Yin ile Yang


Her şey iki kutupludur ve birbirine karşıttır.

Her şeyin birbirinden ayrılamaz iki karşıt kutbu vardir. "Yin" kutbu ve "Yang" kutbu. Nerede ki yin ve yang kutuplaşması olur orada hareket doğar ve süreklidir. "Bir" durumundan "İkircillik" durumu doğmuştur. Böylece; doğurma süreci tetiklenir ve sürer gider. Hücre bölünmeleri gibi gittikçe daha karmaşıklaşarak gelişir dönüşür. Karşıt kutuplar elektrikte akımı mıknatısta çekme ve itmeyi tetikler.

Kutuplar cüzi oranda da olsa karşıtını kendi içinde barındırır

Gecenin içinde aydınlık ve sıcağın; gündüzün içinde de soğuk ve gölge bölgelerin bulunması; dişi görünümün içinde erkek erkek görünümün içinde dişi olması; her sorunun çözümü; sevginin nefreti; eylemsizliğin eylemi; savunmanın saldırıyı barındırması gibi. Tai-chi veya yin-yang işaretinin içindeki küçük karşıt renkli daireler bu özelliği anlatır.

Bağımlılık ilişkisi

Oluşumlar karşıtı olmadan açıklanamazlar. Karşıtların biri diğerinden bağımsız olamaz. Gündüz olmadan gece; gece olmadan gündüz açıklanamaz. Gece olmadığı sürece gündüz de yoktur. Kutuplar birbirinden bağımsız ele alınamazlar. Bu durumda beden ve psikoloji ayrı ayrı incelenemez. Organların kendisi yin işlevi ise yangdır.

Böbrek organ haliyle yindir. Böbrekten kaynaklanan bir rahatsızlık korkularımızı harekete geçirir soğuk ve değişken yapıdadır. Korkuların bedende dışa çıkan mizacı yang özelliği taşır ve bu tür mizaçlar günümüzde psikoloji altında incelenir. Bütün ve parçanın bir aradalığı gereği Doğu Tıbbı bedeni ve mizacı ayrı ayrı ele almanın gereksizliğine varır. Mevlana ve Yunus Emre için "aşk" parçanın bütüne kavuşmasıdır.


Dönüşebilirlik

Karşıtlar birbirine dönüşebilen yapıdadır. Dönüşüm aşamalarla kendi sürecine bağlı olarak gerçekleşir. Her sürecin bir haddi vardır. Dönüşüm uyum içinde veya uyumsuz gerçekleşebilir. Uyum yin ve yang'in göreceli olarak kararlı seviyelerde olmasıdır. Uyumsuzluk ise yin ve yang'in göreceli kararlılık durumundan uzaklaşmasıdır.

Denge hiçbir zaman gerçekleşmez. Kararlılık arayışı hep vardır ve devinim süreklidir. Akupunkturda sağlıklı beden yin ve yang'in uyum hali; hastalık ise uyumsuz olması halidir. Gündüzden (yang) geceye (yin) geceden gündüze geçiş akşam ve sabah ara aşamalarıyla uyumlu geçişe; ani fırtınaların kopması deprem ani beliren hastalıklar patlamalar vb. gibi durumlar uyumsuzlukla oluşan dönüşüme örnek verilebilir. Uyumsuzlukta sürecin haddine ulaşılır ve o hadden karşıtına dönüş yapar. Dönüşüm sürecin etken ve etkin parçasıdır. Bir yaşamda binlerce binlerce kez doğup ölmek dönüşmek demektir ve devinmenin temel ilkesidir.


Karşıtlar kendi içlerinde alt karşıtları barındırır

Her Yin ve her Yang tekrar tekrar kendi alt Yin ve Yang'larına bölünebilirler. Örneğin sıcaklığı ele alalım. Sıcaklık olgusu sıcak (yang) ve soğuk (yin) olarak ayrılabilir. Aynı biçimde sıcak; tekrar çok sıcak (yang) ve az sıcak (yin)olarak bölünür ve böyle devam eder. Son derece basit bir yapı son derece karmaşık yapının ayrılmaz parçasıdır. Bütün ve onun parçaları birbirinden bağımsız olarak ayrı ayrı açıklanamaz. Basit yapıyla karmaşık yapı; Yin ve Yang'ın temel ilkelerine sürekli uyar. Mikro makronun makro mikro yapının ayrılamaz parçalarıdır.

Yin ile yang aslında bir neden sonuç ilişkisini anlatır.Örnek vermek gerekirse.İnsanlar hem çok uzun süre hatta sonsuz yaşamak hem de diledikleri yiyeceklereden diledikleri kadar hatta sınırsız yemek isterler.Yani kendileri içi maksimum tadı maksimum yeme zavkini veren yiyecekleri bolca tüketmek isterler.Pratikte ise böyle bir şeyin uygulanabilirliği yoktur. Mesela sürekli et ürünleritatlılartuzlularşekerlileryağlılarbaklavalarböreklerkızartmalar ızgaralarkebaplar tüketmek ve bunları uzun yıllar boyunca yapmak isterler.Fakat bunları her gün bolca tüketen bir insanın çok uzun yıllar yaşayamayacağı aşikardır.Tam tersini düşünelim çok uzun yıllar yaşamak isteyenler ise sürekli sebze meyvelerlahanalarbrokolilerhaşlama yemekleraz tuzlu az şekerli veya şekersiz az tuzlu veya tuzsuz yemelidirler.Fakat toplumdaki genel kanı da böyle bir yaşamdan zevk alınamayacağıdır.Eğer ikinci şıkkı tercih ederseniz alabildiğine uzun ama tatsız tuzsuz bir yaşambirinci şıkkı tercih eder iseniz alabildiğince tatlı tuzlu damak zevkinize uygun ama bir o kadar da kısa bir hayat sizi beklemektedir.Tabi bu konuyu anlatırken hayat süresini etkileyen diğer etkenleri kapsam dışında tutuyorum.

Buna göre yin yangdaki soldaki siyah küçük daire ömrümüz boyunca yediğimiz yemeklerin az leziz olmasını yani sebze ağırlıklı beslenmeyi temsil ederken sol taraftaki siyah küçük daireyi içine alan büyük beyaz şekil ise sebze ağırlıklı beslenmenin sonucu olan uzun ömrü temsil etmektedir.Diğer taraftan yin yangdaki sağ taraftaki küçük beyaz daireyi içine alan siyah büyük şekil yemeklerin çok leziz olmasını yani ethamur işitatlı baklavatuzluızgarakebap ağırlıklı beslenmeyi temsil ederken sağ taraftaki küçük beyaz şekil ise et tatlıbörekkebap ağırlıklı beslenmenin sonucu olan kısa ömrü temsil etmektedir.

Yin yangda dikkat edilmesi gereken durum her iki yarının da uç extremaşırı durumları temsil ettiğidir.Yani her iki yarıda optimumideal durumda değildir.Aşırı noktalardadır.Genel de her iki durumda insanlar tarafından tercih edilmezler.İnsanlar için ideal olanı hem yediği yemeklerden yeterince zevk almak hem de yeterince uzun yaşayarak bunu devam ettirmektir.Genelde bu dengeyi tutturabilirlerse insanlar hayatlarında mutluluğu yakalayabilirler.

Bir örnek daha vermek gerekirse.Doğru dürüst eğitim almamış insanların çok büyük işler yaptıklarını büyük fonlara sahip olduklarınıyaptıkları işlerle paralarına para kattıklarını görürüz.Oysa ki iyi eğitim almış yurt içi veya yurt dışında master doktora yapmış insanların ise bu kişilerin yanında aylıklı oarak çalıştıklarını hatta bir çoklarının iş dahi bulamadıklarını görmekteyiz.İnsanlara bu bir tezat gib gelebilir.Genel kanı iyi eğitim almıi insanların büyük paraları iyi şekilde değerlendireceği az eğitimli olanların ise hiç bir işi başaramayacağıdır.Ama çevremize baktığımızda bunun tersini ispat eden pek çok örnek görmekteyiz.

Mesela bir kavgada çok şişman iri yarı birini düşünün.Belki darbesi çok güçlü olacaktır ama bu darbeyi yapabilecek çevikliği hareket yeteneğini kaybetmiştir.Diğer taraftan zayıf çelimsiz birisi çok hızlı hareket edebilecektir ama darbesi zayıf kalacaktır.Her ikisi de bir yönüyle kazanırken diğer yönüyle kaybetmiştir.Optimum olan uygun vücut büyüklüğü ve uygun çevikliği bir arada bulundurabilmektedir.Bu optimum noktayı bulabilmek ya da uç noktalarda olmak çoğunlukla bizim inisiyatifimizde iken bazı durumlarda bunları biz belirleyememekteyiz.

Bir örnek de doğu ve batıdan vereyim.Gelişmiş batı toplumlarına (orta ve batı avrupa kuzey amerika avustralya japonya gibi)baktığınızda kişi başına düşen milli gelirin oldukça yüksek olduğunubu yüksek gelire bağlı olarakta doğal olarak bu paranın besleyeceği yüksek bir nüfus ve nüfus artışı beklenir.Diğer taraftan kişi başına düşen milli geliri oldukça düşük olan hindistan çin bangladeşfilipinlerpakistanendonezya hatta güney amerikadan brezilya gibi toplumların düşük gelir seviyelerine göre oldukça yüksek nüfusa ve nüfus artışına sahip olduğunu görürüz.Teoride yüksek gelire sahip olanın yüksek nüfusa ve nüfus artışına sahip olması beklenir fakat pratiğe baktığınızda bunun tam tersi olduğu görülmektedir.Eğer teori gerçek olsaydı bir taraf hem yüksek gelire hem yüksek nüfusa sahip olacak büyüyecek artacak zenginleşecek diğer taraf ise düşük gelir ve düşük nüfus sonucunda zaman içinde yokolacaktı.

Oysa ki doğada doğu ve batı iyi ve kötü zengin ve yoksul gibi çiftler sürekli bir denge halindedir.Birbirlerini yok etmemektedirleredememektedirler.Çiftlerden her biri optimum noktadan sağa veya sola saptıklarında diğer yarıya göre bir avantaj elde ederkenbununla elde etmeyi planladığı sonucu ise diğer taraf elde etmektedir.

Toplumu oluşturan bütün bireyler her konuda optimum noktayı bulduğunda ise teklik sağlanmış olur.Herkes herşey birbirinin eşi benzeri veya aynısı olur.Doğu batı artı eksi iyi kötü zayıf şişman karanlık aydınlık gitmiş ve herşeyin tek olduğu bir hayat oluşmuş olur.Doğa ise çiftlerden oluşmuştur

****

Asya Kıtası'nın geniş bir kesimini içine alan coğrafyada binlerce yıldır hüküm süren; doğayı ve evren'i gözlemleyip bunların temelini oluşturan yasaları açıklayan bir kuramdır. Temelinde doğa ve evrendeki her şeyin karşıtlık ilişkileri/ilkeleri içinde yürüdüğünü tespit eder. Üreme gelişme ve dönüşüm; karşıtların sürekli devingen olan yapısı sonucu gerçekleşir. Hiçbir şey durağan kalıcı ve mutlak olamaz. Yin ve Yang herhangi bir nesnenin adı olmaktan çok karşıtlık ilişkilerini açıklayan bir kavramdır.

Yin ve Yang'ın Gizemcilik`le (mistisizm) dini inançlarla hiçbir ilişkisi yoktur. Temeli uzak doğudaki bir cok kültürün ortak yaşam birikimine ve I ching (~hareketin kitabı) adı verilen ve bilinen yazılı en eski felsefi kitaba dayanır. Kitap enerjilerin birbirine dönüşüm ilkelerinden ayrıntılı biçimde söz eder. Akupunktur (iğneli uyarım) Feng Shui (rüzgar ve su) Karete Yoga Refleksoloji ve benzer nice uygulama alanı Yin ve Yang`a dayanır. En eski strateji kitabı "Savaş Sanatı-Sun Tzu" adlı kitabın da temelini Yin ve Yang ilkeleri olustuşrur.


Yin ve Yang'ın Başlıca İlkeleri

Her şey iki kutup halindedir ve karşıtlık ilişkisindedir.

Oluşumların birbirinden ayrılamaz iki karşıt kutbu vardir. "Yin" kutbu ve "Yang" kutbu. Hareket ile karşıt kutuplar birlikte ortaya çıkar. "Bir" durumundan "İkililik" durumu doğmuştur. Böylece; İkilik Üçlüğü; Üçlük te her şeyi doğurmuştur.

Kutuplar cüzi de olsa her durumda karşıtını kendi içinde barındırır.

Gecenin içinde aydınlık ve sıcağın gündüzün içinde de soğuk ve gölge bölgelerin olması; dişi görünümün içinde erkek erkek görünümün içinde dişi olması; her sorunun çözümü; sevginin nefreti eylemsizliğin eylemi savunmanın saldırıyı barındırması gibi. Tai-chi veya yin-yang işaretinin içindeki küçük karşıt renkli daireler bu özelliği anlatır.

Karşıtların biri diğerinden bağımsız olamaz. "Bağımlılık ilişkisi".

Oluşumlar karşıt kutbu olmadan açıklanamazlar. Gündüz olmadan gece gece olmadan gündüz açıklanamaz. Gece olmadığı sürece gündüz de yoktur. Olgular birbirinden bağımsız ele alınamazlar. Bu durumda beden ve psikoloji ayrı ayrı incelenemez. Organların kendisi yin işlevi ise yangdır. Örnek: Böbrek organ olarak yindir. Böbrekten kaynaklanan bir rahatsızlık korkularımızı harekete geçirir. Korkuların bedendeki dışa vurumu yang özelliği taşır ve bu kısım günümüzde psikolojik rahatsızlıklar içinde incelenir. Doğu tıbbı bedeni ve psikolojiyi ayrı ayrı ele almanın mümkün olamayacağını; bütün ve parçanın bir arada incelenmesi gerektiğini savunur.
Karşıtlar birbiri ile durmayan bir "Dönüşüm ilişkisi" içindedirler.

Dönüşüm aşamalarla kendi sürecine bağlı olarak gerçekleşir. Her sürecin bir haddi vardır. Dönüşüm uyum içinde veya uyumsuz gerçekleşebilir. Uyum yin ve yang'in göreceli olarak kararlı seviyelerde olmasıdır. Uyumsuzluk ise yin ve yang'in göreceli kararlılık durumundan uzak halidir. Tam denge hiç bir zaman gerçekleşmez. Kararlılık arayışı hep vardır ve devinim süreklidir. Akupunkturda sağlıklı beden yin ve yang'in uyum hali; hastalık ise uyumsuz olması halidir. Gündüzden (yang) geceye (yin); geceden gündüze geçiş akşam ve sabah ara aşamalarıyla uyumlu geçişe; ani fırtınaların kopması deprem ani beliren hastalıklar patlamalar vb. gibi durumlar uyumsuzlukla gerçekleşen geçişe örnek verilebilir. Başka örnek: Soluk alma olayı; Soluk alınır kullanılır ve atıkların bir kısmı soluk vermeyle tekrar dışarı atılır ve tekrar soluk alınır... Bizi buna zorlayan bedenin sürekli bir döngü içinde kendini yenileyen ayrı koca bir sistem olmasıdır.

Karşıtlar birbirini besleyen/tüketen veya destekleyen/denetleyen ilişkisi içindedirler.

Örnegin yanan bir mum. Yanmakta olan fitil ve mum ikilisi alevi besler. Alev ise bu ikiliyi tüketir. Sonunda fitil veya mum bittiğinde alev de tükenecektir. Mum fitil ve alev ışık ve ısı olarak ortamın enerjisine geçiş yapar.
Karşıtların "Sürekli bölünebilirlik ilişkisi".

Her Yin ve her Yang tekrar tekrar kendi alt Yin ve Yang'larına bölünebilirler. Örneğin sıcaklığı ele alalım. Sıcaklık olgusu sıcak (yang) ve soğuk (yin) olarak ayrılabilir. Aynı biçimde sıcak; tekrar cok sıcak (yang) ve az sıcak (yin)olarak bölünür ve böyle devam eder. Son derece basit bir yapı son derece karmaşık yapının ayrılmaz parçasıdır. Bütün ve onun parçaları birbirinden bağımsız olarak ayrı ayrı açıklanamaz. Basit yapıyla karmaşık yapı; Yin ve Yang'ın temel ilkelerine sürekli uyar.

ALINTIDIR.