"Mithra dini ve ayinleri hakkında yeterince bilgimiz olmamasına karşın Paul'ün mektuplarında kullandığı anlatım tarzının İncil'lerden çok Mithra kültünün terimlerine yakın olduğunu açıkça görebilmekteyiz."


E. Wynn-Tyson Mithras

"Mithra'cılıkta kıyamet yargı günü diriliş ve Mithra'nın bizzat kötülük ilkesini alt ettiği ikinci gelişi dinsel gerçekler olarak kabul edilmiştir. Bir mağarada dünyaya gelen Mithra'ya çobanlar hizmet etmişler ve armağanlar getirmişlerdir."

Baigent Leigh and Lincoln The Messianic Legacy

"Tıpkı Hıristiyanlar gibi Mithra'cılar da kurtarıcılarının göklerden yere indiğine on iki yandaşı ile son yemeğini paylaştığına kendi kanını saçarak insanlığı günehlarından kurtardığına ve öldükten sonra yeniden canlandığına inanırlardı. Boğa kanı ile olsa bile geçmiş günahlardan arınmak için yeni inananları vaftiz ederlerdi."

Quest for the Past

"Mithra'nın simgesi olan güneşin doğuşu ve batışı İsa'nın ölüm ve dirilişini anımsatır. Üstelik güneş tanrının doğuşunun kutlandığı Mithra bayramı İsa'nın doğum günü olan 25 Aralık'tadır. Her iki dinde de vaftiz ile ekmek ve şarabın kutsanması törenleri vardır."

Ancient Wisdom and Secret Sects

"Benim bedenimi yemeyenler ve kanımı içmeyenler böylece benimle birleşmeyenler kurtulamayacaktır."

J. M. Vermaseren Mithras The Secret God

"Onlar yemek yerken İsa ekmeği alıp kutsadı. Sonra bölüp öğrencilerine verdi. "Alın bedenimdir bu" dedi. Ardından bir bardak aldı teşekkür sunduktan sonra onlara verdi. Hepsi içtiler. İsa "Bu birçokları için akıtılan antlaşma kanımdır"dedi."

Markos 14:22-26


Matta İncilinde İsa'yı Mithra ile eşitleyen son yemek sahnesi yer almaktadır ancak rahiplerin "Baba" ve başrahibin de "Babaların Babası" biçiminde adlandırılmasıyla ilgili Mithra'cı adet reddedilmiştir."
William Harwood Mythologies Last Gods: Yahweh and Jesus

"Ama sizler Rabbi diye çağrılmayın. Çünkü Öğretmeniniz tektir hepiniz de kardeşsiniz. Yeryüzünde hiç kimseye baba demeyin. Çünkü Göksel Babanız tektir. Size yönetici demelerine de izin vermeyin. Çünkü Yöneticiniz birdir: Mesih."

Matta 23:8-10

"Mithra'cıların Kutsal Baba'sı (başrahip) kırmızı başlık ve giysi giyerdi yüzük takar bir çoban değneği taşırdı. Hıristiyanların başı da aynı unvanı aldı ve aynı biçimde giyindi. Hıristiyan rahipler aynı Mithra rahipleri gibi İsa'nın kesin yasaklamasına karşın "Baba" (peder) adını kullandılar."

"...Mithra rahipleri görevlerinin simgesi olarak uzun bir başlık takarlardı. Hıristiyan rahipler de bu başlığı benimsediler. Mithra'cılar güneş-tanrının yükselişini anmak için "mizd" adı verilen üzeri Mithra haçı kabartmalı güneş biçiminde bir çörek yerlerdi. Bu çörek de Hıristiyanlığa uyarlanmıştır. Katoliklerde mayasız ekmek güneş biçimini hala korumaktadır."

"Julius Caesar'dan Gratianus'a kadar tüm Roma İmparatorları tanrıların "pontifex maximus"u (büyük rahip papa) unvanını taşımışlardı. Theodosius bir Hıristiyan olarak bunun kendi statüsüne uygun olmadığını düşündü ve unvanı reddetti. Bunun üzerine Roma başpiskoposu bu unvanı kendisine aktardı."

William Harwood Mythologies Last Gods: Yahweh and Jesus

ALINTIDIR.