5.Boğaz Chakra (Ses Ve Duyuş Alemi)

“Arınma” anlamına gelen Sanskritçe VISHUDDHA olarak tanımlanan boğaz çakrası boğazın üstünde hem troid ve paratroid bezlerine hem de gırtlak boyun ense ciğer broşlar kulaklar yemek borusu ses telleri çene dişler alciğerlerin üst kısmı omuz ve kollara hayat sağlar. Bu çakra konuşma merkezi ve duymayla ilgilidir. Negatif enerjilerden koruyucu özelliği eskiçağlardan beri bilinip kullanılan özgürlüğü ve sakinliği temsil eden “mavi” çakranın rengidir. Elementi beşinci boyutun saf sevgi enerjisi işitme ve koku alma çakranın duyu organlarıdır. Bu çakra; iletişimin ifadenin merkezidir alt çakralarla taç çakra arasında bağlantı kurar. Boğaz çakra Yaradan’ın flütü olarak adlandırılır. Varoluşun üst aşamalarına geçiş kapısı olan bu merkez üst boyutlarda ve yükselmiş üstatlar arasında kişinin kendini ifade etmesinde aracıdır. Dış dünyaya açılan bu çakra varoluşun seste yankılanmasıdır. Yaradan’ın flütü düşünce ve duyguları ses vibrasyonuyla dışarıya iletirken; kulaklar dışarıdaki iletiyi içeri alır. Hem içe hem dışa açılma özelliği taşıyan tek çakra boğaz çakrasıdır. Boğaz çakrasının arzuyla gerçekleştirdiği konuşma kalbin tatlı melodisini taşımalıdır. Bu enstrümanı iletişim zinciri içinde sesle etkileşen düşünceleri olumlu ve güzel değerleri ifade etmek için kullanmak gerekir. Dışarı açılan bu enerji kapısı virüs ve bakteri gibi negatif enerjilere bekçilik görevi yaparak bedeni beklenmedik misafirlerden korur. Aynı zamanda solunum yoluyla alınan zehirli maddelerin süzgecidir. Hava kirliliğine neden olan endüstriyel duman ve gazlar bu çakrayı olumsuz etkiler. Sigara bu çakrayı tahrip eden nedenlerin başında yer alır. Bu çakranın uyumlu çalışması durumunda duygularımız düşüncelerimiz ve iç bilgeliğimiz özgürce ifade edilir. Konuşma ve yaratıcılık tamamen açıktır. Diğer insanların düşünceleri sizi yolunuzdan saptırmaz. Bağımsızlık ve özgürlük korunur.

Bütünlük duygusu hissedilir. Gülmek eleştirinin barınmadığı espri yeteneğini geliştirmek sevginin gücünde kalmak hoşgörü ve nötr kalmak “lütfen” ve “şükran” sözcüklerini kullanmak bu çakranın enerjisini yükseltir. Bu çakra iyi çalışmadığında ise duygular ifade edilemez bastırılır derin konuları ifade ederken boğaz düğümlenir. İnsanlardaki iletişim kopuklukları bu çakranın problemli olmasından kaynaklanır. Bu çakrada sorun olduğunda diğer insanlardan daha kolay grip olunur vücuda beta mikrobu vb. alınır.


Boğaz çakra fikir sembol ve iletişim dünyasına geçiştir. İlk üç çakra maddi varoluş ve kişilik ile ilgilidir. Kalp çakra üst dünyalara geçiş noktası ruh dünyasına açılan kapıdır. Boğaz çakrası yedinci çakra olan Tepe çakrasına kadar bilinç seviyesi artarak ruh ve özdeksel olmayan varoluş konularına odaklanır. Sonuç olarak üst üç (Boğaz Alın çakrası ve Tepe çakrası) çakralardaki bilinç daha arınmış ince ve manevi olur. Boğaz çakrada kişi iç enerji ses ve ışık dünyasına geçtiği gibi sözcükler ve düşünceler ile de cehaletin karanlığını aydınlatarak bize çatışmaların çözümü ve öteki ile uzlaşmanın yolunu gösterir. Alt üç çakradaki (Kök Sakral ve Solar Pleksus) bilinç esas olarak düalistiktir sen ve ben arasında açık bir ayrım yaparlar. Ayrıca insanları ve durumları ya iyi ya da kötü olarak tanımlama eğilimindedirler. Kalp çakraya girdiğimizde anlayış pek fazla değildir fakat boğaz çakraya doğru olan yolumuzda iletişimimiz gittikçe evrensel bir hal almaya başlar. Sözcüklerimiz insanları anlayış ve sevgide birleştirdikleri için daha büyük önem kazanırlar. İnsanlar artık yalnız iyi ya da kötü olarak değil mutluluktan kaçmaya ya da onu bulmaya çalışan kişiler olarak görülürler. “Arınma” sözcüğü boğaz çakranın özü olan düşünce ve değerlerin arınmış ve mükemmel olduğunu boğaz çakraya ulaşan kişilerin ise manevi ideallerin arılık ve mükemmeliyetin olduğunu ifade edebildiğini gösterir. Yargılamak ego yelpazesinde bulunan kibir ben merkezcilik kuşku öfke nezaketsizlik maddesel gücün peşinde olmak çakrayı tıkar ve ona zarar verir. Çekingenlik ve suçluluk duygusu bu çakrada gerginlik yaratır.

Boğaz çakrasını temizlenme yöntemlerinden birkaçını şöyle özetleyebiliriz;

Çakranın taşları olan akuamarin turkuvaz mavi kalsidon ve lapis kullanılır. Aromalardan ise okaliptus bitkisinin aroması kişiyi iç sesine yönlendirir ve ruhun titreşimlerini daha rahat hissetmeyi sağlar. Lavanta ve adaçayı aromaları da negatif enerjiyi alır ve gevşetir.

Meditasyonlarda ve Reiki uygulamalarında Beşinci ve ikinci çakra mutlaka eşitlenmelidir.


Boğaz çakrasının temiz tutulması emek ister. Enerji düşüklüğüne davet ettiren mikroplar hastalıklara neden olurlar. Gece boyunca üretilen asit ağız temizliğinin önemini belirler. Diş çürümeleri ve kötü kokuları gidermek için de dişler en az günde iki kez fırçalanmalı ve düzenli ağız bakımı yapılmalıdır.

Çakraya ait onaylamaların ses vibrasyonları hücrelerin farkındalığını arttırır. Onaylama şu şekilde olmalıdır; “Tüm sınırlamalarımdan kurtuluyorum kendimi özgürce ifade ediyorum.” ayrıca “Allahu Ekber” mantrası ise üç veya yedi kez yüksek sesle tekrarlandığında bu çakrayı temizler ve rahatlatır. Bunun açık ve temiz havada yapılması tavsiye edilir.

Tuzlu su ile gargara yapmak çakralardaki negatif enerjiyi temizler.

Özgüveni arttırmak ve doğa ile bütünleşmek kişinin yaşam kalitesini ve boğaz çakrasının enerjisini yükseltir.

KALP ÇAKRASI VE BOĞAZ ÇAKRALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Boğaz çakra ve kalp çakrada nedeni bilinmeyen bir ayırma düzeyi gözlemlenir. Kalp çakrası maddesel düzleme fazlasıyla bağlıdır diğer insanları ve yaşadığımız hayatı derinden düşünür. Boğaz çakrası ise maddesel yaşamın geçiciliğini anlar kalıcılığın ve sonsuz doğruların gerçekte nerede yattığını açık şekilde görür. Burada vurgulanmak istenen saf gerçek Kalp çakradan Boğaz çakraya geçişte bu geçici dünyadan sonsuz manevi dünya adına feragat edilmesi gerektiğidir.

Alıntıdır.