İyileştirici sesleri uygularken tonlama tüm şekilleriyle ele alınmalıdır.Tonlama bir sesin tiz ya da pes olmasıdır.Bu tizlik ya da peslik ses dalgalarının titreşim hızıyla belirlenir.Ses dalgaları ne kadar hızlı olursa o kadar tiz bir ses oluşur.Fiziksel ve ruhsal enerji seviyelerimizi arttırdıkça daha sağlıklı oluruz.

Çeşitli tonlama kalıplarıyla çalışmak gelişimimizibilinçliliğimizi ve sağlığımızı sınırlandıran katı enerji kalıplarının parçalanmasında yardımcı olabilir.Belirli tonlamalarbelirli çakra merkezlerini ve dolayısıyla onların denk düşen organlarını ve sistemlerini etkiler.Şayet belirli bir organ ona denk düşen çakra aşırı ya da yetersiz faallikler işliyorsa bunları tekrar olağan işlem sınırlarına çekmek için belirli tonlamadaki tonları kullanabiliriz.

Çakraların tonlamaları müziksel gamı takip eder.Bu tonlamaları şarkı söylemeyerek müzik aletinde çalarak ya da doğru gamdan yazılmış bir parçayı dinleyerek elde edebiliriz.Kendi sesimizle belirli tonlamaları söylemeyi öğrendiğimiz zaman enerjilerimizi doğal homeostasis seviyelerine çekmiş oluruz.Müziksel gamı seslendirmek ve mırıldanmak gibi basit bir uygulama enerji sistemlerimizi stabilize eder ve koruyucu ilaç görevi görür.