Ses ve müziğin en önemli iyileştirici ilkesi Rezonans tır.Rezonans titreşimsel dalgaların diğer bir bedende benzer titreşimler oluşturma kabiliyetini simgeler.Rezonans aracılığıyla başka kimselere ve yaşamsal ortamımızdaki olaylara olan sempatilerimizi açıklayabiliriz.Ayrıca fiziksel olanınyaşamın ruhsal ya da maddesellikten yoksun varlıkları ve enerjileriyle iletişim kurmamıza ve bunlarla uyum sağlamamıza olanak sağlayan bu ilkedir.

Rezonans ilkesi en kolay diyapazon ve piyano eşliğinde sergilenebilir.Şayet orta Do sesine tonlanmış bir
diyapazona vurduktan sonra piyanonun kapağını açıp piyano telleri üzerinde hafifçe ellerimizi gezindirirsek piyanonun orta C telinin de titremekte olduğunu görebiliriz.Diyapozan benzer frekansta bir tepkiyi tetiklemiştir.Daha da kolay bir sergileme yolu piyanonun başına oturup uzatma pedalına basmaktır.Yüksek sesle bir notayı üç ila beş saniye boyunca seslendirin.Sonra dinleyin.Piyanonun sesini duyacaksınız.Sesiniz piyano tellerinde sesinizle aynı tonda olan bir tepkiyi tetiklemiştir.
Bedeninizde bulunan her bir hücre seslerle birlikte titreşir.Hücrelerimiz dışarıdan gelen her bir sese tepki verme kapasitesine sahiptirler.Benzer titreşimdeki hücrelerin birleşmesiyle oluşmuş olan organlar belirli bir ses titreşimine toplu olarak tepki gösterecektir.Bedendeki çeşitli sistemler de aynı bilinçliliğin duygusalzihinsel ve ruhsal yönleri gibi ses titreşimlerine tepki gösterecektir.İnsan bedeni ses kullanımıyla değiştirilebilecekgüçlenebilecek ya da dengelenebilecek bir biyoelektriksel sistemdir.Bu durum rezonans aracılığıyla meydana gelir.

Sesimizi yönlendirmeyi ve denetlemeyibelli enstrümanları kullanmayı veya çeşitli tondaki ve şekildeki müziği uygulamayı öğrenerek bedenimizde ve zihnimizde çok sayıda sempatik titreşimi harekete geçirebiliriz.Yönlendirilmiş ses ve rezonans ilkesidengesizliğin olduğu yerde dengesizliği tekrar olağan işlem sınırlarına getirmek için kullanılabilir.

Sempatik titreşimler ya da rezonanslar benzer ya da birbirinin aynı titreşim frekansı olan birden fazla bedenin olması durumunda meydana gelir ve bu kimseler birbirleriyle daha uyumlu olurlar.İçsel bir sempati vardır.Bu duruma bazen serbest rezonans denir.Önemli olan kişinin belli bir frekansa tepki verme isteği ve iradesidir.

Bu durumkurduğumuz ilişkiler konusunda çok aydınlatıcıdır.Topluluk ahenginin kurulması ve bireylerin başkalarının enerjilerine tepki vermesi de sempatik rezonanslar nedeniyle mümkündür.Rezonans ilkesi; tek bir amaç etrafında toplanan gruplardakatılımcılar arasında sempatik ilişkilerin kurulması için aracı görevini görür.

Zorlama rezonansı ;Farklı frekanslara sahip iki enerji sisteminden güçlü olanın diğer sistemi zorla etkilemesi durumunda meydana gelir.Bunun hem pozitif hem de negatif etkileri vardır.Tarikat faaliyetlerininmanipülasyonun ve zihin gücünün suistimalinin birçok şekli ve oluşumu zorlama rezonansın sonucudur.Zorlama rezonans sonucu arkadaş baskısı gibi olaylar meydana gelir.Gruba karşı tek bir insanın enerjileri aciz kalır ve zorla o grubun rezonansına dahil olur.

Doğru anlaşılması ve kullanılması halinde zorlama rezonans bedendeki dengesizliklere üstün gelebilir ve böylece çeşitli organları ve sistemleri olağan parametrelerine geri çeker. Zorlama rezonans homeostasisi yeniden sağlamak için kullanılabilir.