İyileştirici sesleri kullanırken Tını nında ele alınması gerekir.Sesin kalitesibelirleyici özellikleri ve etkisine sesin tınısı ya da tonun rengi denir.Tüm seslerin ayırt edici kaynağıdır.Bir sesi bir diğerindenbir enstrumanı diğer enstrumanlardan ayırt etmemize yardımcı olur.Her sesin ve her enstrumanın ayırt edici bir özelliği vardır.

İyileştirici sesleri uygularken bize en yaratıcı etkileri verenler tonlama ve tınıdır.Tını akortlu ya da akortsuz tepkiler doğurur.Her iki şekilde de bedenzihin ve ruhun dış etkilerden ve tetiklemelerden aldığı enerji algılamalarını betimler.Farklı enstrumanlarsesler ve benzerleri bedenimizdeki farklı çakraları ve sistemleri etkiler.
Çeşitli seslerin tınısına akortlu tepki verdiğimizde pozitif ahenk geliştiririz.Bedenimizdeki hücreler bizim için iyi olan sesleri tanımlar ve ona göre tepki verirler.Kara tahtaya sürtülen tırnakların çıkardığı ses sinir sistemimiz için sert ve sinirlendiren bir sesken bambu flütünün sesi sakinleştirici bir etki yaratır.

Bir sese akortsuz tepki verdiğimizde enerjilerimiz bizimle uyumlu olmayan sesleri ayırt etmektedir.Bu ses müziksel olduğu kadar aşırı eleştirişikayet gibi sözlü sesler olabilir.Bedenimizin bize yolladığı sinyalleri dikkate almazsak zararlı seslerin gereksiz yere bize etki etmesine izin veririz.

İyileştirici seslerin uygulanması ihtiyaca göre akortlu ya da akortsuz tepkiler doğuracak şekilde sesimizin tınısını kontrol etmemizi gerektirir.Çoğumuz bunu doğal olarak yaparız.Yanlız kalmak istersek başkaları için daha sert ve sinirli bir ses tonu kullanarak kişileri bizden uzaklaştırırız.Dostça davranmak istersekyumuşak sakin ve hafif bir ses tonu kullanırız.

Tekrarlar aracılığıyla sesimizin tınısını değiştirerek ve çeşitli müziksel enstrumanların tınısını istenen etkileri doğuracak şekilde kullanarak kendimizde ve başkalarında fizyolojik ve ruhsal değişiklikleri başlatabiliriz.Ses tınısını özellikle tedaviye göre uyarlamanın bazı yolları bir sonraki bölümde ele alınacaktır.