6.Alın Chakra (Erdem Ve Şekiller)

Sanskritçe ismi AJNA “emir” olarak bilinen alın çakrası düşünce merkezi ve denetimini sağlar beynin ortasında yer alır. Üçüncü Göz Alın Çakra Ajna Çakra veya Bilgelik gözü olarak bilinir. Yüksek zihinsel güçlerimizin hafızamızın ve irademizin merkezidir. Sinir sisteminin merkezidir. Görme merkezidir. Bilincin geliştirilmesi ve üçüncü gözün açılmasıyla düşüncelerin denetlenmesi öğrenilir. Birçok otorite çakranın endokrin sisteminin yönetici bezesi olan hipofiz bezi ile ilişkili olduğunu söyler. Bu salgı bezi hemen hemen tüm endokrin işlevlerini kontrol eder. Böylece vücudun günlük işlemlerini büyüme ve gelişimini etkiler. Çakranın temel duygusu bilgeliktir. Çakranın insan varlığı olarak ifadesi; Büyük bir bütünün parçası olma hali (alt çakralarda “ben”(ego) vardı burada BİZ var). Manevi prensibi; Sezgilere güvenmedir.


Alın çakrası konsantrasyon ve bilincin farklı durumlarını kontrol ettiği söylenir. Bu her şeyi bilmenin alemidir. Kişi bu bilinç düzeyine ulaştığında duyu-ötesi algı kehanet öngörüler psikokinezi ve diğer doğaüstü tecrübeler meydana gelir. Maddesel var oluşun ötesinde olduğu için Alın çakranın bağlı olduğu bir element yoktur ayrıca kozmik kanun ahenk mükemmel düzen ve titreşimin alemidir. Bu nedenle Alın çakrası mükemmel bir bilme ve bilgelik dünyasıdır.

Bu çakra uyumlu çalışırsa sezgi artar. İç farkındalık gelişir. Dünya değişik algılanır. Maddi dünya saydam görünür. Bilinç ise ilahi alanın bir aynası olur. Hayatın zor ve kolay akışı özgür iradenin sonucudur. Düşüncelerin sorumluluğuna sahip çıkılmalıdır. İstemediğiniz şeyi üretemezsiniz. Size olumsuz yaklaşanları ruhsal gelişmenizi sağladıkları için sevgi ile kucaklayabilirsiniz. Düşünceleriniz neyse yaşam akışınızda odur. Hoşlanmadığınız neyi değiştirmek istiyorsanız önce düşüncelerinizi değiştiriniz. Kimseye kızmadan ve yargılamadan baktığınızda pozitif düşüncede hoşgörüde bağışlamada ve sevgide olmak kolaylaşır.

Bu çakra yetersiz çalışılırsa unutkanlık ve ruhsal gelişimi reddetme güç gösterileriyle başkalarını etkileme gibi davranışlar ortaya çıkar algılar bozulur ve bu baş ağrılarına sebep olur. Aynı zamanda bağışlayamamak alın çakrasının tıkanma nedenlerinin başında yer alır. Affetmeyi başaramadığımız zaman gönlümüzde kalır ve tüm dikkatimizi o insanın veya o olayın üzerine yoğunlaşır. Kin ve nefret yıkıcı ve kötülüğe neden olan kızgınlık ve olumsuz düşünceler negatif enerji üretir.

Alın Çakra sevginin yolunun olduğu gibi kabullenme ve bağışlamadan geçtiğini bize anımsatır. Önce kendimizi sonra başkasını bağışlayalım. Bu çok önemlidir. Kendini sevemeyen bağışlayamayan başkalarını bağışlayamaz.

Biz hayatımızda yaratmış olduğumuz her şey için kesinlikle sorumlu olduğumuz anlayışına sahipsek geriye koşulsuz bağışlamanın sorumluluğuna sahip çıkmak kalır.


Altıncı çakrayı temizleme yöntemleri

Kokulardan lavanta nane yaseminle rahatlayarak denge kurmak

Ametist mor safir taşları ile çalışmak

Çakranın olumlaması olan “Bilmem gereken her şeyi bütünün içinde biliyorum. Hatırlamam gereken herşeyi
hatırlıyorum. Bulunduğum anın farkındayım. Reiki ile bana gelen Yaradan’ın ışığını ve sevgisini kabul ediyorum.” ile çalışmak çakranın temizliğinde büyük bir önemi vardır.

Alıntıdır.