Ritmyaşamın nabzıdır ve tüm fiziksel durumları etkiler.Kızılderililer'in davulları Toprak Ana'nın kalp atışını temsil ederdi.Ritm kişideki olağan sağlıklı nabzı tekrar sağlamak için kullanılabilir.Düzenli sabit bir ritme tabi olmakkendi bedeninizin doğal ritminde benzer bir tepkiye neden olur.Sabit yönlendirilmiş ritmler dengeden çıktıkları zamanbedenin doğal ritmlerinde dengesizlik olur.

Kalp sorunlarından rahatsızlık çeken kimselerdenge ritmleriyle barok müziğini dinlemekten büyük fayda edebilirler.Bu tür müzik kalbin atışlarını rahatlatır ve iyileştirir.

Tedavi uygulamalarında ritm (gerek davullagerekse çıngıraklazille ya da benzerleriyle üretilsin) bedene enerji verir.Özellikle de vurmalı çalgılarla üretilen ritmler kök ve sakral çakraları harekete geçirir.Bunlar dolaşım sistemi ve temel hayat gücü ile bağlantılıdır.Ayrıca ruhsal canlılığımızın fiziksel ifadesi olan cinselliğimizin de merkezleridir.Ritimler fiziksel enerjileri hayata geçirir.Davul sesi bedendeki kan akışını arttırmakta kullanılabilir.Ritimler kalp atışını ve ilişkili olduğu tüm organları hızlandırabilir ya da yavaşlatabilir.

Davullar çok uzun zamandır fiziksel ve metafiziksel amaçlarla kullanılmaktadır.Gerek Tibetlilerin ayin davulu olan Damarugerek kuzey Afrika davulu Tar ve gerekse keltlerin Bhoudranı olsundavul ve ritmlerin hem iyileştirici hem de ruhsal yönleri vardır.Kişisel ritimlerimizi nasıl keşfedeceğimiz ve ifade edeceğimizyaşamdaki ruhsal yolculuğun bir kısmıdır.Şamanlar bunu bilir ve öğretirdi.Tedavilerini hem cennete hem de cehenneme yolculuklarını bu şekilde yaparlardı.

Davulların tekrardan keşfediliyor olması harika bir olgudur.Herkes davullarda bir ritmi tutturmayı öğrenebilir.Profesyonel düzeyde olmanız gerekmez ama yine de sizi rahatlatan ya da size iyi gelen ritimleri bulabilirsiniz.Eğer sesi size iyi geliyorsa o zaman iyileştirici ve aydınlatıcıdır.
''Bir davulu bilmek için çalmanız gerekir''.Bu ibareyi kelimesi kelimesine algılayabilir ya da sağlıklı bir varlık için basit bir benzetme olarak kabul edebilirsiniz.

Davul ve ritimleri biyolojik ritimlerimizde rezonans oluşturabilir.Bir yankılanma oluşur ve olağan metobolizma ritmimiz davulun ritminin tınısını yansıtır.

Araştırmalar farklı ritimlerin fizyolojik sistemleri nasıl etkilediklerini göstermeye başlamıştır.Kendi bedenlerinde rezonans yaratmak umuduyla hayvanların nabız ve solunum ritimlerini inceleyerek davullarla yeniden üretmeye çalışan bazı insanlar vardır.Bazı hayvanların belirli hastalıkları
asla yaşamadığını düşünecek olursak o zaman rezonans yaratmak için davul çalmanınbir zamanlar çaresiz olduğunu düşündüğümüz hastalıkların tedavisinde ya da azaltılmasında kullanılabilme olasılığını da idrak ederiz.
Aynı davul gibi çıngıraklar da tedavide kullanılan en eski enstrümanlar arasında yer alır.Bir arındırma enstrümanıdır.Aura alanımızda kendilerine yaşam alanı bulan katı enerji kalıplarını gevşetmekte kullanılabilir.Bunu televizyon ekranındaki statik ya da karlı görüntü olarak algılayabiliriz.Bu kalıplar fiziksel fonksiyonlara olağan metobolizma ritimlerine karışabilir.

Çıngırak kullanma süreci basittir.Bedenin etrafında dolaştırırken sallanır.Çıngırağın sesi katı enerji artıkların ve kalıpları gevşetir.Sonra da bedenin merkezi (algılama ve yönetme) meridyenlerinin üzerinde aşağı yukarı gezdirilirken sallanır.Böylece bu kanallarda ve ana çakralarda oluşan enerji birikintilerini gevşetir.Katı enerji kalıntıları gevşetildiği zaman bunların tamamen atılması için diğer tedavi yöntemleri kullanılabilir.