TOPAZ (SARI YAKUT)

Topaz yaygın deyimiyle “Bereket Taşı” olarak bilinir. Etkisi ile manevi anlamda bolluğu yani bereketi çağıracağına inanılır. Pekçok rengi olan topazın sağlıksızlıktan korkaklıktan ve namussuzluktan koruduğu da söylenir.

Ortaçağ’da nazardan korunmak için altın bileziğe takılmış olarak sol kolda taşınırdı.

“Aşk Taşı” da denilen topazın takanı iki âşık arasına girebilecek bir soğukluktan koruduğuna inanılır.

Roma İmparatoru Hadrian’ın en sevdiği taş buydu. Parmağındaki tılsımlı yüzükte üstünde Tanrı’nın doğaya galebe çalacağı yazılı bir topaz vardı. Romalılar yolculukta kendilerini tehlikelerden ve kötülüklerden koruyacağına inandıklarında topaza “Güç Taşı” adını vermişlerdir.

AKİK TAŞI

Geleneğe göre Akik Taşı toprağın korunmasında ve verimliliğinde özellikle önemlidir. Bu inanca göre eğer bir çiftçi elinde akik taşı bulundurursa tarlası daha verimli olacaktır. Bir çiftçi tarım araçlarına bir akik taşı taktığı taktirde ise daha çok ürün alacaktır. Ortadoğu’da toprakların bol verim alma kavramı Akik Taşı’nın gücünün gömüleri bulmaya yaradığını söyleyecek kadar abartılmış ve yaygınlaşmasına neden olmuştur. Türkiye’de de oldukça yaygın olarak kullanılan bir taştır. Aynı zamanda ruhsal korunmayı sağladığı düşünülür.

Akik Taşı İslam Ülkeleri’nde üzerine Kurân-ı Kerim’den Ayetler yazmak için seçilen taşların başında gelir.

ALINTIDIR.