Doğada varolan herşey 5 element esasına göre birbirini etkilemektedir. Bu elementler Ağaç Ateş Toprak Metal ve Su'dur. İnsanlar da doğdukları yıllar itibariyle bu elementlerin bir ya da birkaçının etkisi altındadır. Gerek kişiler arası ilişkilerde gerekse kişinin mekanla olan ilişkisinde element etkileşiminin çok önemi vardır.

Elementlerin arasındaki etkileşim hem üretici boyutta hem de birbirini tüketen boyutta olabilir. Üretici döngüyü enerjiyi arttırmak istediğimiz heryerde kullanırız. Örneğin ateş enerjisine ihtiyac duyduğumuz yerde ağaç elementini kullanarak ateşi besleyebiliriz. Yaşadığımız mekanlarda bu 5 elementin var olmasına dikkat etmeliyiz ve bunların arasındaki dengenin mekanın pusula yönlerinin istediği elementleri vererek kurulabileceğini unutmamalıyız.


ALINTIDIR.