7.Taç Chakra (Teklik)

Taç çakrası olarak bilinen yedinci çakraya Sanskritçede “SAHASRA” yani “bin” ya da “bin taç yaprağın ışığı” denir. Kafanın arkasında bıngıldağın hemen üstündedir.

Bu çakra beyin zarı ve merkezi sinir sisteminin büyük bölümünü besler. Birincil işlevi anlayışı birleştirmek ve tüm düşüncelerin bilinç durumlarını bütünlemektir. Taç çakrası tüm duyuların ve kabiliyetlerin eş zamanlı kılınması böylece dünyanın uyumlu hale getirilmesinden sorumludur. Taç çakrasında meydana gelen bozukluklar depresyon akıl hastalığı öğrenememe ya da düşünce durum ve insanları kavrayamama sorunu olarak ortaya çıkar. Taç çakrası Hinduların Brahman olarak tanımladıkları bilinç ötesi aşkın bir halidir.


Taç çakra diğer görevleriyle birlikte ruh halini korumaya yarayan bir endokrin organı olan beyin epifizi ile ilişkilidir. Gerçekte çoğu kişi beyin epifizinin sözde Alın çakrasın da olduğuna inanmıştır. Dikkate değer biçimde epifiz gerçekte ışığa çok duyarlıdır. Kış mevsimindeki gibi ışıktan mahrum kaldığında beyin epifizi sinir taşıyıcısı Seretonin’i tüketen melatonin hormonundan bol miktarda salgılar. Beyin seretonini mutluluk olumlu düşünceler gibi duyguları desteklemek ve yoğunlaşma yeteneğini geliştirmek için kullanır. Seretonin ayrıca derin ve dinlendirici uykunun kimyasal temelidir.

Beyin epifizi yeterli ışıktan mahrum kaldığında daha fazla melatonin üretir; bu da seretonin seviyesini düşürür. Bu da mevsim değişikliğine bağlı depresyona (SAD) sebep olur.

Bir çok kişi SAD yani mevsim hastalığına kışın ya da doğal ışıktan geniş sürelerle mahrum kaldıklarında yakalanırlar. Tedavi sadece kişinin güneş ışığına ya da bütünleşik tayf ışıklandırmaya daha fazla maruz kalma süresi ile ilintilidir. Bu epifizin daha az melatonin hormonu üretmesini dolayısıyla da seretonin miktarının artmasını sağlar. Böylece mutluluk duyguları olumlu hisler ve sağlıklı uyku sağlanarak depresyon ortadan kalkar.


Taç çakra hepimizin geri döneceği hayat okyanusunu temsil eder. Nihai ve tanımı olmayan aşk ve saadet halidir.

Taç çakra bir nevi ruhsal odaklamadır. Bu ilahilik bilincidir. Taç çakra açıldığında başın üstünde karıncalanma titreşim veya dolaşan enerjiler hissi oluşur.

Taç çakra uyandığında çoğu zaman olağandışı deneyimler yaşanır. Başın üstüne inen bilinç-üstü bir ışık yaşanabilir bunun yanı sıra derin bir vecd hali yaşanır.

Alıntıdır.