Gnostisizm

Gnostik – Bilgibilgelik anlamına gelir.

Kurucusu Simon Magus olarak kabul edilmektedir.

Gnostisizm Hristyanlığın ana gövdesinden çıkan bir çok daldan biridir.

Simon Magus büyük bir felsefeciydi.

‘’ Söylediğimi sana söylüyor yazdığımı sana yazıyorum ve yazdığım şudur: Evrensel Eonlar başı sonu olmayan iki filiz vardır ki tek bir kökten çıkarlar.Bu kök görünmezkavranamaz sessizliğin gücüdür.Bu filizlerden biri Yüce Güç herşeyi düzene sokaneril olan evrensel akıl yukarıdan gelmiştir. Ve öteki her şeyi üreten dişil Yüce Düşünce aşağıdan gelmiştir. Böylece birleşerek ortadaki Uzaklık’ı başlangıcı ve sonu olmayankavranamaz Hava’yı tezahür ettirmişlerdir. Bütün herşeyi kavrayanbaşlangıcı ve sonu olan şeyleri koruyan Baba buradadır.’’ Simon Magus

Tezahür eril ve dişil ilkelerin sonucu denge noktasında gerçekleşiyor buna pleroma denilmektedir. Pleroma ruhi ve maddi eonların karışımından türer. Bireyselleşmiş Demiurguslar bu pleromadan çıkar. Fiziksel mevcudiyetimizi ve yaşamak zorunda olduğumuz ızdırabı Demiurguslara borçluyuz.

Demiurgus( Aşağı dünya yaratıcısı) hakkında gnostiklerin farklı yorumları vardır. Bunlardan bazıları;

- Demiurgus maddi evreni altı tecellinin yardımı ile yaratmış bunları kendi içindenkendinden çıkarmıştır.

- Demiurgus bütün mutsuzluğun kaynağıdır. İnsan ruhunu ölümlü araçların içine koymuş alt aleme hapseden kötü bir yaratıktır.

- Demiurgus sadece görünmez Rabbin ilahi emirlerini yerine getirmiştir.

Gnostik Okul

Gnostik Okul ikiye ayrılmaktadır.

Suriye kültü: Simoncu inanışı kabul etmişlerdir. Daha sonra dualizme yönelmişlerdir.

İskenderiye kültü: Basilidesci anlayışı kabul ederler. Bunlar ise zamanla
Pantezime yönelmişlerdir.

Bütün Gnostik gizem okulları Gnostiklerin sonsuzlukta bir arada var olduğuna inandıklarıuzlaşmaz karşıtlıklar olan Mutlak Ruh ile Mutlak Madde zıtlığı arasındaki mantıksal bağlantı olarak sudur hipotezine dayanır.


Simon’un ÖlümüBir hikayeye göre Simon ateşten bir arabayla gökyüzüne çıkarak ruhani güçlerini kanıtlamaya kalkışmıştır. Aziz Petrus bunu gördüğü zaman yüksek sesle haykırarak demonlara (hava ruhlarına) büyücüyü bırakmalarını emretmiştir. Yüce azizin emrettiği bu cinler onun dediğini yapmak zorunda kalmış Simon çok yüksekten düşerek ölmüş ve böylece Hıristiyan güçlerin daha büyük olduğu kesin bir şekilde kanıtlanmıştır. Tümüyle uydurma olduğu kesin olan bu hikâye Simon’un ölümüne dair sayısız hikâyeden sadece biridir.

Basilides

Abraxas Formulünü icat ettiği söylenir. Abraxas ismini oluşturan harflerin değerlerinin toplamı 365’tir. Yüce Baba’ya onun ilahi kudretini niteliklerini ve tecellilerini gösteren abraxas ismi verilmiştir. Evrenin gücünün 365 ruhani döneme bölündüğünü ve bunlarının toplamının Yüce Baba olduğunu ileri sürmüştür.Abraxas İmgesi: Tanrının İnsan bedeninden iki destekçisiyılan şeklinde gösterilen iç duyular ve hızlı kavrayılı sembolize eden Nous ve Logus çıkar. Horoz başı ise Phonesis’i temsil eder. Bu kuş uyanıklığın ve öngörünün sembolüdür. İki Kolu Sophia ve Dynamis’i Bilgelik kalkanı ile güç kırbacını tutar.

Mesih Tasviri

Mesih Nous’un yani ilahi aklın bedenlenmesidir.
O vaftiz sırasında İsa’nın bedenine girmiş ve çarmıhta bedeni terketmiştir.

’ Yaratılmamış isimsiz Baba insanlığın yozlaştığını görünce ondan ilk doğanı Nous’u Mesih olarak dünyaya gönderdi. Ona inananları Demiurgus’un egemenliğinden çıkarmak için. O insana ademoğulu İsa gibi göründü ve birçok mucize getirdi.’’ Iraneus