna göğsünüzü kalp seviyesine kadar görebilecek kadar büyük olmalıdır.

  - Işık aynanın iki tarafına konan iki mumla sağlanabilir ne var ki bu mumlar aynadan görülmemelidir. Azaltıp kapatmayı mümkün kılan suni bir ışık kaynağı da kullanılabilir. Aynada herhangi bir parlak nokta görünmesin. Işığın yoğunluğu kendinizi aynada net bir şekilde görmenize yetecek kadar olmalıdır. Ama daha fazla değil.

  - Hiçbir soğukluk duyumu olmamalıdır.

  - Yöntem: Gözlerinizi açın bakışlarınızı aynadaki burun kökünüze odaklayın. Üç şey olabilir:

  hiçbir şey;
  ayaklarda bacaklarda ve ellerde bir soğukluk duyusu;
  ayna kenarlardan başlayarak eşmerkezli çemberler halinde kararabilir.
  Elde ettiğiniz sonuca bağlı olarak:

  - birinci sonuca ulaştıysanız alıştırmayı baştan alıp beş altı kez tekrarlayın;

  - ikinci sonuca ulaştıysanız gözlerinizi kapatın ve çalışmayı hemen durdurun aksi takdirde (Doğa’daki kendi hatıralarımızın algılanmasının en düşük düzeyine verilen isimle) “Eşik Bekçisi”yle (aslında gerçek hiçbir riski olmayan) fiziksel olarak travmatik bir karşılaşma yaşarsınız.

  - Üçüncü sonuca ulaştıysanız süreçte üçüncü aşamaya geldiniz demektir; ayna kararır. “Siyah nokta”ya ulaşana kadar alıştırmayı tekrar edin. Bu aşamada yavaşlatma niyetiyle kalbiniz üzerine odaklanın. Kalp atışınız yavaş yavaş düşer ve varlığınızı bir huzur duygusu kaplar.

  Bunu başarmak şarttır. Çünkü alıştırmayı birkaç kez tekrarladıktan sonra kalp atışını iradeyle belirleyebiliriz. Böylece uykudan önce nabzımızı düşürebiliriz ve özellikle heyecanlandırıcı duygulanma anlarında ve daha sonraki alıştırmalarda işimize yarayabilir.

  Birinci ve ikinci sonuçların ısrar etmesi halinde aşağıdaki şu çözümler düşünülmelidir:

  Alıştırmayı Pazartesi tercihen güneş batımının üçüncü saatinde yapın.
  Güneşin batımından sonra içmek üzere yavşanotu çayı hazırlayın.
  “Siyah nokta” noktasına (herhangi bir soğukluk duygusu olmadan) ulaştığınızda alıştırmaya devam edebilirsiniz. Ne var ki çok az bir konsantrasyon veya dikkat kaybının deneyinizi bozacağı kritik bir noktada bulunduğunuzu unutmayın.

  Varsayalım ki sürece devam ettiniz. Tam aynanın en siyah olan yerinde küçük bir ışık belirir. Siyah aynayla aynı ritmik namız atışını takip ederek ayna aydınlanır. Bu eş merkezli nabız atışlarının kendi nabzınızla aynı olduğuna dikkat edin. Operatör bu noktada aynada kendinden farklı bir şey veya kişi görür. Operator artık hiç olmazsa bir defalığına “Eşik”i aşmıştır ve gördüğü şey Doğa’nın hatıralarına aittir.

  Bu süreçte tam anlamıyla ustalaştığınızda konsantre olmadan önce beyninizi seçmiş olduğunuz bir konuyla doldurun. O zaman aklınızdaki konunun bir yönü Doğa’nın hatıralarından çıkarak aynada görünecektir.

  Birçok imgenin soluk görünüşü sizi şaşırtmasın. Çünkü bunlar kameri (aysal) suretlerinde görünmektedirler.

  Eğer başarısız olursanız birinci adıma devam edin ve soğukluk hissini hisseder hissetmez bırakın.

  Eğer başarılı olursanız – biz de sizin için bunu diliyoruz – muzaffer bir tavır tanımayın sessiz mütevazı kalın edebe aykırı davranışlara girmeyin.

  Ayna alıştırması bir öz hipnoz alıştırması değildir; sembolizme dayalı bir alıştırmadır. Düalitenin yaratımı ancak Birlik’in kendi üzerine tefekkürüyle mümkündür. Ayna yaratımın ilk aşamasının sembolüdür.

  ORA ET LABORA!

  EKLER VE ŞEKİLLER:

  - EK: Enerji ve Madde (Doğa’nın Küçük Felsefeci’sinden bir makale).

  - 1. Şekil – Enerjinin Kozmik Yumurta’nın Maddesine Yoğunlaşması

  - 2. Şekil – Enerjinin Tecellisi.

  Ek

  MADDE VE ENERJİ

  (Doğanın Küçük Felsefecisi Adlı Dergiden)

  Simya ve Kabala benzeri doğa enerji ve madde kavramlarına sahiptir. Bu kavramlar ilkesel anlamda bilimsel kavramlardan o kadar da farklı değildir. Bununla birlikte aradaki farkın “niçin” ve “nasıl” sorularından kaynaklandığını söyleyebiliriz.

  Bilim bugüne kadar hayatın maddeden çıktığını kanıtlamak için uğraşmıştır. Ne var ki hem enerjinin hem maddenin neden aynı anda mevcut olduğunu düşünme zahmetine girişmemiştir. Simyasal ve kabalacı Yaratım kavramı tam tersidir. Başlangıçta yalnızca “boşluk” yalnızca evrensel bir var olma itkisi vardır. Bu itki bilinç formunda bir enerji yaratır. Bu bilinç deyim yerindeyse odaklandıktan sonra tezahür etmiş enerjiyi üretir. Evrenin her yerinde mevcut olan bu enerji güneşin ve yıldızların ışığından farklı daha latif daha ruhanidir ve esirin içindeki hiyerarşilere göre çeşitli kesifleşme aşamalarından geçer.

  Güneş sistemimizde güneş bu enerjiyi elektromanyetik bir forma dönüştürür. Görünür ışık bu enerjinin yalnızca küçük bir parçasıdır. Aynı şey galaksimizden çok uzak sistemlerde de aynı şey gerçekleşir.

  Modern bilim enerji ve madde arasında bir denklik olduğunu ve belli miktarda maddeden belli miktarda enerji elde ettiğimizi söylüyor. Simyacılar ve Kabalacılar bu bakış açısıyla hem fikirdir. Simyacılar maddenin astral ışığın yoğunlaşmasıyla oluşmuş kesifleşmiş bir ışıktan başka bir şey olmadığını çok uzun zamandan beri söylüyorlar. Bu astral ışık daha önce bahsedilen ruhani enerjilerin bir bileşimidir.

  Bu yargıyı simyasal olarak kanıtlamanın bir yolu olmalıdır çünkü birçok eski eser metallerden ışık çıkarma yöntemlerini anlatır.

  Işığın madde haline kesifleşmesi tek bir adımda meydana gelmez. Işık Ateş elementi kesifleşerek Hava elementi haline gelir sonra da Su elementi ve nihayet Toprak elementi olur. Bu elementler atmosferde çiğ veya yağmur suyuyla toplanır. Su da dört element iki yeni ilke yaratır: Gur (evrensel tohum) ile Archeus (dölleyici evrensel tohum). Arcehus’un bileşimi gücü ve yönü belirler. Arcehus Gur’dan metalleri filizleri ve ayrıca nebati alemin bitkilerini herhangi başka bir tohuma ihtiyaç duymadan üretebilir. O cinselliği kullanmadan varlıklar üretebilir.

  Yaratımın evrim sürecini anlamak için ne Darwin’e ne de Kitabı Mukaddes’e ihtiyacınız var. Bununla birlikte her ikisi de hakikatin bir parçasını anlatır.

  Her galaktik döngünün başlangıcında bilinç ihtiyacı olan şeyi yaratır; sonra yavaş yavaş mineral aleme doğru nüzul eder. Bu döngü tamamlandığında bilinç bitkisel tekamüle başlar. Burada bir kez daha bitkisel varlıklar evimin ihtiyaçlarına göre yaratılmış olur. Sonra hayvani döngü başlar. Gur ve Archeus yine evrimin ihtiyaçlarına uygun varlıları yaratır. Tedrici değişimler Doğa’nın eseri eşik değiştirmelerse Gur ile Archeus’un işidir.

  Öz-bilinç insanın imtiyazıdır ve bu hayvani döngünün sonunda ortaya çıkar. İnsan bilinci bilincin nüzulü ve tekamülü yoluyla galaktik boyuta çıktığı için yeni bir döngü başlar.

  1. Şekil

  ENERJİNİN KESİFLEŞMESİ YA DA KOZMİK YUMURTA

  Bu şekil madde-enerjinin on kesifleşme aşamasını sembolize eder.

  - Birinci aşamanın üstünde Tezahür Etmemiş Yaratılmamış Alem İlksel Enerji Bir mevcuttur.

  - 1 ila 3 arasında: Sonlu-Sonsuz sınır.

  - 4 ile 10 arasında: sonlu alem.

  - 1 ila 10 arasında: yaratılmış ve tezahür etmiş dünya.

  Sol kısım: Nüzulün sayılarla gösterilen 10 aşaması. Bunlar astral dünyaların bilincinin tedricen ve aşama aşama kaybolduğu aşamalardır (şeklin ortasındaki semboller).

  Sağ kısım: Çıkış yükseliş yolu. Her dairenin içindeki sembol her adımda yeniden uyanan astral düzeyi gösterir.

  Dikkat ederseniz 2 ila 3. aşamanın düalitesi ve potansiyel formu yükseliş de arçık mevcut değilir.

  - A: Uzay-zamanı sonsuzluktan ayıran Uçurum’un Perdesi.

  - S: Kabala’da Paroket denilen İkinci Ölüm Perdesi. Bu perde şemsi astralı kameri astraldan ayırır.

  - BD: Kamerî astral formu Dünya aleminden ayıran Perde.

  A’nın ötesi: Ebediyet alemi burada Z Zodyak ve zamanın yaratıcısı kendi çocuklarını yutan Satürn-Kronos bulunur; çünkü zamanda doğan zamanda ölür.

  A ila S arası: şemsi astral alemin enerji ve madde aşamalarıdır (4-5-6).

  S ila BD arası: kameri astral alemin enerji ve madde düzeyleridir.

  BD’nin altı: fiziksel dünyamızın enerji ve madde düzeyleri.

  NOTLAR:

  “Astral Alemi” genellikle gayba ait 4 ila 9 (dahil) arası aşamalar olarak tanımlarız. Buraya astral denmesinin nedeni (4 ila 9. aşamalarda tekabül eden) gezegenlerin maddeden azade olduğu için etkilerinin daha fazla hissedilmesidir.
  Şemsi Astral’ın 4 ila 6. düzeyleri Kabala’nın Briah alemine Kameri Astral’ın 7 ila 9. aşamaları Yezirah alemine tekabül eder. Astral teriminin farklı ekollerde bazı haklı nedenlere dayanan farklı anlamları olduğunu unutmayalım.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  İKİNCİ DERS

  Sen Birden geldin

  Bire dönmek kaderindir.

  Akıl dönüş yolunu keşfeder.

  Kalp ise yolun her aşamasındaki anahtarları bulur.

  YARATIM

  MAKROKOZMOS: DOĞA

  Ezoterik okulların başlangıç dersleri yaratımı genellikle iki bakış açısında anlatır:

  - Makrokozmos: görünür ve görünmez bütün yaratım.

  - Mikromozmos: insan

  Makrokozmos yani yaratım insanı dahil olup tekamül ettiği çerçevedir.

  Batı ezoterik disiplinlerinde bir şekilde ortak olan bir kavramı kullanarak makrokozmosun etüdüne başlayabiliriz. Bu kavram Doğu’da da bulunmakla birlikte başka bir biçim altındadır. Eğer Doğu ve Batı öğretileri arasında bir fark varsa bu fark kavramın özünden ziyade ismine dair tercihten kaynaklanır.

  Çok karmaşık olan düşünceleri elimizden geldiğince netleştirmek için en basit terimleri ve imgeleri kullanmalıyız.

  Başlangıçta Bir yani Mutlak yani Mutlak Varlık yani Yüce Küll vardır.

  Zuhur etmiş ve etmemiş olan Bir’den çıktı.

  Makrokozmos ile Mikrokozmos zuhur eden âlemden çıktı.

  Bu kadar çok şey söylemişken yaratımın 3 aşamada gerçekleştiğini de söyleyelim:

  İlksel Enerjinin tecellisi
  Enerjide ikiliği yaratan ayrışma
  Enerjinin madde şeklinde yoğunlaşması veya çökelmesi.
  İLKSEL ENERJİNİN TECELLİSİ

  Yaratımın tümü ‘boşluktan’ çıkmış evrendeki galaksilerin hepsini besleyip biçimlendiriyor görünen bir latif enerjiden geliyor. Bazı okulların kullandığı bu ‘boşluk’ kelimesi bizi tatmin etmiyor. “Tezahür etmemiş olan” kelimesi bize çok daha uygun görünüyor. Enerji evrendeyse o tezahür etmiştir; evrende değilse tezahür etmemiştir; ama vardır. Bu enerji Bir’in Özü Mutlak Varlık olarak kavranabilir. Bir Hint analojisi burada uygun görünmektedir. Brahma nefes verir ve âlem tezahür eder enerji görünür hale gelir. Brahma nefesi içe çeker âlem kaybolur ve enerji aşa aşama tezahür etmemiş olana döner. Yaklaşık bir milyar yıl tutan bu dev nefes evrenin büyük temel döngüsüdür. O makine-evrenin “tanrılar-yaratma” işindeki ritmidir. Bu döngü Varlık tohumuna başlangıcın Sıfır noktasından dönüşün sonsuzluk noktasına kadar adım adım rehberlik eder.

  ENERJİNİN TECELLİNİN ARDINDAN DÖNÜŞÜMÜ


  İksel enerjiyi açıklamak ve tarif etmek zor. Tek söyleyebileceğimiz şey onun bir var olma itkisi olduğudur. O tecelli eder etmez bir hazırlık-yoğunlaşmadan (bir hazırlık-çökelmeden) geçer. Yani doğası köken “adeta boşluk”tan ayrışır.

  Bu enerji bir süreklilik olarak yoğunlaşmaz. Yoğunlaşma aşamalar halinde gerçekleşir. On farklı yoğunluğa denk gelen on aşama vardır. Onuncu aşama dünyamızın maddesine tekabül eder. 1. şekilde bu aşamalar gösterilmiştir; sadece ilk üçü hazırlık-yoğunlaşma aşamasıyla ilgilidir. Bu aşamada enerji “hazırlanır” ancak henüz gerçekleşmemiştir. Bu aşama ayrıca düalite ile dördüncü aşama tezahür eden forma hazırlık aşamasıdır.

  ENERJİNİN FARKLILAŞMASI

  Üçüncü ve dördüncü aşamada enerji Simyacıların İlk Madde’sine Kitabı Mukaddes’te geçen Kaosa diğerlerinin ifadesine göre Spiritus Mundi’ye vb. dönüşür.

  Dördüncü aşamada etkin ve edilgen bileşenlerine ayrışırken enerjinin potansiyel düalitesi gerçekleşir. İki parça birbirine denk olduğu için evrenin ilk simetrisi gerçekleşir. Bu bölünmeden çıkan enerjinin İlksel Enerji’den daha yoğun ve daha az latif olduğu unutulmamalıdır. Bu ayrışmadan ortaya çıkan enerji ayrışarak yoluna devam eder ve böylece adamı adım latif enerji dünyamızın ağır yoğunluğuna ulaşır. Farkına varmamız gerekir ki dünyamızdaki (onuncu aşamadaki) her şeyde on yoğunluk hali mevcuttur; onuncusu görünürken diğer dokuzu gayp âlemine aittir.

  Düalite ilk ayrışmayla meydana çıkar. Bir anlamda tam o anda birlik halinin kaybolup uzay-mekan potansiyelinin belirdiğini söyleyebiliriz. Düalite enerjiye iki özellik verir:

  hayat unsurunu oluşturan aktif enerji
  madde unsurunu oluşturan pasif enerji.
  Bu konuyla ilgili az bir açıklamayı sadece “The Golden Chain of Homer” [Homer’in Altın Zinciri] adlı simya metninde buluyoruz. Bu metinde hayat enerjisine “Niter’ madde enerjisine “Tuz” denir. Bundan sonra ilk enerji hayat enerjisi de bölünür ve ilk 2 elementi doğurur: Ateşve Hava. aynı şekilde maddenin ilk enerjisi de bölünür ve diğer iki elementi doğurur: Suve Toprak.

  ENERJİNİN MADDEYE DÖNÜŞÜMÜ – HAYAT VE BİLİNÇ  A. Dört element: Dört element Ateş Hava Toprak ve Su enerjilere tekabül eder ve aynı isme sahip maddi cisimlerle hiçbir ilişkileri yoktur. Aslına bakarsanız dört element her şeyde mevcuttur ve her biri daha önce bahsettiğimiz enerjinin on aşamasını içinde taşır. Böylece bizim dünyamızda maddeden yapılmış olan her şey 40 tip enerji içerir ve bunların karşılıklı ilişkilerindeki farklar maddenin doğasını ve hayat ve bilinç derecesini belirler: Böylece:

  - mineral alemde madde çok az Ateş ve Hava elementi içerirken daha çok Su elementi içerir en büyük kısmı Toprak elementi oluşturur.

  - bitkisel alemde bitkilerde pek fazla Ateş ve Hava elementi bulunmaz ancak epey miktarda Su ve Hava elementine sahiptirler.

  -hayvansal alemde büyük miktarda Ateş elementi bulunur – bu element en fazla insanda vardır – Hava elementi de mevcuttur ancak pek Toprak elementi yoktur.

  Üç âlemde hayat ve bilincin derecesi güç bakımından farklılık gösterir. Canlandırıcı hayat kuvveti Ateş elementinin yönetimindedir. Ateş-Hava bileşimi şeylerin ruhunu oluşturur; yani maddeyi canlandırabilme kapasitesine sahip hayat. [Havaya gerek vardır] Çünkü Ateş kendi başına enerjiyi maddeye iletemez. En çok Ateş hayvanlar aleminde bulunur. Çok az Ateş içeren ve bu yüzden daha az ‘canlı’ olan mineral alemine kıyasla bu alem en “canlı” alemdir. Hayvanın fiziksel ölümü bedeni canlandıran ruhun Ateş ve Hava’nın çekilmesidir.

  Üç ilke: üç alemi canlandırmak için elementlerin enerjileri üç ilke veya gruba bölünür. Ateş madenin elementleri olan Su ve Hava ile doğrudan birleşemez; bu yüzden Ruh’ta Hava mevcut olmalıdır. Simyacılar bu ruha Sülfür ??? ilkesi derler.

  Hayat enerjilerinin etkilerini maddeye iletebilmeleri için ikinci bir ilke şarttır. Bu ilke Hayat’ın Hava’sı ile maddenin Su’yunu içerir. Bu bağlantı kuran ilkeye Can (Spirit) denir ve simyacılar ona Merkür ??? derler. Mitolojide Merkür’ün fonksiyonu Tanrı’ların elçisi olmaktır. O can alemiyle maddi alem arasındaki bağlantıyı sağlar. Kadüsüs birbirine sarılmış iki yılan sembolü madde ile hayat enerjilerinin birleştiği noktaları temsil eder.

  Beden üçüncü ilkedir. Su ve Toprak elementlerinden oluşur. Ruh’un can yoluyla taşınan etkilerinin alınışı Su elementi aracılığıyla olur. Simyacılar bu Su ilkesine Su-Toprak ilkesi Tuz ??? derler.

  Aynı şeyler insan için de geçerlidir. Ancak ilkeler daha yüksek bir düzeyde mevcuttur. Sülfür Merkür ve Tuz terimleri bu isimleri taşıyan fiziksel cisimlerle ilişkili değildir.

  SU: GEZEGENSEL ENERJİLERİN DESTEĞİ

  Kozmik enerjiler madde üzerinde Su elementi aracılığıyla etkide bulunur. Bu element bütün sıvılarda vardır (kuşkusuz sıvılarda diğer elementler de farklı miktarlarda vardır). O halde bir cisim su bakımından zenginse ya da sıvı haldeyse astrolojik etkileri daha belirgin bir şekilde kabul edecektir. Bu astrolojik etkiler farklı düzeylerde meydana gelen gezegensel tezahürlerdir (BAK. 1 ŞEKİL)

  Yağmur soyu ve yüksek dağların suyu kirlenmemişse hayat enerjisi bakımından çok zengindir. Hayat ilkesi sadece kar eridiği zaman serbest kalır çünkü katı hal enerjileri sabitler ve onların kaçışını engeller. Homeopati’de sulandırma nasıl iş gördüğüne dair açıklama sıvı halin hayati ve astral enerjilere duyarlılığını hesaba katmaz.

  Üç alem içerisinde hayvanlar alemi –ve özellikle insanlar– astrolojik etkilere en çok duyarlı olandır. Bitkiler astrolojik etkilere karşı daha az duyarlıdır çünkü düşük bir sıvı ‘yoğunluğuna’ sahiptirler. Mineraller metaller gibi katı cisimlere astrolojik etkiler dokunmaz. Sadece oda sıcaklığında sıvı halde bulunan cıva astrolojik etkilere konu olur. Diğer metallerin bu tesirlere açılabilmesi için tuza dönüştürülmesi ve sonra suyun içinde çözündürülmesi gerekir.

  UZAY-ZAMAN VE MADDENİN YOĞUNLAŞMASI

  Düailetinin uzay-zaman yönünü ele alalım. Basit gözlemler gösteriyor ki gündelik hayat düzeyinde zaman mekândan ayrılamaz. Belli bir uzamdaki hareketin vakit almaması mümkün değildir; tersinden düşünürsek zaman ancak uzamdaki bir hareketle ölçülebilir. Pratik açıdan imkansız olsa da aslında zamanın ve mekânın tek bir ilkeden çıktığını tasavvur edebiliriz. Bu ilke İlksel Enerji’nin bir yönü olan Sonsuzluk ilkesidir.

  Bilinç önemli dönüşümlerden geçmedikçe tek bir büyük adımda sonsuzluktan dünyamızın uzay zamanına adım atamaz veya bunun tersini yapamaz. Bu başkalaşım Yaratımın Yedi Günü denilen yedi aşamada meydana gelir. Tekvin kitabında bu konunu ruhani bir gözle okunuşu bize çok çeşitli işaretler sunar. Dünyamıza tekabül eden yedinci gün “dinlenme” insanın bu aşamada geçici olarak temasını yitirdiği diğer uzay-zaman ruhani gerçeklikleri hususunda uykuda olduğunu sembolize eder.

  Yaratımın sadece yedi gününden bahsediyoruz; çünkü 1. şekil’de gördüğümüz üzere uzay zaman daha yüksek üç aşamada yalnızca potansiyel olarak mevcut olup ancak dördüncü aşamada zuhur etmiştir.

  Hepsi bir bütün oluşturan üç daha yüksek aşama sürekli bir mevcudiyet halinde uzay-zamanın olmadığı sonsuzluğu oluşturur. İkinci grubu oluşturan yedi aşağı düzey zaman alemine aittir. Her aşama –sonuncusu hariç– bir aleme değil insandaki bir bilinç seviyesine tekabül eder bu bilinç seviyesinde her şey aynı yoğunluk düzeyindedir. Bizim dünyamız olan onuncu düzeyde sıcaklık ışık ve elektrik enerjileri maddemizin yoğunluğunu benimsemiştir. İnsanın bilinci de bu onuncu yoğunluk seviyesini benimsemiştir. Bu durum duyusal algılamayı ve onun bu düzeyde yaşayıp tekamül etmesini mümkün kılar. Daha yüksek düzeylere dair bir yaklaşık imgeye sahip olmak istiyorsanız her şeyin mir yandan birbirleriyle ilişkilerini korurken daha ince ve latif olduğunu hayal edin. Bu yüzden her düzeyde bilinçli ve tutarlı bir hayat mümkündür. Bu düzeylerin nasıl olduğuna dair gerçek resmi sadece gerçek inisiyasyonlar –onları elde etme yöntemlerinden bağımsız olarak– sağlayabilir.

  EVRENİN SEBEPLERİ

  Kadimler Trithemius Cornelius Agrippa ve diğerleri görünmez ve görünür alemleri yöneten bir Sebepler hiyerarşisini Evren’deki Erkler’in üçlü hiyerarşisinin mevcudiyetini kabul etmiştir.

  İlksel Neden kadiri mutlak tezahür etmiş evrendeki Mutlak’a en yakın olanıdır ve tesiri 1. ve 3. düzeye dokunur.

  İkincil Neden Trithemius’a göre sayıca yedidir ve ikinci erk düzeyini oluşturur. Bu Yedi Sebep’e sık sık Yedi Çift Yasa Varlığın Yedi Aklı Tahtın Yedi Aklı ya da Yedi Gezegensel Akıl isimleri verilmiştir. Bunların eylemleri 345678 ve 9. düzeyleri etkiler. Görünmez alemden maddi alemi yönetirler.

  Nihayet üçüncü erk düzeyi bizim dünyamızdır. Bu dünya insanın özgür iradesiyle ilgili alan hariç olmak üzere daha yüksek diğer iki düzeyin eylemleriyle belirlenir.

  NÜZUL – TEKAMÜL:

  İnsan esasında potansiyel olarak ebedi bir yaratıktır. Mutlak’ın doğası insanın Ebedi alemde kendini gerçekleştirmesini bir başka deyişle Ebedi alemde potansiyel varlık halinden gerçeklik kazanmış varlık halineyani Sıfır’dan Sonsuzluk’a geçişini imkansız kılar.

  Kendi büyümesinin yarattığı bir zorunlulukla insan uzay-zamana giderek kesifleşen maddi alemlere ‘iner’. Buna nüzul denir. Gerekli unsurları topladığı zaman yukarı doğru dönüş yolculuğuna başlar. Kesif alemleri geride bırakır. Buna tekamül denir. Yolculuğun sonu dönüş tekrar Ebediyete dahil olmaktır. Bu yolculuk aşamasında hem iniş hem çıkış yolunda on aşama vardır. İnsan bilinci bu yolculuk sırasında yaratımın on madde ve enerji seviyesine uyumlanmalıdır.

  Bu derste verilen bilgilerin kavranması kolay değil. Bu bilgelerden bazıları akıl aleminin ötesine aittir. Anlatılanların birçok yönü daha birci bir bakış açısını eksiksiz bir şekilde kavramaya çalışacağımız bir sonraki derste netleşecektir.

  MABET ÇALIŞMASI

  Bu ve bundan sonraki derslerde 1. dersi takip edip orada önerilen yöntemi uygulayın:

  Satranç tahtasında henüz tek bir renge ulaşmadıysanız – ki böyle bir şey hayli mümkündür - alıştırmaya devam edin. Tek rengi yakaladığınız zaman bir sonraki alıştırmaya geçin.

  ÖNERİLEN ALIŞTIRMA: Aynaya konsantre olmak:

  - Ayna göğsünüzü kalp seviyesine kadar görebilecek kadar büyük olmalıdır.

  - Işık aynanın iki tarafına konan iki mumla sağlanabilir ne var ki bu mumlar aynadan görülmemelidir. Azaltıp kapatmayı mümkün kılan suni bir ışık kaynağı da kullanılabilir. Aynada herhangi bir parlak nokta görünmesin. Işığın yoğunluğu kendinizi aynada net bir şekilde görmenize yetecek kadar olmalıdır. Ama daha fazla değil.

  - Hiçbir soğukluk duyumu olmamalıdır.

  - Yöntem: Gözlerinizi açın bakışlarınızı aynadaki burun kökünüze odaklayın. Üç şey olabilir:

  hiçbir şey;
  ayaklarda bacaklarda ve ellerde bir soğukluk duyusu;
  ayna kenarlardan başlayarak eşmerkezli çemberler halinde kararabilir.
  Elde ettiğiniz sonuca bağlı olarak:

  - birinci sonuca ulaştıysanız alıştırmayı baştan alıp beş altı kez tekrarlayın;

  - ikinci sonuca ulaştıysanız gözlerinizi kapatın ve çalışmayı hemen durdurun aksi takdirde (Doğa’daki kendi hatıralarımızın algılanmasının en düşük düzeyine verilen isimle) “Eşik Bekçisi”yle (aslında gerçek hiçbir riski olmayan) fiziksel olarak travmatik bir karşılaşma yaşarsınız.

  - Üçüncü sonuca ulaştıysanız süreçte üçüncü aşamaya geldiniz demektir; ayna kararır. “Siyah nokta”ya ulaşana kadar alıştırmayı tekrar edin. Bu aşamada yavaşlatma niyetiyle kalbiniz üzerine odaklanın. Kalp atışınız yavaş yavaş düşer ve varlığınızı bir huzur duygusu kaplar.

  Bunu başarmak şarttır. Çünkü alıştırmayı birkaç kez tekrarladıktan sonra kalp atışını iradeyle belirleyebiliriz. Böylece uykudan önce nabzımızı düşürebiliriz ve özellikle heyecanlandırıcı duygulanma anlarında ve daha sonraki alıştırmalarda işimize yarayabilir.

  Birinci ve ikinci sonuçların ısrar etmesi halinde aşağıdaki şu çözümler düşünülmelidir:

  Alıştırmayı Pazartesi tercihen güneş batımının üçüncü saatinde yapın.
  Güneşin batımından sonra içmek üzere yavşanotu çayı hazırlayın.
  “Siyah nokta” noktasına (herhangi bir soğukluk duygusu olmadan) ulaştığınızda alıştırmaya devam edebilirsiniz. Ne var ki çok az bir konsantrasyon veya dikkat kaybının deneyinizi bozacağı kritik bir noktada bulunduğunuzu unutmayın.

  Varsayalım ki sürece devam ettiniz. Tam aynanın en siyah olan yerinde küçük bir ışık belirir. Siyah aynayla aynı ritmik namız atışını takip ederek ayna aydınlanır. Bu eş merkezli nabız atışlarının kendi nabzınızla aynı olduğuna dikkat edin. Operatör bu noktada aynada kendinden farklı bir şey veya kişi görür. Operator artık hiç olmazsa bir defalığına “Eşik”i aşmıştır ve gördüğü şey Doğa’nın hatıralarına aittir.

  Bu süreçte tam anlamıyla ustalaştığınızda konsantre olmadan önce beyninizi seçmiş olduğunuz bir konuyla doldurun. O zaman aklınızdaki konunun bir yönü Doğa’nın hatıralarından çıkarak aynada görünecektir.

  Birçok imgenin soluk görünüşü sizi şaşırtmasın. Çünkü bunlar kameri (aysal) suretlerinde görünmektedirler.

  Eğer başarısız olursanız birinci adıma devam edin ve soğukluk hissini hisseder hissetmez bırakın.

  Eğer başarılı olursanız – biz de sizin için bunu diliyoruz – muzaffer bir tavır tanımayın sessiz mütevazı kalın edebe aykırı davranışlara girmeyin.

  Ayna alıştırması bir öz hipnoz alıştırması değildir; sembolizme dayalı bir alıştırmadır. Düalitenin yaratımı ancak Birlik’in kendi üzerine tefekkürüyle mümkündür. Ayna yaratımın ilk aşamasının sembolüdür.

  ORA ET LABORA!

  EKLER VE ŞEKİLLER:

  - EK: Enerji ve Madde (Doğa’nın Küçük Felsefeci’sinden bir makale).

  - 1. Şekil – Enerjinin Kozmik Yumurta’nın Maddesine Yoğunlaşması

  - 2. Şekil – Enerjinin Tecellisi.

  Ek

  MADDE VE ENERJİ

  (Doğanın Küçük Felsefecisi Adlı Dergiden)

  Simya ve Kabala benzeri doğa enerji ve madde kavramlarına sahiptir. Bu kavramlar ilkesel anlamda bilimsel kavramlardan o kadar da farklı değildir. Bununla birlikte aradaki farkın “niçin” ve “nasıl” sorularından kaynaklandığını söyleyebiliriz.

  Bilim bugüne kadar hayatın maddeden çıktığını kanıtlamak için uğraşmıştır. Ne var ki hem enerjinin hem maddenin neden aynı anda mevcut olduğunu düşünme zahmetine girişmemiştir. Simyasal ve kabalacı Yaratım kavramı tam tersidir. Başlangıçta yalnızca “boşluk” yalnızca evrensel bir var olma itkisi vardır. Bu itki bilinç formunda bir enerji yaratır. Bu bilinç deyim yerindeyse odaklandıktan sonra tezahür etmiş enerjiyi üretir. Evrenin her yerinde mevcut olan bu enerji güneşin ve yıldızların ışığından farklı daha latif daha ruhanidir ve esirin içindeki hiyerarşilere göre çeşitli kesifleşme aşamalarından geçer.

  Güneş sistemimizde güneş bu enerjiyi elektromanyetik bir forma dönüştürür. Görünür ışık bu enerjinin yalnızca küçük bir parçasıdır. Aynı şey galaksimizden çok uzak sistemlerde de aynı şey gerçekleşir.

  Modern bilim enerji ve madde arasında bir denklik olduğunu ve belli miktarda maddeden belli miktarda enerji elde ettiğimizi söylüyor. Simyacılar ve Kabalacılar bu bakış açısıyla hem fikirdir. Simyacılar maddenin astral ışığın yoğunlaşmasıyla oluşmuş kesifleşmiş bir ışıktan başka bir şey olmadığını çok uzun zamandan beri söylüyorlar. Bu astral ışık daha önce bahsedilen ruhani enerjilerin bir bileşimidir.

  Bu yargıyı simyasal olarak kanıtlamanın bir yolu olmalıdır çünkü birçok eski eser metallerden ışık çıkarma yöntemlerini anlatır.

  Işığın madde haline kesifleşmesi tek bir adımda meydana gelmez. Işık Ateş elementi kesifleşerek Hava elementi haline gelir sonra da Su elementi ve nihayet Toprak elementi olur. Bu elementler atmosferde çiğ veya yağmur suyuyla toplanır. Su da dört element iki yeni ilke yaratır: Gur (evrensel tohum) ile Archeus (dölleyici evrensel tohum). Arcehus’un bileşimi gücü ve yönü belirler. Arcehus Gur’dan metalleri filizleri ve ayrıca nebati alemin bitkilerini herhangi başka bir tohuma ihtiyaç duymadan üretebilir. O cinselliği kullanmadan varlıklar üretebilir.

  Yaratımın evrim sürecini anlamak için ne Darwin’e ne de Kitabı Mukaddes’e ihtiyacınız var. Bununla birlikte her ikisi de hakikatin bir parçasını anlatır.

  Her galaktik döngünün başlangıcında bilinç ihtiyacı olan şeyi yaratır; sonra yavaş yavaş mineral aleme doğru nüzul eder. Bu döngü tamamlandığında bilinç bitkisel tekamüle başlar. Burada bir kez daha bitkisel varlıklar evimin ihtiyaçlarına göre yaratılmış olur. Sonra hayvani döngü başlar. Gur ve Archeus yine evrimin ihtiyaçlarına uygun varlıları yaratır. Tedrici değişimler Doğa’nın eseri eşik değiştirmelerse Gur ile Archeus’un işidir.

  Öz-bilinç insanın imtiyazıdır ve bu hayvani döngünün sonunda ortaya çıkar. İnsan bilinci bilincin nüzulü ve tekamülü yoluyla galaktik boyuta çıktığı için yeni bir döngü başlar.

  1. Şekil

  ENERJİNİN KESİFLEŞMESİ YA DA KOZMİK YUMURTA

  Bu şekil madde-enerjinin on kesifleşme aşamasını sembolize eder.

  - Birinci aşamanın üstünde Tezahür Etmemiş Yaratılmamış Alem İlksel Enerji Bir mevcuttur.

  - 1 ila 3 arasında: Sonlu-Sonsuz sınır.

  - 4 ile 10 arasında: sonlu alem.

  - 1 ila 10 arasında: yaratılmış ve tezahür etmiş dünya.

  Sol kısım: Nüzulün sayılarla gösterilen 10 aşaması. Bunlar astral dünyaların bilincinin tedricen ve aşama aşama kaybolduğu aşamalardır (şeklin ortasındaki semboller).

  Sağ kısım: Çıkış yükseliş yolu. Her dairenin içindeki sembol her adımda yeniden uyanan astral düzeyi gösterir.

  Dikkat ederseniz 2 ila 3. aşamanın düalitesi ve potansiyel formu yükseliş de arçık mevcut değilir.

  - A: Uzay-zamanı sonsuzluktan ayıran Uçurum’un Perdesi.

  - S: Kabala’da Paroket denilen İkinci Ölüm Perdesi. Bu perde şemsi astralı kameri astraldan ayırır.

  - BD: Kamerî astral formu Dünya aleminden ayıran Perde.

  A’nın ötesi: Ebediyet alemi burada Z Zodyak ve zamanın yaratıcısı kendi çocuklarını yutan Satürn-Kronos bulunur; çünkü zamanda doğan zamanda ölür.

  A ila S arası: şemsi astral alemin enerji ve madde aşamalarıdır (4-5-6).

  S ila BD arası: kameri astral alemin enerji ve madde düzeyleridir.

  BD’nin altı: fiziksel dünyamızın enerji ve madde düzeyleri.

  NOTLAR:

  “Astral Alemi” genellikle gayba ait 4 ila 9 (dahil) arası aşamalar olarak tanımlarız. Buraya astral denmesinin nedeni (4 ila 9. aşamalarda tekabül eden) gezegenlerin maddeden azade olduğu için etkilerinin daha fazla hissedilmesidir.
  Şemsi Astral’ın 4 ila 6. düzeyleri Kabala’nın Briah alemine Kameri Astral’ın 7 ila 9. aşamaları Yezirah alemine tekabül eder. Astral teriminin farklı ekollerde bazı haklı nedenlere dayanan farklı anlamları olduğunu unutmayalım.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  ÜÇÜNCÜ DERS

  Geldiğin Yer Bir’dir

  Bir’e Dönmek Kaderindir.

  Akıl yolu keşfeder.

  Kalp ise her aşamadaki anahtarları bulur.

  YARATIM

  MİKROKOZMOS: İNSAN

  Şekli inceleyerek başlayın ve bu ders boyunca görebileceğiniz bir yerde tutun.

  İnsanın yapısını bir bütün olarak düşündüğünüzde Mikrokozmos veya küçük alem evrenin bir suretidir. O halde insan makrokozmosun veya büyük alemin temelini oluşturan çeşitli enerjileri kendinde taşır. Hermes Trismegistus’un Zümrüt Tablet’teki şu sözlerini bu şekilde anlamalıyız:

  “Bir’in mucizesini göstermek için aşağıdaki yukarıdakine denktir ve yukarıdaki aşağıdakine denktir.”

  Şimdi daha önce tarif ettiğimiz enerjileri inceleyeceğiz ancak bu sefer söz konusu enerjilerin insan bilincinin çeşitli düzeylerindeki ilişkileri ve eylemleri üzerine odaklanacağız.

  İNSANIN YÜKSEK SEVİYELERİ

  İlksel Enerji’nin tezahürü sırasında ve o henüz özünde tek iken sayısız odak noktası ortaya çıkar (1. Düzey). Bu süreç hakkında bir fikir edinmek istiyorsanız doymuş bir çözeltide kristallerin nasıl oluştuğunu ve güneş ışınları altında çok büyük sayıda parlak noktanın nasıl meydana geldiğini gözlemleyin. Bu analoji bir açıdan çok yetersizdir; çünkü özün bölünmemiş halinde ne uzay ne de zaman vardır ve insanın dünyevi beyni yaratımın bu aşamasındaki realitesini değerlendiremez.

  İlksel Enerji’de ortaya çıkan odak noktaları insanın tohum bilinci haline dönüşmeye hazır olmadan önce bir hazırlıktan geçer. Bu hazırlık üç döngü halinde ortaya çıkar.

  - bir mineral bilinci doğuran mineral nüzul ve tekamül

  - bir bitki bilincini doğuran bitkisel nüzul ve tekamül

  - sonunda insanın imtiyazı olan öz bilinçliliğinin ortaya çıktığı bir hayvani bilinci doğuran hayvansal nüzul ve tekamül.

  Dördüncü döngüden sonra evrensel bilinç ortaya çıkar. Bu bütünlenme yoludur. O halde her odak noktası insandaki bir potansiyeli temsil eder ve yeryüzünde yaşayan bizlerin her bir üyesi bu varlığın köken noktasını içinde taşır. Bu nokta mutlak androjen insandır. O on seviyenin ilkidir.

  Daha önce enerjinin bilincin ve yoğunluğun on düzeyi veya aşamasıyla kesifleştiğini görmüştük. Bir potansiyel varlığın her odak noktası da aynı şeyi yaşar.

  İkinci seviyede bölünme içeride olur zuhur etmez. İnsan hala ebediyet muhitine aittir fakat artık içinde geleceğe ait bir ikilik taşır ki bunun sonucu olarak cinsiyetler ortaya çıkacaktır.

  Üçüncü seviyede düalite yani ikilik hala potansiyel haldedir ancak suret potansiyeline sahip yeni bir unsur ortaya çıkar.

  Bu üç seviye Evrensel İnsan’ın Eden Bahçesi’nin “İlk Ademi”dir yani İnsan’ın gönüllü nüzulünden önceki halidir. Bu seviyelerde varlık her zaman cinsiyetsizdir. Adam ve Havva sadece potansiyel haldedir evrensel erillik ve evrensel dişillik henüz tezahür etmemiştir. Bu androjen (cinsiyetsiz) hal hepimizin içinde her zaman mevcut olup zamanın sonuna kadar kalacak olandır. Bizim zorunlu nüzulümüz ve tekamülümüz kendimizin bu kısmına bir anlamda bir rahim olacak ve bizim bu kısmımızı serbest bırakacaktır.

  İnsandaki bu üç seviye zahiri dinlerin ilahi teslisi denilen bir mevcudiyettir. İnsan Varlık’ını ve özgürlüğünü oluşturmak için lutuftan gönüllü olarak düşmüş olan bir Tanrı’dır.

  Bütün aşağı seviyeler uzay zamanın çeşitli muhitleridir. İkinci derste anlattığımız ve 1. şekilde gösterdiğimiz üzere zaman Satürn’le başlar ve Satürn kendi çocuklarını yutar. Zamanın içinde ortaya çıkan her şeyin bir başlangıcı ve bir sonu vardır. Ebediyet’ten gelen her şey Var’dır.

  İNSANIN ‘AŞAĞI’ SEVİYELERİ

  3. seviye ile 4. seviyeyi birbirinden devasa perdeler ayırır. Bu gerçek anlamda cehenneme düşüştür. İnsan uzay –zaman için sonsuzluğu terk eder. O Eden Bahçesi’nden ayrılır (İkinci Adem: Adem ila Havva). Şimdi ve burada ikilik kendini her muhitte gösterir: uzay ve zamanda madde ve enerjide…

  Daha önceki dersimizde uzay–zaman ikiliğinin kesifleşmesini açıklamaya çalıştık. İnsan ikiliğe girer girmez cinsiyetsiz halini yitirir. Cinsiyetlerin ayrışması başlar ancak bu uzay/zamanda olduğu gibi aşama aşama gerçekleşir. Cinsiyetlerin ayrışmasında bir kesifleşme mevcuttur bu sadece insanda değil zaman ve maddenin kesifleşmesine tekabül eden her şeyde olur. Simyacılar kırmızı metallerin üç eril metalin yani demir bakır ve altın ile üç dişil mealin gümüş kurşun ve kalayın varlığını bu şekilde ele alır. Tek sıvı metal olan cıva cinsiyetsiz kabul edilir. O halde kutupsallık tezahür etmiş evrenin bütün düzeylerinde görülür.

  Odak noktası yani İnsan bilinci madde içindeki evrimine devam ederek Yakup’un merdiveninin basamaklarını birer birer aşağı iner.

  2. derste her düzeyin kendi içinde bir bütün olduğunu yani madde-enerjinin kesiflik seviyesinin uyumlu olduğunu ve dünyaya ait insanın her düzeyde bilinçli bir hayat sürmesin mümkün olduğunu açıklamıştık. Bu nüzul sürecinin amacı basittir: İnsanın asıl bilincinin yedinci güne -10. seviyeye – ulaşması için aşama aşama kesifleşen düzeylere intibak etmesi. 10. seviyede maddenin kesifliği bütün pratik bakış açılarından insan ile yüksek seviyeler arasındaki bütün bilinçli bağlantıları koparır. Öyle ki kendi gerçek kimliğinden bir haber olan insan – neredeyse tümüyle özgür iradeyle – kendi dönüşü için gerekli bütün unsurları kazansın. İnsan bu yolda kendini inşa eder. O Yol’un her adımında kendinden yarattığı şeydir. Böylece o zamanın sonunda “Amellerinin Çocuğu” olur.

  Ancak insan üzerinde başka bir yerde emsaline rastlanmayan bir kuvvet bir tür basınç tesirde bulunur. Bu güç insanı nüzul etmeye nüzul sırasında bilinç seviyelerini inmeye zorlar. Bundan sonra insan gerekli çeşitli unsurları aldığında “Nadir inisiyasyonunu” alır ve kuvvet yön değiştirir. İnsan bilincin seviyelerinde aşağı inmeye ve yukarıya çıkmaya itilmiştir ancak dönüş yolunu seçip seçmeme konusunda eksiksiz bir özgürlüğe sahiptir.

  Gerçek inisiyasyon insanın içsel yapısının çeşitli bilinç seviyeleriyle temasının tesis edilmesini sağlayacak şekilde yeniden yapılanmasıdır. İnsanın düşüşün en alçak noktasına inmesinden sonra mümkün olan nadir inisiyasyonu çeşitli bilinç seviyeleri arasındaki irtibatın yeniden kurulması değil insanın içsel kuvvetlerinin ilişkilerinin tersine dönmesidir.

  İNSANIN ÇEŞİTLİ SEVİYELERDEKİ BİLİNCİ

  Seviyelerin kendi aralarındaki yapısıyla ilgili olarak bir konuyu daha gündeme getirmeliyiz. Düşüşüne 1. seviyede başlayan insan düşüşten sonra tekrar 1. seviyeye döner. İnsanın bu seviyedeki bilinci Evrenin bütünselliğini bilinci yani bütünsel bir bilinçtir. 10.seviyede insan kendini gerçekleştirmiş insana çok yakındır. Çünkü dünyamızdaki bilinçte bütünseldir (Aşağıdaki yukarıdaki gibidir). Bilincin bilhassa bütünsel olmadığı ara seviyelerde durum böyle değildir.

  Okültistlerin kamerî astral alem dedikleri 7-8-9. seviyelerde insan bilinci aynı anda üç seviyeyi kapsar. İnsan Yaratımın üç gününü içeren bir dünyada yaşadığı için ülü bir uzay zamanda yaşar. aynı şey şemsi astral alemi oluşturan 4-5-6. seviyeler için de geçerlidir. Bir yandan bilinçli temas deneyimlerini öte yandan akıp giden imgeler ve algıları yorumlayabilmek için kamerî astral ve şemsî astral alemler üzerine tefekkür etmek gerekir. Ancak kameri ve şemsi alemlerde en yüksek bilinç seviyelerine ulaştıktan sonradır ki bilinciniz aynı anda üç içsel alemi kapsar.

  GEZEGENLERİN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

  Söylediklerimize ilave olarak çeşitli kesiflik düzeyleri gezegenlere ve insan vücudunda gezegenlere karşılık gelen organlara atfedilmiştir. Bu tekabül ilişkilerini bilmek ezoterizmin uygulamalı yaşantısı için önemlidir.

  Seviyeler Gezegenler Organlar
  3 Satürn Sol burun deliği
  4 Jüpiter Ağız
  5 Mars Sağ kulak
  6 Güneş Sağ burun deliği
  7 Venüs Sol göz
  8 Merkür Sol kulak
  9 Ay Sağ göz
  10 Dünya Bütün vücut
  Gezegenlerin insan üzerindeki etkisini anlamak için ilk önce hayatın maddeden türediğine dair mevcut bilimsel anlayışı tersine çevirmek gerekir. Bütün ezoterik ustalar adım adım şu nihai idraklere varır:

  - ilk önce Varlık vardır

  - Varlık tekamül ihtiyaçları için bilinci yaratır

  - bilinç hayatı yaratır

  - hayat kendi faaliyetleri ve gerçekleşmesine bir destek ve rahme sahip olmak için maddeyi yaratır.

  Burada ele almamız gereken ikinci bir kavram daha var. Evren dev bir insandır. Galaksimiz on bilinç düzeyine sahip canlı bir varlıktır güneş sistemimizde daha aşağı bir seviyede olmak kaydıyla aynıdır. Örgütlenme daha doğrusu Şemsi Varlık’ın fiziksel tezahürü insanınkinden farklıdır. Ama orada da bilincin on mertebesini bulabilirsiniz. Her bir gezegenin mevcut olmasının nedeni onun kendi enerjisinin odak noktasındaki bir bilinç mertebesinin maddi somut sureti olmasındandır. Bu mertebeler insandaki mertebeler karşılık gelir ve Şemsi Varlık’ta o halde bu mertebeler arasında uyumlu bir bağlantı ve birbirleri üzerinde etkide bulunma gücü vardır. Her gezegen kendi mertebesinin ikiline tekabül eden iki yönlü özelliklere sahiptir.

  KOZMİK RÜZGÂR

  İlksel enerji uzay-zaman için ebediyeti terk ettiğinde etkin ve edilgen olarak ikili bir yapıya bürünüp çeşitli enerji türlerine ayrılır. Güneşin beyaz ışığı bir prizmadan geçtiğinde nasıl farklı renklerde ışınlara bölünüyorsa enerji de Uçurum’u geçince her birinin etkin ve edilgen kutupsallığı olan 7 renge 7 farklı yöne bölünür. Bu enerji ‘renklerinden’ her biri bir Gezegensel Zeka’yla bir İkincil Sebep ve bir gezegenle uyum içindedir (2. Ders) ve tezahür etmiş evrenin bilinç mertebelerinden birini oluşturur. Bu enerjinin yeni bir yönü nüzul ve tekamül itkisini etkinleştirir. Bu daha önce bahsettiğimiz bir tür Varlık basıncı bir “Kozmik Rüzgar”dır. Kozmik Rüzgar üzerine konuşmak kolay bir şey değildir. Çünkü bu konu için kullanılan isim Hıristiyan dinlerin kutsal metinlerini analiz eden bireylerin yanlış yorumları yüzünden iyice karışık anlamlara sahiptir.
  Uçurum Perdesini geçmeden önce hala Ebediyet muhitine ait olan İnsan’a Elohim denir ve O’nun yapısı “telaffuz edilmez” İbrani kelimeye yani Tetragrammaton’un (Yod He Vav He ????) dört harfine uyumludur (İbranice sağdan sola okunur). Bu ismin etüdü bize ilginç bilgiler sunar. Elimizde evrensel aktif ilkeyi temsil eden Yod ??? ile evrensel pasif ilkeyi temsil eden He Vav He ???? vardır. He harfinin tekrar etmesi varlığın nüzulü esnasında pasif yönün egemenliğini temsil eder. Vav hem bilmeye ayartılma hem de elde edilen bilgi anlamında bir bilgi sembolü olarak görülebilir.

  Daha önce gördüğümüz üzere Uçurum geçilince Yod diğer üç harf He Vav He’den ayrılır. Adam ve Havva cinsiyetsiz varlıktan ayrılır. Böylece androjen İnsan kendi içinde eril ve dişil aktif ve pasif yönleri ikilik haline taşır. Oysa Uçurum geçilmeden önce küll bölünmemiş ve bütün haldedir. Burada Kozmik Rüzgar İnsan’ı – kendi çift veya ikili yanıyla – madde içinde seyahate itecek şekilde etkiler.

  İstemsiz kuvvet Şeytan He Vav He ilkelerini etkiler ve o halde insanı hayvan tenine bürünene yani dünyanın maddi beşeri cisminde doğana kadar adım adım maddeye düşmeye zorlar. Yılan Adem ve Havva ile ilgili Kitabı Mukaddes’teki alegori maddi dünyaya bu düşüşü anlatır.

  MABET ÇALIŞMASI

  Her zaman 1. dersin kurallarını takip edin.

  ÖNERİLEN ALIŞTIRMA: Satürn hakkında meditasyon.

  - Aynı alıştırmasıyla başla (2. Ders)

  - “Siyah” noktaya varır varmaz veya eğer oluyorsa soğukluk duygusunu yaşar yaşamaz gözlerinizi kapatın.

  - Satürn sembolünü görselleştirin yani sembolü zihin gözünüzde canlandırın.

  - Satürn sembolünü başarılı bir şekilde görselleştirmeyi başardıktan sonra başka bir şey düşünmeyin.

  - Meditasyonu bitirdiğinizde deneyimlediğiniz sembolleri veya dersleri yazın. Çok dikkatli olun: bir “sonsuzluk duygusu” deneyimleyebilirsiniz.

  - Çalışmayı daha önce bahsettiğimiz şekilde kapayın.

  Bu alıştırma satranç tahtası ve ayna alıştırmalarını başarılı bir şekilde tamamlayanlar içindir. Sadece bu kişiler için (Hızlı ama acelesiz!)

  Not: Meditasyon pasif bir eylemdir (yani medya bir ortam oluruz). Aktif yön görselleştirme çalışmasına tekabül eder. Pasif yön artık düşünmediğimiz bir aşamaya tekabül eder. Cevabı duymak için ‘pasiflik’ hali muhafaza edilmelidir. Özellikle başlarda cevap zayıf olabilir en küçük zihinsel faaliyet artıkları veya asalak zihinsel faaliyetler onu boğabilir. Aşama aşama ulaşılan eksiksiz bir zihinsel sessizlik şarttır. Balıkçıları kendinize örnek alın. Oltayı atın ve balığın ısırmasını bekleyin.

  DEFTERİNİZİ KULLANMA

  - Mabetteki gece deneyimlerinizi düzenli olarak yazın.

  - Uyumaya gitmeden önce defterinizi inceleyin.

  Örneğin pazartesi akşamları geceyi veya daha önceki pazartesinin ve ondan önceki pazartesinin gecelerinde yazdıklarınızı inceleyin.
  Özellikle 4 hafta önceki pazartesine özel bir dikkat ayırın. Böylece aynı ay fazında en son bulunuşunda neler olduğunu hafızanıza sabitleyin.
  mabet için önerilen çalışmayı takip eden deneyleri yazın.
  Zamanla ve ilerleme kat ettikçe aynı alıştırmayı haftanın aynı günü yapabilirsiniz. En iyisi böyle yapmaktır.
  ORA ET LABORA!

  EKLER VE ŞEKİL

  EK “Sıfır ve Sonsuz”

  1. Şekil – İnsan ve Evren.

  Ek:

  SIFIR VE SONSUZ

  İnsan mistik bir yoldayken insanın varlığının Dünya’daki tek bir geçişle sınırlı olması düşüncesi ne mantıklı ne de akla uygun görünüyor.

  Sezgi içsel deneyim veya bir tür zihinsel basınç bizi insanı tekamül eden bir varlık olarak görmeye taşıdığında var oluşun tek tutarlı açıklaması insanı sıfır noktasından başlayıp sonsuzluğa gittiğini söyleyen açıklama gibidir. Gerçekten de tekamül bir kez başlamışsa onun sonsuzluk aşamasına ulaşmasını engelleyecek şey ne olabilir?

  Aşikar ki insan bu dünya üzerindeki hayatında sıfırdan sonsuzluğa geçemez. Ayrıca eğer bu hayat insanın tek deneyimiyse şartlardaki ve süredeki farklar onun Yaratıcı kuvvettin adaletinden şüpheye düşmesine neden olabilir. O halde mantıksal olarak insanın birçok deneyimi olduğunu kabul etmek zorundayız bu deneyim çokluğunun bu dünya da mı yoksa başka bir yerde mi yaşandığıysa farklı bir konudur.

  Günümüzde giderek daha çok insan reenkarnasyona inanmaktadır. Bazıları bu fikrin dünyanın görünür adaletsizliğine bir açıklama getirdiğine diğerleriyse çok uzak geçmişe ait bir hayatın hatıralarına sahip olduğuna inanıyor. Fakat deneysel mistisizmin uygulamacısı olarak bizlerin konumu konu hakkında genelde söylenen her şeyden ayrılıyor.

  İlk olarak dünyadakinden farklı diğer varoluş planlarının özünü ancak kişisel bir içsel deneyimin ortaya çıkaracağını söylüyoruz. Kişisel içsel deneyim tabiatı gereği başka insanlara aktarılamaz. Kişisel deneyimin ardından varılan sonuçlara onları bizzat yaşamamış bir insan tarafından bu deneyimleri açıklamaya çalışan kişiye güveni ölçüsünde inanabilir.

  Söyleyebileceğimiz ilk şey insanın dört ilkesel bilinç seviyesine sahip olduğu ve bilinçli var oluşun her seviyede mümkün olduğunu ve bunun bir sonucu olarak tekamülün sadece dünyadaki hayatın bir imtiyazı olmakla sınırlı olmadığını söyleyebiliriz.

  Birçok insanın aklına gelen soru şudur: Bir hayattan ötekine ne taşındığıdır? Bu noktaya gelindiğinde reenkarnasyonla ilgili birçok açıklama tutarlılığını yitirmektedir.

  Daha önce bahsettiğimiz insanın dört var oluş düzeyi şu şekilde özetlenebilir:

  - fiziksel bir bedende doğan dünya insanının dünya hayatı boyunca bütünsel bir bilinç mertebesi vardır.

  - Hemen yukarıdaki hayat seviyesi astral bedende gerçekleşir. Burada bilinç bir tür üçlü bir bilinçtir; bir yerde kaldığı halde üç farklı algı düzeyine erişebilir.

  - Bu var oluşun üstünde Katolik dininin ihtişam bedeni dediği var oluş düzeyi vardır. Bilinç bütünseldir veya en azından bu mertebede bütünselleşir. Zaman/mekan ikiliği kaybolur ve Varlık Ebediyet’i bulur. Dikkat ederseniz sadece iki uç bilinç mertebesi bütünseldir.

  Geri kalanı anlamak için Doğa’nın Arşivlerine işlenmiş olan bütün şeyleri bütün düşünceleri ve bütün eylemleri bilmeniz gerekir. İlksel Madde Nihai Öz tekamül boyunca her şeyin kaydını tutar. Fakat dikkatli olun: İlksel Madde her şeyi imbikten geçirip parçalar ki her eyle her gerçek Doğanın Arşivlerinde farklı seviyelerde bulunur.

  Dünyanın bilinci onuncu mertebeye belli şartlar altında ulaşabilir. Astral beden 9 8 ve 7. mertebelere ulaşabilir. İhtişam bedeni 6 5 ve 4. mertebelere ulaşabilir. 3 2 ve 1. mertebelere ancak yeninde bütünleşmiş varlık ulaşabilir. Bu varlık Ebediyet’e dönüş tamamlandığında tek mertebede erir.

  Her eylem her eser on seviyede de bir iz bırakır ancak en derin iz işin yapıldığı seviyede bırakılır çünkü en yüksek rezonans söz konusu düzeyde yaşanır. Bu yüzden entelektüel eser esasen 9. seviyeye işlenirken simyasal veya majikal operasyon 8. seviyeye gerçek bir ezoterik çalışma 6. veya 5. seviyeye işlenir. Birliğe yeniden dönüşte sadece 1 2 ve 3. seviyelerde iz bırakılanlar hesaba katılır. 4 5 6 7 8 9. seviyelerde yapılanlar sadece tekamül yolu süresince faydalıdır.

  Şimdi ölümde neler olup bittiğini inceleyelim. Beyin yok olur ve 10. seviyeden 9. seviyeye taşınma artık gerçekleşmez. Geriye kalan şey bedenden çıkan insanın bilincinde kalan şeyler 9. 8. ve 7. seviyelere işlenmiş olanlardır. Böylece bir maddecinin elinde pek bir şey olmayacaktır; çünkü eserlerinin büyük bir kısmı genellikle 10. seviyeye kazınmıştır. Fakat unutmayın ki eğer herhangi bir işlenme gerçekleşmişse ki elimizdeki örnekte bu 10. seviyede olmuştur bütün diğer düzeylere de kaydedilmiştir. Bu örnekte bir seviye 10. seviyeden ne kadar uzaksa o kadar az etkilenir.

  Demek ki ölüm anında materyalistimiz ona 9 ila 1 arasıda sabitlenen şeylere sahiptir – pek fazla bir şey değildir bu.

  Yeniden doğum anında el değmemiş bir 10. seviye alır. Bu seviyeyi fiziksel temas yoluyla aşama aşama inşa etmelidir. Daha yüksek bilinç düzeylerinde yaratmış olduğu yapıların hepsine sahiptir. Fiziksel geçmişin bilgisi ancak Doğa Arşivleri’ne danıştıktan sonra elde edilebilir.

  Bu fenomen aslında çok daha karmaşıktır. Bazı özel önlemlere başvurmadıkça insan astral beden yok olduğunda gerçekleşeni ikinci ölümden kaçınamaz bu durumda 10 9 8 7. seviyeler dünyada yeniden inşa edilmelidir. Böyle bir şeyi yapmak Kitabı Mukaddes’te haklarında “alınlarında beyaz bir taşla işaretlenecekler ki ikinci ölümü bilmesinler” denenler haricindeki insanlar için çok fazla vakit gerektirir.

  Kimi kadim okült yazılar her on veya on iki enkarnasyonla insanın bir şemsi enkarnasyon yaşadığını ve her şeyi hatırladığını yazıyor. Bu sembolik veya perdeli bir ifade olabilir. Şemsi enkarnasyon denilen hayat öz bilincin 6.seviyede olduğu hayattır. Bu bilinç düzeyinde Doğa’nın Arşivleri’ye sürekli bir temas hali vardır. Bu yüzden “kişi her şeyi hatırlar” ifadesi yanlış olmaz. Bin yıl diye bahsedilen süreler zamanın dünyasal zamandan farklı olduğu o seviyedeki zaman duygusunu anlatmak için kullanılmış ifadelerdir.

  12 sayısı bir tekamül aşamasını tamamlayan sayı olduğu için burada veya başka bir yerde yaşanan her on iki enkarnasyonda bu tür bir hayatın meydana geldiğine inanıyoruz.

  İnsanın öz bilinci adım adım kendi solar sistemine veya bütün galaksiye doğru genişlemektedir. Bilinç evrenselleşmektedir. Galaktik adım onun bilinç sonsuzluğuna yükselişindeki en önemli adımdır. İnsan bundan sonra gerçek insani kimliğini ADAM KADMON’U Kamil İnsanı vücuda getirmektedir.


  2. Şekil:

  İNSAN VE EVREN

  - V: Sonsuz Yaratılmamış ile Yaratılan’ın ilk ayrılması.

  - V ile V1 arasındaki alan: Ebediyet Perdesi (Uçurum Perdesi). Bu perde yalnızca iniş ve çıkış anında bir kez geçilir. (Hanok Allah’ın yüzünü gördü ve bir daha dönmedi.)

  - V2: İkinci ölü perdesi (Paroket perdesi).

  - V1 ile V2 arasındaki alan: Merkezi güneş bölgesi.

  - V3: Doğum ve ölüm perdesi.

  - V2 ile V3 arasındaki alan: Kameri astral bölge.

  - V3’ün altındaki alan: Fiziksel dünya. Krallık dünyası. Ona tekabül eden gün Cumartesi Şabat günü insanın ruhani dünyayla ilişkisinde uyku halinde olduğu dinlenme günü.

  Not:

  - ilk İkincil Neden Satürn–Kronos zaman V1 perdesinin üstünde doğar ancak zamanın ilk tezahürü sadece V1’in altında Jüpiter’le birlikte meydana gelir.

  - Yaratımın günleri (Zamanın yoğunluğu) sıralamasındaki fark haftanın günleri şeklinde verilmiştir.

  Jean Dubius The Fundementals
Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş