Melodi ilişki olmaksızın var olabilir ve böylece herşeyin birbirine bağıntılı olduğunu görmeye yardımcı olur.Bir ton tek başına melodi oluşturmaz ama bir tonu başka tonların yanına yerleştirecek olursanız melodi oluşturulmuş olur.İster şarkıylaister sözle ya da enstrümanla üretilsinler melodiler rahatsızlığın nedeni olabilecek duygusal ve zihinsel gerginliği rahatlatırlar.
Melodiler stresi azaltmak ve ağrıyı dindirmek için kullanılabilirler.Çocuğuna şarkı söyleyen ya da mırıldanan anne görmeyenimiz yoktur.(Anne genellikle aynı anda çocuğu sallar.Bu sallama ritim ilkesini harekete geçirir ve çocuğun metobolizmasını rahatlatmaya yardımcı olur.)
Anne evladına şarkı söyleyerek kendi enerjilerini çocuğunkilerle ilişkilendirir ve ağrı ya da gerginlik dindirilir ve dengelenir.Bu zorlama rezonansın yumuşak şeklidir.Düzenli olarak uygulayabileceğimiz en terapisel faaliyetlerden biri basit melodileri kendi kendimize mırıldanmak ve söylemektir.İşten eve dönerken bu faaliyete girişmekdengemizi tekrar sağlarkeniş ortamında biriktirmiş olduğumuz herhangi bir negatif enerji birikimini de temizler.

Her bir melodi bizleri birçok seviyede etkileyen tonlardan oluşmuştur.Tonun hafif ve basit olması yeterlidir.Ne söylemenizne mırıldanmanız gerekmediği gibi uzun süreler boyunca tonun etkine tabi kalmanız da gerekmez.Bir çocuğum Brahms'ın Ninnisi nin bir kaç dizesiyle uyutulduğunu duyan herkez bunu anlayabilir.Melodi fiziksel hastalığı rahatlatmak ve önlemek için en ideal yollardan biridir.