Ezoterizm sık sık yanlışlıkla mistisizm ile karıştırılarak dinsel alana sokulmaktadır. Fakat ezoterizm René Guénon'un belirttiği gibi ne bir dindir ne de bir dinin iç kısmıdır. Kaynağını herhangi bir dinden de almaz. Guenon'a göre buna karşı gösterilebilecek tek istisna yalnızca temel dayanak noktalarını İslamiyet'ten almış olmakla birlikte mistisizmle karıştırılmaması gereken İslami ezoterizmdir. İslami ezoterizmde "ezoterik" ve "ezoterist" terimleri yerine "bâtınî" terimi kullanılır.

Ezoterik bilgiye modern bir bakış açısı

Tarihsel planda genel olarak 'ezoterik bilgi' belirli grupların farmasonlar gibi dışarıdakilerden (halktan) sakladığı bilgiyi tanımlamakta kullanılmıştır. Son zamanlarda okült ve mistik öğretilerin halka daha fazla yansıması ile beraber daha farklı bir ezoterik anlayış önem kazanmıştır; ancak ferasetli ve farkında bir azınlık tarafından anlaşılabilen kompleks ve güç bir tür bilgi. Bu anlayışta ezoterik bilgi çoğunlukla dışarıya dair bilgilerden farklı ve uzak olan derin kişinin içinde sakladığı bir tür hikmettir.

ALINTIDIR.