Ezoterizm bir konudaki derin bilgilerin ve sırların ehil olmayanlardan gizlenerek bir üstad tarafından sadece ehil olanlara inisiyasyon yoluyla öğretilmesidir. Ezoterizm bir din veya bir inanç sistemi değildir. Çoğunlukla ezoterik yani ezoterizm ile ilgili veya ezoterizme dair şeklinde kullanılır.

Etimolojik kökeni

Grekçe "iç içsel" anlamındaki "esoterikos" sözcüğünden ya da "görüyorum içsel olan gizli olan" anlamlarına gelen "eisotheo" sözcüğünden türetilmiştir. Karşıtanlamlısı "egzoterizm"dir.

Gizlilik ve tedriç ilkelerinin nedeni

Ezoterizme göre ezoterik bilgiler yani hakikatler ve sırlar herkese açıklanmamalı ancak belli eğitimlerden geçip o bilgileri almaya hak kazanmış layık olmuş kişilere belirli bir zaman içerisinde derece derece açıklanmalıdır. Kimseye değerini ve anlamını anlayamayacağı böyle bilgilerin verilmemesi gerektiği gibi kimseye kaldıramayacağı taşıyamayacağı bilgi de verilmemelidir. Çünkü taşıyamayacağı bilgi kişiye bir yarar vermeyeceği gibi zararlı da olabilir. Bu bilgiler belirli semboller ve alegoriler vasıtasıyla aktarılır.Yüksek bilgiler insanlara anlayış düzeylerine göre ve anlayış düzeylerinin ilerlemesine göre derece derece açılan bir sembolizme bürünmüş şekilde verilir. Bu durum kutsal metinlerde de geçerlidir.

ALINTIDIR.