Feng Shui Trigram

Dengenin unsurları Yin ve Yang’ı daha ayrıntılı inceleyip anlamak için aktif olan Yang’ı düz çizgiyle pasif olan Yin’i kesikli çizgiyle işaretleyerek yandaki gösterim şemasını elde ederiz. Bu hali ile Yin-Yang ilişkisi kâinattaki dörtlü düzene dönüşür. Mesela 4 mevsim 4 ana yön (kuzey doğu güney batı). Yang en kuvvetli olduğu yerde iki düz çizgiyle “Eski Yang – Yaz” Yin’in en kuvvetli olduğu yer ise iki kesik çizgiyle “Eski Yin – Kış”. Bir kesik ve bir düz çizgi ise “Genç Yang” ve “Genç Yin” i temsil ediyor. Yang artması durumunda düz çizgi altta “Genç Yang – kıştan yaza geçiş” yani ilkbahar. Yin artması durumunda kesik çizgi altta “Genç Yin – yazdan kışa geçiş” yani sonbahar. Balansın unsurlarını daha detaylı incelemek üzere her ikiliye birer Yin ve birer Yang çizgisi eklersek 8 trigram elde etmiş oluruz. Her trigramın kendi karakteristik özellikleri ve temsil ettiği doğa olayları aile fertleri vücut organları vardır.