Asar- Hapi Gizemleri
Serapis Güneş’in ismidir İbranicede “parlamak””tutuşmak” anlamına da gelir.

Yunanlı-Mısırlı Serapis ( Asar Hapi)’in kimliği gizemlidir. Kıbrıs kralına yapılan bir kehanette Serapis kendini şöyle tanımlar;
“Sana göstereceğim nasıl bir Tanrı olduğumu.
Yıldızlargökler benim başımdeniz gövdemdir.
Yer ayaklarımı oluşturur madenler kulaklarımdır.
Güneş’in uzaklara eren parlak ışıkları benim gözlerimdir.”

İskenderiye Serapeum’daki ünlü Serapis heykeline daha önce Sinop’ta tapınıldığı daha sonra Serapeum’a getirildiği söylenmekte.Ayrıca Serapis’in Mısırlılarınbilimsel ve felsefi güçlerini öğreten eski krallarından biri olduğuöldükten sonra Tanrı’laştırıldığı da söylenmektedir.

Serapis Heykelinin kökeni : Mısır firavunu Ptolemy soter rüyasında bir heykel görür ve heykel ona onu İskenderiye’ye getirmesini emreder. Heykeli arayıp Sinop’ta bulurlar ve İskenderiye’ye getirirler. İki Mısırlı inisiye tarafından Serapis olduğu onaylanır ve daha sonra Rahipler onun Pluton’a denk olduğunu ilan ederler. Bu önemli hareket sonucunda Mısırlılar ve Yunanlılar ortak Tanrı bulmuşlar ve iki ulus arasında din birliği sağlanmış.

Serapis’e yedi harfli ismi olan tanrı denilirdi. Tıpki abraxas ve mithras gibi. Serapis yedi ışından bir taçla gösterilirbu yedi ışın güneş aracılığıyla tezahür eden yedi ilahi varlığı temsil eder.

Serapis rituellerinde önemli bir şeyde labirentlerdir. Serapis bir insan vücudu ve bi boğa başıyla tasvir edilir.Labirentler insan ruhunun hakikat arayışında gezindiği aşağı dünyanın işlerinin sembolik temsilidir.Labirentte boğa başlı aşağı hayvani insan yaşamakta ve dünyevi cehaletin karmaşasında yolunu kaybeden ruhu yok etmeye çalışır. Serapis onları sınayandır. Labirent ayrıca güneş sistemini de temsil eder.

Bir Sembolik labirent


Serapis zamanla Mısır ve Yunan tanrılarının mertebelerine çıkmış daha sonra da Yüce Tanrı haline gelmiştir. Daha sonra Theodosius’un emriyle Serapeum’daki heykeli parçalayıpbinayı yıkmışlar ve o büyük muhteşem kütüptaneyi yakmışlardır.

“Sana diyor Martianus Carpel’a Güneş’e yakarışında ‘Nil kıyılarında yaşayanlar sana Serapis derlerMemfistekiler Osiris diye taparlar.Persin gizli rituellerinde senin adın Mithras’tır. Frigya Atys ve Libya senin önünde Amman diye eğilir. Filistinli Byblos’ta sana Adonis derlerbütün dünya sana farklı isimlerde tapınır” ( Albert Dike – Morals and Dogma)