Mantra Nedir? Nasıl Çalışır?


Vedalar konuşma insanlığın özüdür iddiasında bulunur. Her şey konuşma yoluyla meydana gelir. Konuşma gücü ile oluşturulana kadar fikirler etkisiz kalır gibi. Yanlış hatırlamıyorsam Yeni Ahit Yuhanna İncili "Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı idi ..." diye başlar. Bununla ilgili söylenebilecek çok şey var ama ben bundan değil mantraları pratik bir anlayışla değerlendirmenizi sağlayacak birkaç noktadan bahsedeceğim.

Mantralar enerji tabanlı sesledir

Herhangi bir kelime söyleyerek gerçek bir fiziksel titreşim üretiriz. Biz bu titreşim etkisinin ne olduğunu biliyorsak bu titreşim veya kelime tekrar edilerek etkisi ile ilişkili hale getirebiliriz. Bu kelime için enerji temelinde bir seviyedir. Başka bir seviye de niyettir. Gerçek fiziksel titreşim zihinsel bir niyet ile birleştiğinde ise titreşim sonucu etkileyen ek bir zihinsel bileşeni içerir. Ses taşıyıcı dalga ve niyet renkli bir jel görünümünü ve beyaz bir ışığı etkiler gibi dalga formu üzerine üst üste gelir. Her iki örnekte kelime enerjiye dayanır.


Mantralar düşünce enerji dalgaları yaratır.

İnsan bilinci fiziksel ve süptil bedeninde var olan bilinçlerden oluşmuş bir koleksiyondur diyebiliriz : )

Her organ kendi kendine ilkel bir bilince sahiptir. O ilkel bilinç belirli işlevleri gerçekleştirmek için olanak sağlar. Sonra çeşitli sistemler gelir. Kardiyo-vasküler sistem üreme sistemi ve diğer sistemler gibi. Bu sistemlerde tek bir sürecin farklı aşamalarında çalışan çeşitli organ veya vücut parçaları vardır. Tıpkı organlar gibi her sistem ile ilgili ilkel bir bilinç vardır. Ve bu sadece fiziksel bedenin içindedir. Egonun kendini tanımladığı "ben" lik organizma aracılığıyla nabız yarı bilinçli düşünceler titreşim yoluyla büyük bir sistemi oluşturular. Ve tabii ki bizim organizmamız yakındaki diğer organizmalarla iletişim halindeyken sayısız titreşim üretir.

Mantralar da belirli bir ruhsal enerji frekansı ve tohum şeklinde bir bilinç durumuna karşılık gelen güçlü bir titreşim başlatır. Zamanla diğer küçük titreşimler mantra tarafından emilir ve geçersiz kılınmaya başlar. Sonuçta mantra organizma tarafından temsil edilen enerji ve mantra içinde yer alan enerji uyum içinde titreşir ve büyük bir dalga üretir. Bu noktada değişik bir organizma oluşur. Kişi ve mantra tarafından üretilen enerji birleşir.


Mantralar güç ve iktidar için araçlardır.

"Mantra" kelimesi iki Sanskritçe kelimeden türetilmiştir. Zihnin serbest bırakılması anlamına gelmektedr. Mantra sonunda zihnin kaprislerini serbest bırakır ve bizi engelleyen negatiflere son verir. Zihin tarafından kullanılan güçlü bir araçtır. Bu özgürlük yolculuğu muhteşem bir deneyimdir. Zihni genişletir derinleştirir ve kişinin kozmik varoluşun özüne doğru yol almasını sağlar. Ve bu yolculuk devam ettikçe bilgi de gelir. Ve bilgi hepimizin bildiği gibi gücün kendisidir.

Mantra hakkındaki ifadelerden söz edersek mantralarla ilgili her dilden çeviri ve anlatım var ama dil deneyimi anlatmak için yeterli değildir. Nasıl ki elektrik prizinin içine elini sokmak deriz ama o deneyimlenerek yaşanacak bir durumdur. Ya da elini sobaya değersen yanık olur gibi anlatabilirz ama deneyimi anlatamayız. Bu durum mantra için de geçerlidir diyebiliriz. Gerçek tanımı binlerce yıldır yaşanan ortak deneyimlerde ve nesilden nesile geçen gelenekte gizlidir. Zaten bu geleneği sayesinde deneyimsel tanımı oluşturulmuştur.


Mantra bir yangındır.

Mantraların enerjisi bir yangına benzetilebilir. Ateşi öğle yemeği pişirmek veya orman yakmak için kullanabilirsiniz.Benzer şekilde mantra olumlu ve yararlı bir sonuç getirebilir ya da kötüye kullanılan yada bazı rehberlik olmadan uygulanan bir enerji erime üretebilir. Gözetim altında uygulanması gereken özel ve çok güçlü bazı mantra formülleri vardır.

Neyse ki Batı'da yaygın olarak kullanılan mantraları (bizim sitede paylaştılarımız da bunlara dahildir) günlük bazda kullanmak güvenlidir.


Mantra prana enerji verir.

"Prana" tek tek bireysel yaşam enerjisi transfer edilebilir bir form için Sanskritçe terimdir. Transferi halinde bir anlık dramatik bir etki üretebilir. Aktarımın bir sonucu olarak ısı ya da serinlik olabilir. Bazı şifacılar prana transferi yoluyla çalışır. Bazı mantralar belirli güç ve büyük bir olumlu etki ile bazı bölgelerde konsantre olabilir.