Her tür ses enerji kaynağıdır.Ses bir enerji kaynağı olarak diğer enerjilerle iletişime geçmek için kullanılabilir.Gerek müzikgerek insan sesigerekse başka türlü olsunses birey ve çevrenin elektromanyetik alanlarıyla dürtülerini değiştirmek için etkili bir araçtır.

Başka bir deyişlebedenin elektromanyetik parametrelerinde dengesizlik meydana gelmişse (bu durum bir organın ya da belirli bir sistemin işlememesi olabilir) homeostasisi sağlamak ağrıları dindirmek ve iyileşme üretmek için sesi herhangi bir şekli ya da kombinasyonlarıyla kullanabiliriz.

Ses bir enerji kaynağı olarak bilinçliliği değiştirmek ve fiziksel bir sorunun metafiziksel nedenini belirlemek için kullanılabilir.Ayrıca bu süreci kolaylaştırmak için beyinle iletişim kurup beyin dalga kalıplarını değiştirmek de yardımcı olabilir.