3 – Solar Pleksus Chakra (Güç Hakimiyet Ve Ego)

Sanskritçe’de MANIPURA veya mücevher merkezi diye adlandırılır. Midenin girişinde ve sekizinci göğüs omuru bölgesinde yerleşmiştir. Sırtın alt kısmı sindirim sistemi mide karaciğer dalak safra kesesi deri pankreas fonksiyonları göbek deliğinin üst kısmında yer alan üçüncü çakranın kontrol ettiği bölgelerdir. Solar Pleksus çakra Pankreasa yaşama kuvveti sağlamaktan sorumludur. Aynı zamanda elektromanyetik enerjiyi karaciğer safra kesesi dalak ve mideye yönlendirir.

Pankreas tabii ki kan şekerinin hücrelere yakıt olarak gitmesini sağlayan insülin yaratmaktan sorumludur. Bu yüzden çakra metabolizma ve hücrelerin temel çalışması ile ilişkilendirilir. Metabolizma gerçekte hücrelerin içinde minicik bir ateştir; minik fabrikalar gibi hücrelerin içinde işlerini yapabilmeleri için kan şekeri (glikoz) yakılır. Bunun sonucunda solar pleksus çakra geleneksel olarak ateş elementi ile ilişkilendirilir. Bu bağlamda çakranın ateş sıcaklığı enerjiyi ve aktiviteyi sembolize eder. Güneşi yani güç merkezini simgeler. Bedenimizin duygusal enerji yaydığı bölge burasıdır. Temel duygusu; kararlılıktır ayrıca kişiliğin temelini temsil eder.


Psikolojik ve ruhsal olarak solar pleksus çakra kişisel gücünüz ve kendinizi idare etmeniz ile ilgili tüm bağlamları ifade eder. Çakra akıl ile ve sarı renk ile temsil edilir. Tatmin olmanın huzurun ve refahın titreşimlerini taşır. Eğer başka kişilerin denetimi altına girerseniz veya onlar sizi kontrol altında tutarlarsa rengi koyu sarı olur ve küçülür. Eğer güç kazanma ve kontrolü elinizde tutma durumu söz konusu ise çakra büyük ve kirli sarı bir renk alır. Çakranın insan varlığı olarak ifadesi; EGO’dur. Manevi Prensibi; Kişiliğin gelişmesi yaşantıların tecrübeye dönüşümü güç kudret yaşam bilgeliğidir.

Kendinizi ve isteklerinizi ifade edebilmek söyleyebilmek ve başarmak için yola çıktığınız şeyi başarmanız için kapasite sağlar. Bu yüzden çakranın atmosferi bütünüyle tutku kaba kuvvet ve evcilleştirilmemiş bir akıldır.


Çok utandığımızda genellikle üçüncü çakramızda fiziksel basınç veya rahatsızlık hissederiz. Tutkularımızın kuralsız olduğunu ve kişisel gücümüzün belki de kendi inancımızla veya ortamdaki şartlarla veya belki de ikisi ile de birden sınırlandırılmış veya bloke edilmiş olduğu gerçeğine bizim dikkatimizi çeker. Bu noktada seçilebilecek iki nokta vardır ya kendinizi yansıtıp yaratıcı olur ve duruma yeni bir yaklaşım getirebiliriz ya da daha fazla utanca kızgınlığa yol açabilecek şekilde zorlarız ve irademizi güçlendiririz. Solar Pleksus çakranın sık sık şiddet ile ilişkilendirilmesinin sebebi budur.

Çakrada problem oluştuğunda kendisi ile ilgili olan organlarda da hastalık olur. Kişide her şey kendi isteği doğrultusunda görme iç ve dış dünyada egemen olma isteği belirir. İç huzursuzluk ve tatminsizlik yaşanır.

Eksiklik duygusu kırgınlık karşılıklı bir şeylerin yapılmasını istememizden dolayı beklentiler meydana gelir bağımlılıklar – bunlar mide bulantılarına neden olur.

Çakra iyi çalışmıyorsa ve baskı altında kalındığında kişi kendisini midesi bulanıyorken veya sinirli bir halde bulabilir. Aşırı çalışma durumunda ise her şeyi kontrol altında tutma ve aşırı kıpır kıpır olma halini gözlemleyebiliriz. Bu çakra normal çalıştığında kendini tanıma ve kabullenme olur başkalarının fikirlerine saygı duyulur ve önem verilir. Tüm eylemler kozmik yasayla uyumlu olur.


Solar Pleksus çakranın etkilendiği düşünceler ve tıkanma nedenlerini şöyle özetleyebiliriz;

1. GÜÇ/ KORKU Varolma korkusu arzusu güçlü kişilik otorite sahibi kişilerden korkmak sürekli güçlü olmaya yönelik düşünme ırkçılık ve milliyetçilik düşünceleri geçmiş yaşamlarda yenildiğini hissetmek.

2. KONTROL Başkaları tarafından kontrol edilme korkusu kontrolü kaybetme korkusu geçmişteki deneyimlerinizde kontrol dışı kaldığınızı veya başkaları tarafından kontrol edildiğinizi hissetmek.

3. BAĞIMLILIK Sahiplenme hissi ve maddeye karşı olan bağımlılık. Kumar sigara ve içki bağımlılıkları. Bunlar açgözlülükle de birleşirse bu çakra dengesini iyice yitirir.

4. SORUNLU İLİŞKİLER VE KİŞİLİĞE YÖNELİK DAVRANIŞLAR Aile içi ilişkilerin sorunlarla yüklü olması aile bireylerine karşı sevgisiz saygısız küçültücü ve yaptırımlarla davranılması gerekli saygının gösterilmemesi çakranın enerjisini düşürür. Fiziksel ve ruhsal hastalıklara açık hale getirir.

5. ANDA KALMAMAK Geleceğe yönelik içeriği sevgisiz ve aşırı planlamalar aşırı gelecek endişeleri özellikle mideyi etkiler. (Planlar yapılmalı ama o günün ve anın şartlarına göre değiştirilme esnekliğine sahip olunmalıdır.)

6. DOĞRU BESLENMEME Üçüncü çakra yiyip içtiklerimizle bağlantılıdır. Kötü ve dengesiz beslenme bu çakrayı yorar. Hayvanlar ölürken adrenalin salgıladığı için tabağımıza “korku” halinde gelen et boyalı ve gazlı meşrubatlar olumsuz uyarıcılar içeren çay ve kahvenin kafein içermesi alkol uyuşturucu kullanımı bu çakrayı tahrip eder. Beslenmede biyolojiye uygun en güzel reçete doğal beslenme veya ona en yakın olandır. Taze sebze ve meyveler tahıl ve tahıl ürünleri süt süt ürünleri ve yoğurttur. Gergin stresli kişiler yediklerini iyi sindiremez. Stresli bir kişinin mide kasları oluşan gerginlikten dolayı olması gerektiği gibi doğal akışında hareket edemeyeceğinden kişi sindirim zorlukları yaşayacaktır.

Hızlı ve koşturma içinde yenilen yemekler de kolay sindirilemez. Unutmamalıyız ki “Ne yersek o oluruz!”


Solar Pleksus çakranın temizlenme yöntemlerinden birkaçını şöyle özetleyebiliriz;

Bu çakraya Reiki ile çalışılırken birinci sembol ile çalışılması tavsiye olunur. Çakra eşitlenmesi ise mutlaka yapılmalıdır. (sol el kalp çakrasında sağ el solar pleksusta)Sarı topaz sitrin kaplan gözü taşlarını ve lavanta limon kekik ve bergamot aromalarını çakra temizliğinde kullanmak bu çakranın enerjisini artırır.

Lavanta yağı aşırı çalışan çakrada sakinleştirici ve rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Bergamot ağacınının meyvelerinden elde edilen yağ içeriğinde büyük miktarda ışık barındırdığından yaşam enerjimizi güçlendirir ve öz güven verir. Limon ve kekik yağları özellikle sindirim sistemini rahatlattığından dengeyi sağlar.


Hoşgörü penceresinden bakarak olayları olduğu gibi kabul edip sevgiye dönüştürme çalışmaları ve “Güvendeyim. Emin ellerdeyim. Herşeyi olduğu gibi kabul ediyorum. Ben özgürüm. Şükürler olsun” onaylaması bu çakrayı dengede tutar.

KÖK ÇAKRA SAKRAL ÇAKRA VE SOLAR PLEKSUS ÇAKRALAR ARASINDAKİ İLİŞKİ

Kök çakra Sakral çakra ve Solar Pleksus çakralarda açıkça bir bilinç ilerlemesi görülebilir. Ayrılığımız ve yalnızlığımızla yüzleştikten sonra bizi en azından bir insan ile birleştiren ve böylece kendimizin ve kendi önceliklerimizin ötesine götüren cinsel ilişkiye yöneltiliriz. Solar Pleksus çakra bizi tekrar kendimize döndürerek şahsi gelişim ve kişisel güçlenme üzerinde odaklanmamızı sağlar. Bir başka açıdan baktığımızda sistemde Solar Pleksus çakra birinci çakradır Kök çakra ve Sakral çakraların her ikisi de sizinle bireyle ilgilenir.

Kök çakra hayatta kalmanız ile daha ilgili iken Solar Pleksus çakra isteklerinizi gerçekleştirmeniz için güç kullanımı ile daha fazla ilgilidir. Ancak bu iki çakra arasında bulunan Sakral çakra ile temsil edilen bir evrim adımı vardır.


Sakral çakra bir kadın ve bir erkeği tipik olarak çocuk doğması ile sonuçlanan bir ilişkiye götürür. Her ebeveynin bildiği gibi çocuklar bir yetişkini kendilerine bakmaya zorlarlar ebeveynlerinin onları sevmesini ve yeteneklerinin ve becerilerinin gelişmesini isterler. Çocukların ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve hayatta kalmaları için ebeveynler çocukları sevgi düzen ve anlayışla büyütme ihtiyacı ile gerilirler. Kendilerini disipline etmeleri ve hatta baktıkları çocuklar için kendi isteklerini ertelemelidirler. Aslında kendi ihtiyaçlarını ve hatta bazen kendi hayatlarını feda etmektedirler. Kadınlar çocuk doğururken hayatlarını kaybederler ama hamileliği iyi karşılarlar. Babalar çocuklarının bu tür sevgi ve ilginin tadını çıkarması ve tam olarak gelişebilmesi için eşlerinin dikkatini ve annesel sevgisini feda ederler. Babalar da çocukları için hayatlarını verirler. Son olarak sevgi fedakarlık ve kendini geliştirme ister ki bu da Sakral çakranın kaçınılmaz olarak Solar Pleksus çakrayı götürdüğü anlamına gelir. Asıl olarak Sakral ve Solar Pleksus çakralara uyanmak gerçekten de Solar Pleksus çakranın üzerindeki dünyalara açılmaları için fedakarlık yapmaktır çünkü kadın-erkek ilişkisi ve kendini geliştirme bizi neticede sevgiye ihtiyaç duyan karmaşık bir ilişkinin içine koyar.

SOLAR PLEKSUS ÇAKRANIN KRİZİ

Solar Pleksus çakra kendi gücümüzü kullanmamızı kendi kaderimizden sorumlu olmamızı teşvik eder. Yani kendini idareyi başarır. Böyle bir bilinç bizi kaçınılmaz olarak iki krizden birine götürür.

İlk kriz kendini idarenin çelişkisi olan demagojidir. Aslında insanlar gelişimlerinde ilerledikçe kaçınılmaz bir egonun yerleşmesi ile oluşan bir kuyudur. Daha yetenekli daha başarılı ve daha kibirli olurlar. Kendi kaderlerinin hakimi olduklarına dair yanlış inancına kapılıverirler. En sonunda bu onları soyutlayabilir ve hayatlarına zarar verebilirler. Bu Solar Pleksus çakranın bizi götürebileceği karanlık yollardan sadece biridir.

Ancak ikinci kriz kendimizi yas üzüntü tüm isteklerimize ulaşamadığımız için kendinizi suçlamaya giden yolda bulmamızdır. Buradakiler hayal kırıklıklarımızın çoğunu etkileşim haline koyarak kendimize neden bunu yapmadım? veya neden şu olmadım? neden yol üzerinde daha iyi tercihler yapmadım? gibi zor ve kritik sorular sorarken buluruz. Bu etkileşimdeki sorular bir yaşam krizini Solar Pleksus çakranın zorunluluklarının-çoğunlukla da kendi kaderimizin hakimi olmak için aşırı isteğimizin hayatta başarısız olduğumuz sonucuna varmaya zorladığı bir orta yaş krizi meydana getirmesi anlamındadır. Kendimizi karar verdiğimiz kadar ayrıntılı idare edemeyiz. Olmak için yola çıktığımız büyük insanlar gibi olamayız. Yani sık sık Solar Pleksus’ta kilitlenen acı ve üzüntü bu çakra üzerinde tahribat yaratırken ilerleyen dönemlerde bizi hastalıkların bekleme sürecini doğurur.

Solar Pleksus çakranın iyileştirilmesiyle ki özellikle hayatın zor olduğunu ve daha geniş terimlerle hayatı görebilmemiz için bizi daha yüksek bir bakış açısına çağıran dördüncü çakra yani kalp çakrasına hareketimize bağlar. Modern kültürümüz hepimizi bağımsız kendine yeterli ve kendi kaderinin hakimi olmaya zorlamaktadır.

Kültürlerimiz bizi açıkladığımız bu üç çakralarda yaşamaya yönlendirmektedir. Oysa ki iyileşmemiz dördüncü çakra yani kalp çakraya doğru hareketimizde yatmaktadır. Bizi Kalp çakraya götüren; SEVGİ’dir.

Alıntıdır.