1. Kök Chakra (Varlığın Temeli)


Sanskritçe’ “MULAHADRA” veya ilk çakra ya da temel çakra olarak geçen ilk enerji halkası belkemiğinin altında bulunmaktadır ve alt bölgeleri sarmaktadır. Karşılığında heyecanlı olaylar veya algılanan tehlikelere tepki olarak içgüdüsel ve hemen cevap vermek için adrenalin salgılayan adrenalin bezlerine yaşama kuvveti sağlamaktadır. Bu çakra kalın bağırsak leğen kemikleri bacakları ve ayaklara yaşama kuvveti sağlamaktadır. Aynı zamanda sinir ve dolaşım sistemlerinin idamesinden de sorumludur. Bu çakra tıkalı bloke edilmiş veya kapanmış ise ortaya çıkan fiziksel belirtilerin arasında kabızlık hemoroitler obezite siyatik ağrısı artrit diz sorunları iştahsızlık hastalığı ve intihar vardır.


Kök Çakra hayatınızı fiziksel varlığa bağlamaktan sorumludur. Dünya üzerindeki enerjik ve ruhsal temelinizin merkezidir hayatta kalma içgüdülerimizin kaynağıdır. Yaşadığınız ana bağlı olmanızı ve varlığınıza karşı olası tehditlerin hayatta kalmak ile ilgili her tepkinin farkında olmanızı sağlar; kaçma veya savaşma içgüdüsü bu bilinç merkezinden doğar. Bunu aksine varlığınıza karşı kendinizden kaynaklanan iştahsızlık veya intihar teşebbüsü gibi herhangi bir tehlike bu çakranın mevcut değerlerinin ve bilincinin bir bozukluğudur.

Kundalini Yoga ve Ayurvedik Tıp Kök Çakranın koku duyumuzdan sorumlu olduğunu öğretir. İnsanın koklama duyusu kendimizi genellikle iyi koku alıcılar olarak düşünmesek de oldukça gelişmiştir. Bu demek oluyor ki burnumuzun yardımıyla bir şeyi hatırı sayılır bir mesafeden algılayabileceğimiz anlamına gelir. Bu çerçevede koku duyumuz kendimizi koruma aracı olarak gelişmiştir de diyebiliriz. Örneğin; Koku bize bir şeyin zehirli veya tehlikeli olup olmadığını onu yemeden veya söz konusu nesneye çok yaklaşmadan önce fark etmemizi sağlar (Çocuklar ve yetişkinler tiksindirici veya tehlikeli gördükleri bir şeyin tadına bakmaya cesaret etmeden önce bilinmeyen veya yabancı yiyecekleri daima burunlarına götürüp koklarlar). Bu çakranın genel olarak hayatı idame sorumluluğu ile doğrudan ilişkilidir.

Kök Çakra toprak ve kırmızı renk ile ilişkilidir. Çakra bağlılık belli bir miktar durgunluk kabullenme ile tanımlanır. Kök çakra kabullenme duygusu ile bizim bir numaralı önceliğimiz olan hayatta kalma üzerinde odaklı kalmamızı teşvik eder. Ve aklımızı parçalayacak olan çok fazla zıt düşüncenin ve bilgi parçalarının bizim bilincimize girmesini engeller. Bu da bağlılık özelliğinin bir parçasıdır. Kök Çakranın manevi prensibi; doğal yaşam gücü ve zevki denge ve dünya’ya güven duymaktır. Ana prensibi ise varolma ve yaşama iç güdüsüdür. Eğer kök çakrada problem yoksa kişinin endişe korkuları yok olur ve dünya da güven içinde olur.

Kişide yaşama isteği ve yaşamdan zevk alma gözlenir. Kişi dünyadaki her şeyi ve herkesi olduğu gibi önyargısız ve koşulsuz sevgiyle kabullenir.


Kök çakranın temizlenme yöntemlerinden birkaçını şöyle özetleyebiliriz;


-Toprak üzerinde 10 ile 20 dakika oturmak (soğuktan ve ıslaktan kendinizi
-koruyarak yapılmalıdır)
-Alın çakrası ile kök çakranın dengelemesi
-Ayak ve bacak ağrılarında şifa taşı obsidiyeni kullanmak yararlı olur.
-Köklenme meditasyonu çakra üzerinde etkili bir temizlenme yaratır

KÖKLENME MEDİTASYONU

Ayakta durunuz ayaklarınızı omuz hizasında açınız. Reiki kanalınız açık olmalı ve meditasyonun bütünün ve kendinizin en yüksek hayrına olmasını talep edin ve niyet edin. Kollarınızı tepe çakranın üstünden vücudunuzun iki yanına koyarken mekandaki evrensel yaşam gücü enerjisini bir süre hissetmeye çalışın. Sonra beyaz kristalimsi bir ışığın tepe çakranızdan girdiğini imgeleyin. Bu İlahi ışık bütün çakralarınızdan akıp toprağa yönelirken enerji merkezleriniz birbiri ardına çalışıyor ve dengeleniyor. Beyaz ışığın gücüyle çakra çiçekleri neşeyle gülümsüyor ve enerjileri yükseliyor farkındalıkları büyüyor..

Alıntıdır.