Gurdjieff'in Öğretisi

Öğretileri en temel sorularımıza hitap eder: Ben kimim? Neden buradayım? Hayatın ve özellikle insan hayatının amacı nedir? Gurdjieff genç bir adamken amansızca bu soruların peşine düştü ve pratik cevapların çok eski geleneklerin içinde bulunduğuna kanaat getirdi. Yıllar süren araştırma ve uygulamaları sonucunda cevapları keşfetti ve daha sonra öğrendiklerini Batı dünyasının anlayabileceği şekilde düzenlemeye koyuldu. Gurdjieff modern hayatın anormal koşulları yüzünden artık işlevlerimizi uyumlu bir şekilde yerine getiremediğimizi savunuyordu. Uyumlu olabilmek için “kendi üzerinde çalışma” ile yeni melekeler geliştirmemiz—veya gizli kalmış potansiyelleri gerçekleştirmemiz—gerektiğini gösterdi. Öğretilerini ve fikirlerini üç şekilde sundu: aklımıza duygularımıza ve fiziksel bedenimize karşılık gelen yazılar müzik ve hareketler.


Gurdjieff & Mme Blavatsky

Yeni bir dünyada yaşıyoruz ve bu yeni ve hala gelişmekte olan dünyada yolumuzu bulmak için yeni haritalara ihtiyacımız var. Batı’ya George Ivanovich Gurdjieff tarafından bilinmeyen bir kaynaktan getirilip öğretilen fikirler bu tür haritaları açıklayan ve aynı zamanda bu yeni dünyayı keşfetmenin ve onun içinde hayatımıza hakim olmanın uygulamalı bir yöntemidir.

Gurdjieff’ten önceki eski dünyada ilke mutlak bir ilkeydi. İnsan Hayır ve Şer’rin Yanlış ve Doğru’nun karıştırılamaz bir anlamı olduğuna ve bu anlamın herkes için aynı olduğuna inanıyordu. Ayrıca bütün sorunların nihai ve eksiksiz çözümlerinin mümkün olduğuna sosyal adalet ve beşeri refahın herkesin anladığı ve kabul ettiği kurallara ve formüllere dayandırılabileceğine bu tür kuralların yaptırımla herkesin yararı için mecbur tutulabileceğine ve tutulması gerektiğine de inanıyordu.

Yeni dünyada hayatı ve evreni anlamak için görelilik ve ölçek ikiz ilkelerinin şart olduğunu ve ulaşılacak belli bir bilinçli amaç olmadıkça mutlaklıkların olmadığını öğrendik. Bu yüzden anlaşılması gereken ilk şey amaçsız hayatın insanı hiçbir yere götürmediğidir. Yeni dünyadaki hayatta kişi tüm haklara sahip bir vatandaş bir usta yani Gurdjieff’inki gibi bir ezoterik öğretinin başarılı takipçisi olmak istiyorsa o zaman ilk şart bir AMAÇ sahibi olmak ve amacı sonuç ne olursa olsun sonuna kadar takip etmeye azmetmektir.

Kimse için değişmeyen kaçınılmaz şart olan amaç kendini tanıma amacıdır. Fakat sadece kendimi tanıdığımı söylemek değil gerçekten bilebilmek için ilk önce şu anda olduğum haliyle kendimi görebilmeliyim. Bir insan bu konuda uğraşmadıkça gerçekten çaba sarf etmedikçe bu makalenin ele aldığı fikirleri takip edemez ne de Yüksek Bilince taşıyan herhangi bir yolu veya gerçek okulu takip edebilir. Üstelik zaten giderek daha fazla bilinçli olmak insan hayatının amacıdır amacı olmalıdır ve ulaşılabilen en yüksek bilinç de insanın gelişiminin nihai amacıdır.

Gurdjieff öğretisinde bütün mutlakları ve önceden belirlenmiş formülleri bir kenara atar ve bize kendi tarafsız yargımızı nasıl vereceğimizi onun rehberliğini takip edecek kuvveti kendimizde nasıl bulacağımızı gösterir. Fakat kuşkusuz bu türden kısa bir açıklamada netlik ve özlülük adına dogmatik bir dilden kaçınılamaz.

Gurdjieff insanlara ne düşünmeleri ve ne yapmaları gerektiğini söylemekle değil nasıl düşünüleceğini ve nasıl yapılacağını kendi başlarına keşfetmelerine yardım etmekle ilgilenir. Bunun mümkün olabilmesi için kişilerin kendi başlarına inceleyip doğruluğunu görebilecekleri iki geçici varsayım sunar: insanın şu anda nasıl bir halde olduğuna dair (ne olabileceğine ne olması gerektiğine dair de fikir veren) bir psikolojik varsayım ile içinde yaşadığımız dünyanın ne olduğu neden ve nasıl yaratıldığı ve hangi yollarla var olmaya devam ettiğine dair bir kozmolojik hipotez.

Ancak insanın içsel hayatının ve dış dünya hayatının kuralları anlaşıldıktan sonradır ki bu kurallar değişmesi gereken şeyleri değiştirmek ve korunması gerekenleri korumak daha güçlü ve sürekli hale getirmek mümkün olabilir.

Bütün kavrayışlar ‘sırf bilgi’ noktasından başlamalı sınandıktan tekrar sınandıktan yanlış olanlar atıldıktan sonra gerçek bilgiye yönelmelidir. Bu bitmek bilmez doğrulama süreci bunu samimiyetle yapan insanın içinde yeni bir bilinç hali yaratır ki bu bedenin olağan fonksiyonlarına eklenen bir şeydir. Sistemdeki bu şeye Varlık denir ve o en düşük halinde bizim Dikkat dediğimiz şeyden ayırt edilemez. Kavrayışa taşıyan şey Varlık’ın sürekli büyümesi ve Bilgi’nin artmasıdır.

Bu olmadan insan kendisi için mümkün olan ne azami içsel gelişime ulaşabilir ne de Bilincin daha yüksek bir düzeye kalıcı bir şekilde yükseltmesi mümkün olur.

PSİKOLOJİ

İnsan şu haliyle yanlış işleyen bir makinedir ve esasen bir rüya halinde yaşar kendisinin ‘uyanık hayat’ dediği şey sırasında kısmen uyanır ve ancak nadiren – o da olursa – çok kısa anlarda tümüyle uyanır.

‘İnsan’ aynı zamanda bir ‘hapishanededir’ ve bunun farkına bile varmaz bu yüzden kaçmak için çaba harcamaz. Kısa bir an için bu korkunç durumunun farkına varıp kaçmayı istese ve kaçmaya çalışsa bile kısa süre sonra tekrar uykuya dalar ve sadece gerekli çabayı gösterdiğini hayal eder.

Bir ‘makine’ olduğu için ‘insan’ sadece dışsal uyarana tepki verir: deyim yerindeyse biri veya bir şey düğmeye basar önceden belirlenmiş bir tepki herhangi bir bilinç veya irade olmadan anında harekete geçer. ‘İnsan’ zaman zaman yaptığı şeyin yanlış olduğunun farkına varsa bile kendine engel olamaz ve hemen kendi davranışını açıklamak için nedenler bulur yani kendini meşrulaştırır. Bir aziz mertebesindeki bir ‘insan’ bile istisna değildir: ‘İstediğim iyi şeyi yapmıyorum istemediğim kötü şeyi yapıyorum.’ (Aziz Pavlus Romalılara Mektup 7:19).

Düş görme hapis olma ve deli makine hali olup biten her şeyle özdeşleşmeyle ilgilidir. Bu haldeyken insan kendini hatırlamaz dikkat gibi sahip olduğu güçler yakalanmış ve dağıtılmıştır bu yüzden faydasızdır. Yaptığı bütün çabalar boşa çıkar daha uyanık olduğu fasılalarda çabalasa da gerçeği düşten ayıramaz. Hatta tesadüfen ve sırf şansla doğru yönde yola koyulsa bile çok geçmeden mekanikleşir ve onu hiçbir yere götürmeyen eski monoton dünyasına geri döner.

İnsanın içinde bulunduğu bu hale dair korkutucu resim yalnızca Gurdjieff’in otoritesine dayanarak kabul edilmemeli ‘kendini hatırlama yoluyla kendini gözlemleme’ denilen teknikle kişinin kendi bedeninde ve hayatında gerçekten görülmelidir. Bu sadece deneme ve yanılma yoluyla aynı Çalışma’yla meşgul bir grup insanla tecrübe ederek kendisi de bilen birinden öğrenmiş ve bunu uzun zaman uygulamış birinin gözetimi altında öğrenilebilir.

Bu türden basit seviyede bir makalede bundan daha fazlası fayda verecek bir şekilde ayrıntılandırılabilir veya açıklanabilir.

DÖRT YOL

Bundan kaçmanın ve tırnak içine alınmadan gerçek insan olmanın bir yolu var mı?

Aslında bu türden dört yol olduğu söylenir. Gurdjieff’in öğrencileri tarafından izlenen yol Dördüncü Yol veya “Marifetli İnsanın Yoludur.”

İlk Yol ‘Fakir’in çileci disiplinci yoludur ve fiziksel beden üzerine yoğunlaşır. Bu yolda amaç kendi kendine işkence etme noktasına varan büyük yoksunluklarla bedene ve onun işlevlerine boyun eğdirmek ve bu şekilde alt edilmez bir İrade geliştirmektir. Ne yazık ki böyle bir İrade sonunda tahkim edildiğinde beden ve zihin insanın bunu izlemesi gereken duygusal ve akli yönleri üzerine çalışamayacak kadar çok yaşlanmış yorulmuş ve güdük kalmış olur.

İkinci yol duygusal yapı üzerine yoğunlaşır ve iki kolu vardır: ‘Rahibin’ mistik adanmaya dayalı yolu ve ‘Sanatçı’nın orfeusçu ilham yolu. Mistik dalda amaç muhibin inandığı ve öğretilerini kabul ettiği belli bir dince anlaşıldığı haliyle ‘Tanrı’ ile eksiksiz birliktir. Bu yüzden bu yolda öğrenilen şeyler teolojiye bir yorum getirecektir fiili semboller ve meseller söz konusu dini mezhebin mizacına göre değişecektir. Bu şekilde verilen eğitim tefekkür temaşa ve yüksek dua hallerini sürekli uygulayarak kusursuzlaştırmayı amaçlar. Orfeusçu dalda amaç duygu ve heyecanların uyumlu hale getirilmesi yoluyla uluhiyetin her yerde mevcudiyetinin gerçekleştirilmesidir. Müride fikirler ve sembolizmi sunan şey masallar efsaneler ve folklor şeklinde ırksal hafızadır. Terminoloji güzellik ve hakikat arayışındaki şairin terminolojisidir ve eğitim bilinci Doğa’nın bütün kısımlarıyla tam bir uyum içine getirmek için tasarlanmıştır. İkinci yoldaki her iki dal da Varlık’ın büyütülmesi yoluyla içsel Kuvvet üretmeye yol açar. Ne yazık ki Varlık’ın tam anlamıyla geliştirilmesi başarıldığında akıl tümüyle paslanmış olur ve elindeki kuvvetle ne yapacağını bilemez haldedir. Beden de genellikle kendini yoksun bırakma şu ya da bu türden istismarlarla kötü bir biçimde etkilenmiş olur.

Üçüncü yol ise ‘Bilimadamının’ ‘Yoginin’ ve ‘Magus’un yolu olan Maji veya Aydınlanmış yoldur ve akli işlevler üzerine odaklanır. Bu yol etüt ve araştırma yoluyla kişinin aklını ve karakterini güçlendirme böylece kişinin aklının kapasite ve menzilini artırmayı amaçlayan bütün bilgiyi elde etme yoludur. Eğitim neofitin öncelikle aklına ve böylece evrendeki her şey üzerine tam bir hakimiyet kazanması için tasarlanmıştır. Ne yazık ki bu yol büyük bir Bilgi’ye hatta kavrayışa yol açsa da Varlık ve İrade eksikliği yapılması gereken ve onun nasıl yapılacağı bilinse de bir içsel zayıflık nedeniyle her zaman oluş halinde eylemde bulunmayı imkansız hale getirmektedir.

Dördüncü yol ‘Marifet Sahibi İnsanın’ sentetik veya dengeli orta yoludur. Bu yol ehliyet sahibi bir Usta-Öğretmenin rehberliği altında üstlenilip gerçekleştirildiğinde İrade Varlık ve Bilgi’nin dengeli ve eş zamanlı gelişimi yoluyla içsel özgürlüğe ve tam Bilince bir kısa yol olabilir. Bu yol büyük bir azim gerektirir. Eğitim müridin fiziksel duygusal akli ve ruhani kısımlarını ahenkli dengeli bir şekilde geliştirilmesi için tasarlanmıştır.

Bu farklı yolların insanı farklı amaçlara götürmediği hepsinin tıpkı bir tekerin bütün oklarının merkezde birleşmesi gibi sonda birleştiği her yolun başarılı Ustasının kendi yolunu sonuna kadar takip ettiğinde ellerle değil cennette yapılmış Yüce Ebedi Tek Mabet’e girdiği kesin bir şekilde vurgulanmalıdır.

İNSANIN OKÜLT EMBRİYOLOJİSİ ANATOMİSİ VE PSİKOLOJİSİ

İçinde yaşadığımız evren iç içe geçmiş kesişen aynı yasalara tabi olup nihai olarak aynı amaca hizmet eden bir dizi ‘kozmoslar’dan oluşur. İnsan da böyle bir kozmostur.

Var olan her şey başka bir şeyin mevcudiyetine hizmet etmeli ve onu korumalıdır. Her şey dünyanın kendinden aşağı bir şeyi ‘yer’ ve sonuç olarak kendisi de kendinden büyük bir şey tarafından ‘yenir.’ Fakat ‘kıyasen bağımsız oluşumlar’ denilen kimi varlıkların gelişme ve kendilerini daha yüksek bir varlık seviyesinde dönüştürme olanakları vardır. İnsan bu yaratıklardan biridir ve bu olanakla donatılmıştır. Eğer içsel dönüşümü sağlamak için hiçbir şey yapmazsa herhangi bir hayvanla aynı varlık düzeyinde kalır ve hayatını hayvanlarla aynı varlık düzeyinde muhafaza eder: çünkü enerjinin dönüşümü mekanizması bunu gerektirir. Fakat onda doğduğu haliyle bilinçsiz bir enerji dönüştürücüsü ve taşıyıcısı olarak kalmak ile daha yüksek bir amaca hizmet etmeye muktedir olmaya doğru çalışma arasında bir seçim yapma kapasitesi vardır. Gurdjieff’in öğretisinin esasında insan illa da bir amaca hizmet eder fakat mekanik yolu takip ederek hizmet edebileceği bir amaç vardır ki bu sadece onu ölüme götürür bir de onu ölümsüzlüğe taşıyan bilinçli hayat amacı vardır.

İnsanın doğuştan onun mirasının cisimleştiği bir ‘özü’ vardır. Hem onun gezegensel bedeninin fiziksel kısmı hem de ‘psikesi’ yani onu bedene ait olmayan parçaları. Bu öz sadece kısa bir süreliğine kendiliğinden büyür ve ‘yüksek oluş bedeni’ yani ‘ruhun’ olası gelişiminin tohumudur.

Doğum anından itibaren insana dışarıdan yapışan bütün unsurlar onun ‘şahsiyeti’ denilen şeyi inşa ederler özün gelişmesini engelleyen şey işte bu şeyin hızlı büyümesidir. Ancak kişilik tümüyle geliştikten sonra bir toprak olarak kullanılabilir toprağın içindeki ‘tohum’ (öz) tekrar büyümeye başlayabilir. Kişilik ne kadar zengin ve çok yönlüyse toprak o kadar iyidir. Bu ne var ki kendiliğinden değil sadece ihtiyacı hisseden kişinin bilinçli bir şekilde kendi üzerinde içsel Çalışma’sının (teknik olarak buna ‘bilinçli emek ve bilinçli ıstırap’ denir) sonucu olur.

Özün içinde yedi merkez vardır. Bunlardan ikisi tümüyle gelişmiştir (bunlara Yüksek Merkezler) denir fakat bunlar şu anda insanların çoğunda birçok başka şey yanında herkesin doğumdan beri maruz kaldığı yanlış eğitim nedeniyle doğru bir biçimde işlemeyen beş daha aşağı merkeze bağlı değildirler.

En önemli merkezler bedenin ve işlevlerini çalışmasını düzenleyen içgüdü merkezi bedenin iradi hareketlerini yöneten hareket merkezi gündelik ‘duygularla’ ilişkili olan duygu merkezi ve zihnimiz veya aklımız dediğimiz düşünme merkezidir. Bütün pratik amaçlar açısından içgüdüsel ve hareket merkezleri tek bir içgüdüsel-hareket merkezi olarak görülebilir böylece insan bir ‘üç merkezli varlık’ olur. Bu üç merkezden her biri sinir sistemimizin belli bir parçasıyla hareket eder ve bu yüzden kendi ‘beyni’ne sahip olduğu söylenebilir; demek ki insan aynı zamanda ‘üç beyinli varlık’tır. Bu haliyle iki beyni olan koyun gibi bir varlıktan veya bir beyni olan solucan gibi bir varlıktan farklı olarak hayvanlardan farklılaşır.

Her insan bu merkezlerden bunun veya ötekinin etkisi altında doğar. Terminolojide ve tanımlamada kesinlik yaratmak için bedensel fonksiyonların hakim olduğu bir insana (askerler veya sporcular) 1 numaralı insan duygu fonksiyonun hakim olduğu insana (bir sanatçı veya rahip) 2 numaralı insan ve düşünme merkezi (bizim akıl veya zihin dediğimiz şey) hakim olan insana da 3 numaralı insan diyelim. Her insan bunlardan biri olarak doğar hepsi aynı düzeydedir bununla birlikte yaptıkları her şeyde kendilerini farklı tezahür ederler çünkü hayatı farklı açılardan görürler ve bu yüzden sık sık birbirlerini anlayamazlar. Birçok tartışma bireyler veya ulusal gruplar arasındaki diğer mutsuz ve olumsuz durumlar buradan gelir.

İçsel Çalışma’da özel gayretlerle üç merkez eşit biçimde geliştirilebilir ve dengelenebilir. Öyle ki her zaman herhangi biri diğerlerini bastırmadan doğru bir biçimde işlev görebilsinler. Bu tür bir insan doğal bir şekilde meydana gelmez ve ona 4 numaralı insan denir ve o Gurdjieff sisteminin (ve aslında gerçek ezoterik okulların) hedefidir. Bu yönde sürekli gelişim Yüksek ve Aşağı merkezlerin arasındaki bağın yeniden tesis edilmesini mümkün kılar.

KOZMOLOJİ

Bütün evren Yedi adam Yasaları veya Üç Kuvvetin veya Triyadın Yasası denilen iki temel ilksel kozmik yasa ile kurulmuş ve var olmaktadır.

Gezegenimiz (ve onunla birlikte biz) evrenin çok iyi belirlenmiş özel bir yerinde bulunur ve özel bir amaca hizmet eder. Bu durum en iyi şekilde Yaratım Işını veya Megalokozmos denilen aşağıdaki şekille açıklanabilir.

MUTLAK GÜNEŞ -1 - her şeyi kaynağı - DO - Proto kozmos
BÜTÜN ALEMLER - 3 - Bütün mevcut galaksiler - Sİ - Hagio kozmos
BÜTÜN GÜNEŞLER - 6 - Samanyolumuz - LA - Makro kozmos
GÜNEŞ - 12 - Güneşimiz - SOL - Deutero kozmos
BÜTÜN GEZEGENLER - 24 - Güneş sisteminin gezegenleri - FA - Meso kozmos
DÜNYA - 48 - Yaşadığımız gezegen - Mİ - Trito kozmos
AY - 96 - Dünyanın uydusu - RE - Tessara kozmos

Aşağı doğru indikçe her ‘kozmos’ daha kesif ve daha ‘alt düzeyde’ olduğu için üstündeki kozmosa göre daha fazla yasaya tabidir. Şekildeki küçük dairelerin içindeki rakamların anlamı budur. Böylece Dünya’nın ve onun Organik Hayatı yani Biyosferin 48 yasaya tabidir insan da. Fakat insan kendi içinde bir ‘yüksek varlık bedeni’ inşa etmeyi başarırsa daha az yasaya tabi olur.

Potansiyel olarak bir insan dört bedene sahiptir: (1) Fiziksel ve gezegensel bedeni (bazı okült okulların ‘esir beden’ dedikleri şey buna dahildir); (2) Kssdjan beden [veya Astral Beden]; (3) Nedensel Beden [Veya Logobeden] ve nihayet (4) irade bedeni (Ruh). Yalnızca gezegensel bedene sahip olan bir insan üçlü kozmosun 48 yasasının tümüne sahiptir (genellikle buna Ay’ın 96 yasası eklenir); tümüyle geliştirilmiş ve işler halde kessdjan (astral) bedene sahip insan Mesokozmosun 24 yasasına tabidir; tam gelişmiş bir logobedene sahip olan bir insan Deuterokosmosun (yani Güneş’imizin) 12 yasasına tabidir. Bu dört bedene birden sahip olan insan Makrokosmosun 6 yasasına tabidir. Bu halde ona ‘yıldızlara dönmüş olan’ denir ve o doğmuş olduğu Güneş Sistemi içinde ölümsüzlüğü yakalamıştır. İnsanların sayılara göre sınıflandırılmasında o 7. insandır.

1 2 ve 3. insanları aşmak için ilk olarak bir insanın kendi bedenini içsel işleyişi incelenmeli tümüyle anlaşılmalı ve deneyimlenmelidir. Beden insanın kullanabileceği üç tip yiyecekten enerji üreten bir fabrika gibidir. Bunlar:

1. Bildiğimiz anlamda yiyecekler.

2. Solduğumuz hava (astral bedeni beslemek için gerekli belli elementlerin alındığı besin)

3. İzlenimler yiyeceği Nedensel beden ve daha sonra bizzat Ruh buradan alınan besinle oluşturulur.

Üç ‘daha yüce bedeni’ inşa etmek için gerekli maddelerden bazıları normalde beden fabrikası tarafından üretilmez (çok az ve yetersiz miktarlar hariç olmak üzere). Fakat özel teknikler ve alıştırmalarla beden bu üretime teşvik edilebilir (bu tekniklerden biri daha önce bahsettiğimiz ‘kendini hatırlama’ tekniğidir).

Tam gelişimin mümkün olabilmesi için gerekli bilginin tüm yönlerini kısa bir makalede ele almak mümkün değildir; fakat bu çalışma Yedi Adım veya Yedi Oktav Yasası’nın Üçlü Kuvvetler Yasası’nın ve özel bağlamlarda üretilmiş olan ve bunlardan üçü bu makaleye eşlik eden şekillerde gösterilmiş olan çeşitli fikirlerin önce teorik olarak incelenmesini ve sonra uygulanmasını gerektirir.

PRATİK ÇALIŞMA

Pratik çalışmadan ancak en genel anlamında bahsedebiliriz. Bu çalışma kimileri belli bir amaç için günün belli bir saatinde önceden belirlenmiş vakitlerde kimileri de mümkün olan vakitlerde yapılması gereken bazı alıştırmaları (bazen danslar da denilen) belli müziksel hareketleri haftalık grup toplantılarında kişinin içsel deneyimlerini ve gözlemlerini başkalarıyla paylaşmasını ve rehberlik alında hafta sonları belli faaliyetlerde bulunmayı (örneğin yeni sanatlar öğrenmek veya kendi bildiklerini başkasına öğretmek insanın buna ve kendi etrafındaki insanlara tepkilerini gözlemlemek) kapsar.

Zaman zaman belli bir bireye veya kimi grup üyelerine veya bütün gruba özel bir ‘vazife’ verilir. Bu çalışmalar genellikle belli bir zaafın ve üzerinde çalışılması gereken alanı gösterecek şekilde tasarlanmıştır.MÜZİK

İnsanın psikesinin bazı kısımları kelimelerle işlemez – mesela duygularımız – oysa yine de beden ve zihinle entegre edilmelidir çünkü ancak o zaman insan bir bütün olabilir.

Bunun için ses kullanılır: özel seçilmiş yapıcı özgürleştirici nesnel müziktir. Bu müzik bugünlerde akla gelebilecek herkesin ağzından çıkıp her köşe başındaki güçlü hoparlörlerden haykıran ‘aşk’ sözcüklerini içeren – insanlığın laneti ve onun en büyük düşmanı – zararlı yıkıcı sınırlandırıcı ve öznel ses değildir. Müzik diye kabul edilen bu cıngırtı günümüz dünyasının yozlaşma nedenlerinden biridir. Gurdjieff bize sadece yüzeysel ve görünür ruh halleri ve duygulara seslenmekle kalmayıp içimizdeki en gizli en kutsal güdüleri ve gerçek duyguları canlandıran ve uyandıran bir müzik vermiştir. Bedenin anladığı ve itaat ettiği bir müzik.

Olağan müzik öğretilebilir üzerine konuşulabilir ve herkes tarafından çalınabilir bir şeydir. Profesyonel müzisyenler o kadar çok müzik teorileri formları karşılaştırmaları ekolleri teknikleriyle özdeşleşmiş ve kafası karışmış haldedir ki müziği gerçekte olduğu gibi duyamazlar. Gurdjieff’in müziği dinlenmelidir analiz edilmemeli paçalarına ayrılmamalı ve açıklanmamalıdır. Eğer gerçekten işitilirse kendimiz ona açarsak içsel düğümlerimizi ve gerilimlerimizi gevşetebilir duygularımızı serbestleştirebilir ve merkezlerimizi yeniden hissedebiliriz. Bu müzik ayrıca insana daha bilinçli olması için yardım eder – tabi eğer onun üzerine düşünmekten onun hakkında fikirler oluşturmaktan kaçınabilir ve sadece kendini dinlemeye bırakabilir ve bu şekilde tüm varlığını işitebilirse.

Çalışmanın amacı Bilinçte toplam bir gelişme yaratmaktır yoksa sadece düşüncelerin duyumların veya duyguların geliştirilmesi değil. Ve bilinçli nesnel müzik bunu yapmaya yardım eder.


HAREKETLER VE DANSLAR

Çalışmanın ayrılmaz bir parçasını ‘özel hareketler’ oluşturur bunlar çeşitli Doğu ‘kutsal dansları’nın kökendeki temelidir.

Bu hareketlerde ustalaşmak hele profesyonel dansçılar için çok zordur. Çünkü öyle bir şekilde tasarlanmışlardır ki beden beklenildiği gibi hareket etmez. Müzik en az direnç olan kısma yöneltilir bedenin bütün parçaları kişinin bütün dikkatini gerektiren zor farklı ritimler tuhaf bir sıralamayla hareket eder. Bu hareketlerin uygulaması istenmeyen bütün duyguların ve düşüncelerin ve bedenin kusursuz bir kontrolüne yolu gösterir ve buna izin verir.

Çalışmanın diğer kısımlarıyla birlikte nihai etki insanın Merkezi Sinir Sistemi’ni eldeki bir vazife için gerekli beynin bütün özel alanlarını tümüyle açmak bu sırada ihtiyaç duyulmayan bölümleri tümüyle dinlenmeye bırakma becerisini kazanacak şekilde eğitmektir. İnsan bedeni ve sinir sistemi bir işi en iyi şekilde belli bir faaliyetin gerçekleştirilmesi için gerekli alanların sadece fiilen ve eksiksiz bir şekilde etkinleştirilmesiyle değil aynı zamanda diğer başka hiçbir kısmın aktif hale getirilmememsiyle başarır. En uyanık en etkili ve en becerikli olduğumuz vakitlerde beynimiz bu şekilde işler. Fakat ‘normalde’ fazla gerginizdir birçok gereksiz sinir hücresi kaslar ve organlar uyanık haldedir ve gereksiz şekilde basit hareketlere dahil olurlar ki bu büyük bir enerji kaybıdır.

Gurdjieff’in sisteminde eğitim bedene ve sinir sistemine çalışması gerektiği gibi çalışmayı öğretir. Bu sonuç bağımsız araştırmacılar tarafından Elektro-ensephalografi testleriyle tespit edilmiştir. Sadece Gurdjiefçi sistem bu beceriyi geliştirmekte test edilen diğer hiçbir ‘meditasyon sistemi’ bunu başaramamaktadır.

SONUÇ

Çalışma yoluyla elde edilen nihai aşama bütün yasalardan özgür olmak ve tek yasası Kendi İradesi olan Mutlak Güneş ile Bir olmaktır. Bu bireyselliğin veya benliğin yitirilmesi değildir. Gerçek Benlik bir kez temas edilip kişinin hayatının idaresini ele aldığında ve sonunda ustalaştığında kozmosun herhangi bir koşulu tarafından etkilenemez.

Fakat insanların çoğunluğu kendileri adına düşünmeyi başkalarına bıraktığı bir mahkum kölenin güvenliğiyle yetindiği itaat etmekten başka bir sorumluluk tanımadığı için sahip olsalardı gerçek Özgürlük ile ne yapacaklarını bilemezlerdi.

Çalışma bu tür ‘insanlar’ için değildir. Sadece kendi savaşlarını savaşmayı kabul eden ve hiç kimseden korkmayan savaşçılar içindir.

© NICHOLAS N. TERESHCHENKO HERMETIJ JOURNAL 18. - © 2010 Batiniler