Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Lightbulb Melek Mikail Enerjisi’ni Kullanmak İçin Öneriler

  BAŞMELEK MİKAİL


  Baş Melek Mikail (Mikhael) Allah’ınkendisinden yarattığı ilk varlık ilk melektir. Allah’ın yedi baş meleğinden biridir. Kendisinden sonra Evrenin ve diğer tüm varlıkların yaratılışında Allah’ın yanında yer almıştır.Baş Melek MikailEvrenin düzeninden ve koruyuculuğundan sorumlu olumsuz enerjiyle savaşan veolumsuz enerjiyi arındıran komutan Baş Melektir.

  Semavi ordunun komutanıCennet’in genel yöneticisi Baş Meleklerin lideridir. Mikha’el adı“Allah gibi olan kimdir” anlamına gelir. Melek Mikail bütün dinlerde tanınır vekabul edilir. Hıristiyanlıkta Kutsal Ruh ile (Ruhülkudüs) eşit tutulur. Mavialevden kılıcı ve kalkan ve zırhla sembolik olarak resmedilir. (Kılıç adaletizırh bilgeliği ve kalkan Ruh’un korumasını simgeler) Tüm melekler gibi dişil yada eril değildir görünmek istediği şekilde görünebilir. Enerjisi Altınsarısı mor ve mavi renklerde algılanır. Kılıcı beyaza yakın açık mavi şekildealgılanır. Baş Melek Mikail’inenerjisi arıtan nötrleyen ve olumsuz enerjiyi temizleyen çok güçlü birenerjidir. Kişileri grupları uyumsuzluğu ve olumsuzluğu temizleyip arındırır. Yardıma çağrılanher an yardıma sevgiyle gelir korunma istenilen her an korur ve yardım eder. Dünyanın diğerçeşitli evrelerinde olduğu gibi Uyumlu Evre’ye geçiş döneminde de Dünya’dan veinsanlığa yardımdan sorumlu Baş Melektir.Melek Mikail’in adıve enerjisi Allah’ın saf sevgisidir.

  Melek Mikail Enerjisi’ni kullanmak için ;

  Melek MikailEnerjisi’ne uyumlanamabilmek için tek şart vardır; Allah’a inancın olması veniyet edip talep etmek.Melek MikailEnerjisi’nden bahsederken ‘Melek’ kelimesi kullanmadan ‘Mikail Enerjisi’ gibiyanlış söylemler olabilmektedir. ‘Mikail Enerjisi’ denildiği zaman Evrentarafından çağırdığımız enerji herhangi sıradan bir insan Mikail enerjisi gibialgılanır ve ‘Melek Mikail Enerjisi’nden bahsetmiş olmayız. O nedenlesöylemimizde çok dikkat edip mutlaka ‘Melek Mikail Enerjisi’ demekgerekmektedir.Melek MikailEnerjisi’nde en önemli konu niyetlerdir. Gereken arınma duaları ve niyetlerikalıp şeklinde aşağıda bulabilirsiniz. Bu kalıplar aynen yazıldığı gibiuygulanmalı tek bir kelimesi bile değişmemelidir. Anahtar veya şifre gibidüşünebilirsiniz bunları. Kelime değişince niyet ya da dua çalışmıyor sonucaulaşılamıyor. Niyet ve duada dikkat edilecek tek unsur var; samimi olmak vekalp çakrasıyla yani sevgiyle yapmak. Endişe ve üzüntüyle ya da samimiyetsizyapılan dualar ve niyetler geçersiz olmaktadır.Melek MikailEnerjisi’ne bir kez uyumlanmanız yeterlidir. Uyumlanmadan sonra enerji akışınıbaşlatmak için; iki elinizi göğüs hizanızda avuç içleri birbirine yapışıkolacak şekilde bir araya getirin ve şöyle söyleyin:Enerji akışınıhissetmek için kısa bir süre bekleyin ve akışı hissettikten sonra (avuçiçlerinde ısınma karıncalanma veya nabız atışı gibi bir hareketlenme) dua veniyetlerinizi yapmaya başlayın. Eğer başka birine Melek Mikail Enerjisivereceksek bu cümleden sonra enerjiyi o kişiye vermek için (Allah’tan ve MelekMikail’den) izin isteyin. Bu hareketin herhangi bir dinle ilgisiyoktur. Ellerinizi bir araya getirmenin özel bir anlamı vardır insanın soltarafı negatif iyonlarsağ tarafı pozitif iyonlar taşır.İki el bir arayageldiği zaman nötrleşir yani arada hiçbir şey yoktur.Avuç içinde Melek Mikail Enerjisi’nin sıcaklığını duymak için biraz bekleyin.Sıcaklığı hissettiktensonra dua ve niyetlerinizi uygulayın. Melek Mikail Enerjisi’yle çalışmanıztamamlandıktan sonra akışı durdurmak için şöyle söyleyin; Melek MikailEnerjisi’ni kullanmama izin verdiğiniz için Allah’a ve MelekMikail’e teşekkür ediyorum. Melek Mikail Enerjisi sevgiyle kapansın lütfen. Eğer bir başkakişiye Melek Mikail Enerjisi uygulamayı bitirmişseniz o kişiye enerjivermenize izin verildiği için Allah’a ve Melek Mikail’e teşekküredin. Ellerinizibaşınızın iki yanından yukarıya doğru açın ve Melek Mikail Enerjisi’nin taççakranızdan girdiğini ve aynı zamanda avuçlarınızı doldurduğunu düşünün ve avuçiçlerinizi auranıza döndürün ve şöyle söyleyin;Melek MikailEnerjisi beni koruma kalkanına alsın ve hiçbir negatif ve düşük yoğunlukluenerjinin bana ulaşmasına izin vermesin lütfen. Auranızın Melek Mikail Enerjisi ile çevrelendiğini gözünüzün önüne getirin. Bu hareketiyapamazsanız (dışarıdakalabalık içinde) o zaman kendinizi enerjininkorumasıyla korunmuş çevrelenmiş olarak imgeleyin ve aynı sözleri tekraredin.Bu sırada avuç içleriniz aşağıya ayaklarınıza doğru gelecek şekildedurabilir ve Melek Mikail Enerjisi’nin auranızı ayaklarınızdan başınıza doğru doldurduğunudüşünebilirsiniz.

  Melek Mikail Enerjisi’nin Gün İçinde Kullanımı

  Melek MikailEnerjisi’ni günlük yaşamımızda her an yardım rehberlik ve şifa istemek içinkullanabiliriz. İşlerimizin daha düzgün gitmesi için rahat yolculuk etmekiçin günümüzün iyi geçmesi için kullanabiliriz. Kullanımı aynen Reiki gibidirtek farkı sadece niyet edip seslendirmenin yeterli olmasıdır. Melek MikailEnerjisi en büyük sevgi ve ışık enerjisidir. Bizim ve bütünün en yüksek hayrınaolanı gerçekleştirmemize yardım eder korur. Niyetlerle ilgilideğişik örnekleri aşağıda bulabilirsiniz. Siz de kendi yaşamınızda Melek MikailEnerjisini bu örneklerdeki niyetler gibi çeşitlendirebilirsiniz.

  · Ben güzel bir güngeçirmeye niyet ediyorum. Melek Mikail Enerjisi bu niyetime aksın ve bütünün vebenim en yüksek hayrıma olacak şekilde gerçekleşmesine yardımcı olsun.· Melek MikailEnerjisi bu toplantıma aksın ve iyi bir toplantı geçirmeme yardımcı olsunbütünün ve benim en yüksek hayrıma olacak şekilde.· Ben kendime enuygun evi bulmaya niyet ediyorum. Melek Mikail Enerjisi bu niyetime aksın vegerçekleşmesine yardımcı olsun.· Ben güzel biryolculuk geçirmeye niyet ediyorum. Melek Mikail Enerjisi bu niyetime aksın vegerçekleşmesine yardımcı olsun.· Melek MikailEnerjisi evime kolaylıkla ulaşmama yardımcı olsun.· Melek MikailEnerjisi bana aksın ve …… sıkıntıdan kurtulmama bütünün ve benim en yüksekhayrıma olacak şekilde yardımcı olsun.· Melek MikailEnerjisi bana aksın ve …… konudaki dersimi görmeme ve sevgiyle geçmeme yardımcıolsun.· Melek MikailEnerjisi eşimle arama aksın ve aradaki sorunları sevgiye dönüştürsün.· Melek MikailEnerjisi Ayşe ile Ahmet’in arasına aksın ve bütünün en yüksek hayrına olacakşekilde aradaki sorunları sevgiye dönüştürsün.· Melek MikailEnerjisi bana aksın ve heyecanımın sevgiye dönüşmesine yardımcı olsun(örneğintoplantılar öncesi)· Melek MikailEnerjisi oğluma aksın ve bütünün en yüksek hayrına olacak şekilde ona yardımcıolsun.

  Melek Mikail’in Korunma Duası

  Allah’a dua ediyorum. Senin evrensel amacına uymayan senin sevginive Işığını taşımayan hiçbir enerjinin üzerimde etki sağlamasını Ve banayaklaşmasını istemiyorum. Bunun için ayırt etme Yeteneği diliyor ve korunmayaniyet ediyorum.

  Melek Mikail Enerjisi’ni başkasına göndermek için :

  Melek MikailEnerjisi …………’ye aksın ve ona şifa (mutlulukhuzur) versin. Melek Mikail’eteşekkür ederim. Melek MikailEnerjisi ile kendinize şifa vermek için :Melek MikailEnerjisi bana aksın ve şifa (huzurmutluluk) versin. Bütün enerjetik vefiziksel bedenlerimdeki olumsuz enerjiyi sevgiye dönüştürsün. Melek Mikail’eteşekkür ederim. Melek MikailEnerjisi ile Niyet etmek için :Ben Allah’a dua ediyorum.Ben ……….’ye niyet ediyorum.Allah’tan bununiçin yardım istiyorum ve Allah’a teşekkür ediyorum. Melek Mikail Enerjisi bu niyetime aksın ve gerçekleşmesine yardımcı olsun lütfen. MelekMikail’e teşekkür ederim. (Örnek; Ben bolluk bilincine uyumlanmaya niyet ediyorum. Ben mutlu olacağım yeni bir işe başlamayaniyet ediyorum.)Niyeti başkasınınadına yapamazsınız. O kişi isterse yol göstermenizle kendi niyet edebilir vesiz onun niyetine Melek Mikail Enerjisi gönderebilirsiniz.

  Melek Mikail Enerjisi’yle arınmak için :

  Ben Allah’a ya dua ediyorum.Ben ………. Endişemi / korkumu sevgiye dönüştürmeye niyetediyorum……….endişem / korkum sevgiye dönüşüyor.Bu niyetim için Allah’tan /Tanrı’dan yardım istiyorum ve Allah’a Tanrı’ya teşekkür ediyorum.Melek MikailEnerjisi bu niyetime aksın ve gerçekleşmesine yardımcı olsun.Melek Mikail’eteşekkür ederim.Melek MikailEnerjisi’yle mekanı uyumlamak için :…………..(evimofisimokulum) Melek Mikail Enerjisi’ne sevgiyle uyumlansın ve en güzelenerjiyle daima arındırılsın.(Mekan uyulmamasıiçin bir tek kez söylemek yeterli. Arındırmak için arada tekrarlanabilir.Başkalarının mekanını ancak ondan izin alarak uyumlayabilir vearındırabilirsiniz.)

  Melek Mikail Enerjisi ile mekan arındırmak için :

  Melek MikailEnerjisi ……. (bu mekana eve arabaya ofise odaya) aksın ve buradaki olumsuzenerjiyi arındırsın ve sevgiye dönüştürsün.Melek MikailEnerjisi’yle yemek arındırmak için Yemeklerden öncesöylenecek) Melek Mikail Enerjisi bu yemeğe aksın ve olumsuz yanını sevgiyedönüştürsün. Melek Mikail’e ve Allah’a teşekkür ederim.

  Arınma Niyeti Örnekleri :

  Değersizlik duygusuGüvensizlik duygusuGüçsüzlük korkusuYetersizlik duygusuBaşarısızlık korkusuYoksulluk korkusuParayla ilgiliolumsuz duygularSevgisizlik duygusuŞefkat açlığıKendine sevgisizlikKendine öfkeKıskançlık duygusuErkeklerle /kadınlarla ilgili olumsuz duygularErkekler / kadınlaryüzünden kendimle ilgili oluşmuş olumsuz duygularEvlilikle ilgiliolumsuz duygularBabayla ilgiliolumsuz duygularAnneyle ilgiliolumsuz duygularYalnızlık korkusuTerk edilme korkusuSevdiklerinikaybetme korkusuAyrılık korkusuOtorite kavramınakarşı olumsuz duygularTanrı inançsızlığıBağımlılık duygusuBağlanma korkusuÖzgürlüğünükaybetme korkusuSigara bağımlılığıSigarayıbırakabileceğine olan inançsızlıkİlaçların bedendekibütün birikmiş yan etkileriSigara yoluylabedende birikmiş nikotinKilo verebileceğineolan inançsızlıkKilo vermeisteksizliğiSigara bırakmaisteksizliğiYemekten haz almaduygusuSigaradan keyifalma duygusuAç kalma korkusuAçlıkla ilgilibütün olumsuz duygularÖlüm korkusuKaza geçirme korkusuKedi korkusuAraba kullanmakorkusuKapalı mekan korkusuYükseklik korkusuSuçlanma korkusuSuçlama duygusuYükseklik korkusuKaranlık korkusuHayvan korkusuHastalık korkusuŞimşek / gökgürültüsü korkusu· Ben kendideğerimi bilmeye ve sahip çıkmaya niyet ediyorum.· Ben Tanrısalgücümü fark etmeye ve Tanrısal gücüme sahip çıkmaya niyet ediyorum.· Ben kendimisevmeye niyet ediyorum.· Ben sevgiyialmaya ve vermeye niyet ediyorum.· Ben bollukbilincine sahip olmaya niyet ediyorum.

  Melek Mikail’in Korunma Duası : (Bu duanın her sabah yapılmasıönerilir)
  Allah’a dua ediyorum. Senin Evrensel amacınauymayan Sen’in sevgini ve ışığını taşımayan hiçbir enerjinin üzerimde etkietmesini ve bana yaklaşmasını istemiyorum. Bunun için ayırdetme yeteneğidiliyor ve korunmaya niyet ediyorum ve Allah’a teşekkür ediyorum.

  Melek Mikail Enerji ile Bağışlama Çalışması :

  Dünyanın yükselişdöneminde tüm deneyimleri deneyim olarak görmek ve değerlendirmek ve onlarısevgiyle geride bırakmak ve yolumuza devam etmek için bağışlayamadığımız izikalan her olayı ve herkesi bağışlamak kendi kişisel gelişimimiz için büyük önemtaşımaktadır. Aşağıdaki niyetler bağışlama çalışması için önerilir. MelekMikail Enerjisi ve bu niyetler bağışlama için çok güçlü yardımdır.

  Melek Mikail Enerjisi ile Bağışlama Niyeti :

  Ben Allah’a duaediyorum. Bugüne kadarki yaşantımda bağışlayamadığım ve bende iz bırakan herolayı herkesi ve kendimi bağışlamaya niyet ediyorum. Her olayı herkesi vekendimi bağışlıyorum. Bu niyetim için Allah’tan (Tanrı’dan) yardım istiyorum veAllah’a (Tanrı’ya) teşekkür ediyorum. Melek Mikail Enerjisi bu niyetime aksınve gerçekleşmesine yardımcı olsun. Melek Mikail’e teşekkür ederim.Ben Allah’a(Tanrı’ya) dua ediyorum………’yı (kişi adı konularak) bağışlamaya niyetediyorum………’yı bağışlıyorum. Bu niyetim için Allah’tan (Tanrı’dan) yardımistiyorum ve Allah’a (Tanrı’ya) teşekkür ediyorum. Melek Mikail Enerjisi buniyetime aksın ve gerçekleşmesine yardımcı olsun. Melek Mikail’e teşekkürederim.

  Baş Melek Mikail Enerjisi ile Ellerle Şifa Çalışması :

  Baş Melek MikailEnerjisi aynen Reiki şifa çalışmasında olduğu gibi eller kullanılarak dauygulanabilir. Kişi elleriyle dokunarak kendisine ya da bir başkasına MelekMikail Enerjisi’ni aktarabilir.

  Kendimize Uygulayacaksak :

  Eller uygulamaöncesi yıkanmış olmalıdır. (dışarıda olduğumuz veya acil durumlar hariç).Uygulama sırasında sakin sessiz bir ortamda olmak uzanarak veya oturarak(bacaklar çapraz olmayacak şekilde) yapılması önerilir. Uygulama sırasındakişinin üzerinde metal takı ya da saat ve ayakkabı olmaması tercih edilir.

  Çalışmayı başlatmak uygulamak ve bitirmek için:

  Ellerimiz Namastepozisyonunda (iki el kalp çakrası hizasında eller birleşik ve parmaklar kapalı)‘Melek MikailEnerjisini açıyorum.’ Melek Mikail Enerjisinin akışı başlatılır.‘Melek MikailEnerjisi tüm beden katmanlarımda uygun şifa onarım ve arınmayıgerçekleştirsin bütünün hayrına olacak şekilde’ niyet ederek ellerle şifauygulaması çalışmasına başlanır.7 çakraya herçakraya 2-3 dak. Süreyle ( ya da çarka kendisi doyana kadar) Melek MikailEnerjisi verilir. ( sırasıyla Taç Çarka Üçüncü Göz Çakrası Boğaz ÇakrasıKalp Çakrası Göbek Çakrası Göbekaltı (sakral) Çarka Kök Çarka) uygulamabitince eller tekrar Namaste pozisyonuna getirilerek ‘Teşekkür ederimkapansın’ diyerek kapatılır. Bir başkasınaellerle şifa vermek için ondan izin almak ve ona uygulama yapmadan kendimizikoruma kalkanına almamız gerekmektedir. (‘Melek Mikail Enerjisi beni korumakalkanına alsın’ şeklinde) Kendimiz için yapılan niyet o kişi içindetekrarlanır : Melek Mikail Enerjisi ….. ‘nin tüm beden katmanlarında uygun şifaarındırma ve onarımı gerçekleştirsin Bütünün hayrına olacak şekilde. Eğer kendiniz içingün içinde 15-20 dak.lık uygulama için fırsatınız olmadıysa yalnızcaellerinizi bedeninizin bir bölgesine koyarak (Kalp Çarka olabilir) ‘MelekMikail Enerjisi tüm beden katmanlarıma aksın ve uygun şifa arındırma veonarımı sağlasın Bütünün hayrına olacak şekilde’ diye yapabildiğiniz kadarbirkaç dakika Melek Mikail Enerjisi’ni kendinize şifa için kullanabilirsiniz.

  Çalışma bittikten sonra ellerin tekrar yıkanması önerilir.

  BAŞKASINI MELEK MİKAİL ENERJİSİ’NE UYUMLAMAK :

  Melek MikailEnerjisi’ne uyumlanmış herkes niyetle bir başkasını da bu enerjiyeuyumlayabilir.Uyumlama şu şekildeyapılır :Uyumlamayı almışkişi uyumlanacak kişilere şu soruları sorar :‘Niyetin kime’‘Melek MikailEnerjisi’ne uyumlanmaya niyet ediyor musun?’Uyumlamayı alacakkişi ise uyumlamayı almak için şu cevapları vermelidir;‘Niyetim Allah’a(Tanrı’ya)‘Melek MikailEnerjisi’ne uyumlanmaya niyet ediyorum’Uyulmama süresi 15dakikadır.Uyumlamayı yapankişi karşı tarafın niyetini duyduktan sonra içinden şu duayı yapar;‘Allah’ın izniyleMelek Miakil’in izniyle ……..’nin Melek Mikail Enerjisi’ne uyumlanmasına niyetediyorum.’Ya da‘Allah’ın izniyleMelek Mikail’in izniyle …….’nin Melek Mikail Enerjisi’ne uyumlanmasını yüksekbenliğim aracılığıyla rica ediyorum’ Uyumlanan kişi 15dak. Uzanarak ya da oturarak sakin bir yerde uyumlanmayı alabilir. Üzerindemetal eşya ve takı olmamalıdır. Bacaklar düz uzatılmalı enerji akışı içinçapraz durmamalıdır. Uyulmama süresi bittiktensonra Allah’a ve Melek Mikail’e teşekkür etmek gerekiyor.Uyulmama almakisteyen ve buna niyet eden uyulmamak isteyen ve buna niyet eden kişilerinniyetiyle yüksek benlikler ve ilahi mekanizma tarafından gerçekleştirilmektedir. Uyumlamayıalan kişinin uyumlamayı saf niyetle almak istemesi enerjiye uyumlanabilmesiiçin önemli bir nüanstır. Şüphe kuşku katılarak alınan uyumlamalarda gerçektenuyumlanma gerçekleşmeyebilir. Uyumlamanın saf niyetle ve sevgiyle alınması veyapılması önemlidir. Bir başkasına MelekMikail Enerjisi uygulamadan önce yapılacak ilk şey kendini Melek MikailEnerjisi ile korumaya almaktır. Bu çok önemlidir.

  Allah’ım MelekMikail Enerjisi’ni kullanmak için Senden ve Melek Mikail’den izin istiyorum.Melek Mikail Enerjisi sevgiyle açılsın ve ellerimden akmaya başlasın lütfen.Tüm bu çalışmalarıyaparken dua ve niyetlerde içten olun yeter. İçinizde ‘acaba tam oldu muyapabildim mi’ gibi şüphelerinde olmaması lazım. Allah sevginin kendisidir veniyetlerinizde O’na dua ettiğinizi ve yalnız O’ndan yardım isteyip yardımgördüğünüzü unutmayın.

  Handan Bucak

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Anam ne saçma şey. Inanasım gelmedi.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş