Ezoterizm Nedir?


Ezoterizmin Osmanlıca karşılığı "Batınîlik"tir. Batın; iç yüz içteki anlamındadır. Bunun Türkçe karşılığı "içreklik" sözcüğüdür. "Ezoterik" "içrek" demektir. Bu sözcük "içte kalan saklı" anlamına gelir.


"Ezoterik bilgiler"
denildiği zaman herkese açıklanmayan ancak belli eğitimlerden geçip o bilgileri almaya hak kazanmış kişilere verilen bilgiler kastedilmektedir.

Ezoterizm ile İnisiyasyon arasındaki ilişkiye gelecek olursak şunları söyleyebiliriz: İnisiyasyon ezoterik bilgilerin bir mürşit (yol gösterici) tarafından müritlere (öğrencilere) belirli bir program dahilinde aktarılıp uygulatılmasıdır. Bu inisiyasyonu hakkıyla tamamlayabilen müritler de daha sonra mürşit olacaklardır.

Şimdi bir de ezoterizmin tersi olan "egzoterizm" kavramını ve konumuzla bağlantısını ele alalım. Egzoterizmin Türkçe karşılığı "dışrak" Osmanlıca karşılığı ise "haricî"dir. Egzoterik bilgiler inisiyasyonların herkesçe bilinebilen sıradan başlangıç bilgileri olmaktadır. Zaten tüm inisiyasyonlarda öğrenci eğitime önce "egzoterik" bilgilerle başlayıp zaman içerisinde göstermiş olduğu samimî çabalarına göre yükselerek daha derin ezoterik bilgileri almaya hak kazanırdı.

Bu yüzden pek çok tarikatlarda kişiler haricî ve batınî olarak ikiye ayrılmaktadırlar. Yani dışrak ve içrek. Batınî olanlar hakikati daha yakından sezip kavramış olanlardır. Haricî olanlar ise henüz o hakikate temas etmemiş ama onu elde etme yolunda çalışanlardan oluşur. Bu öğrenim şekli yaşamın hemen hemen tüm alanlarında karşımıza çıkar. Bu ayrım anlayış farklılıklarından doğmaktadır. Herkesin zihin seviyesi ve anlayış yeteneği farklı olduğundan ezoterik bilgiler ancak onları anlayıp insanlığın hayrına kullanabilecek kişilere verilmekteydi.

İçinde yaşadığımız çağda artık elbette böyle bir durum söz konusu değildir. Eski zamanlarda mabetlerde büyük bir gizlilikle öğretilen ezoterik ve okült bilgiler artık herkesin ulaşabileceği kitapların sayfalarında yer almaktadır. Çünkü insanlığın ortalama seviyesi o devirlere göre çok yükselmiştir.

ALINTIDIR.