Geleneksel olarak Feng Shui iki ideoloji'ye bölünmüştür: San He ve San Yuan.


Bu ekoller 1500+ yıl önce oluşmuştur (yaklaşık Tang Hanedanlığı sırasında) ve bu zamana kadar temel teorileri değişmemiştir.

San He doğadaki şekiller hakkındadır: çevredeki alanın yapısı şekillerin özellikleri ve bu şekillerin o bölgede oturanları nasıl etkiledileri. Basitçe söylemek gerekirse doğadaki şekiller doğal ve doğal olmayan yollar (yön yer ve şekil) binalar (uzaklık yön ve

şekil) dağlar(ileri veya geriye yönelen şekil uzaklık büyüklük bitkisel örtü ve element) nehir ve akarsular (yön uzaklık şekil ve akış şekli) ve toprağın yapısı. San He sisteminde formüller çevre üzerinedir.

San Yuan sisteminde ise zaman ve zamanın Feng Shui şansınızı nasıl etkilediği üzerinedir. Her binanın şansı zamanla değişmektedir. Bu Feng Shui'nin dinamik bakış açısıdır. Kişinin oturduğu yerin şansı 20 senelik dönemler itibari ile çevredeki enerjiler yenilenmediği sürece biter. Bu sistemdeki birçok formül çevre enerjisinin (Qi'nin)

kalitesinin zaman döngüleri içinde nasıl değiştiği üzerinedir.Bu sistem daha çok tahminsel Feng Shui olarak kullanılıp Feng Shui uzmanının bir yerde yaşayan kişinin yaşayabileceği olayları ve olabilecek sonuçları belirleyebileceği matematiksel formüllerden oluşur. Doğal olarak asırlardır bu iki sistem birbiriyle hangisinin daha uygun olduğu üzerine çelişkiler yaşamışlardır. Ancak son 100 sene içinde San He ve San Yuan sistemleri Klasik Feng Shui'nin ana dalları olarak belirlenmiştir.

Feng Shui bir bilgidir Feng Shui'nin kullanımı yetenek gerektirir.

Son 15 sene içinde Batı'da daha basitleşmiş bir Feng Shui şekli türemiştir. Bu Batı'da Feng Shui'ye ilgi duyanlar için yeterli Klasik Feng Shui bilgi ve kaynaklarının olamaması sonucu meydana gelmiştir. Feng Shui bir moda haline dönüştürülmüş ve artık doğru öğretileri içermemektedir. Pazarlamacılar ve işadamları her bir fırsatta Feng Shui adı altında yeni bir kitap ve ürün çıkartmışlardır. Geleneksel veya Klasik Feng Shui uzmanları bu akıma Yeni Çağ Feng Shui'si demektedirler.

Klasik veya Orijinal Feng Shui Yeni Çağ Feng Shui'sinin yapmadığı şekilde çevredeki enerjileri ele alır ve her bir kişi için yaşadıkları mekanla ilgili ayrı kişisel hesaplamalar yapılır. Her formül özenle hesaplanır. Feng Shui Analizleri çevre ve yaşayan kişiler hakkında birçok faktör ele alınarak yapılır. Örnek olarak bir kişi yeni bir mekana taşındığı andan itibaren o bölgedeki doğal enerjiyle yeni bir ortama girerler. Bir Feng Shui analizinde 4 faktör önemlidir: ZAMAN ÇEVRE BİNA ve YAŞAYAN KİŞİ(LER).

Birçok gerçek Feng Shui uzmanı ya sadece 8 Ev (Ba-Zhai) veya Xuan Kong Uçan Yıldızlar (San Yuan) sistemini kullanıp çevre analizi için de(San He) Feng Shui sistemini kullanırlar. Bazıları tüm üç sistemi beraber kullanırlar! Gerçek Feng Shui uzmanları sadece bir mekana bakarak orada olan olayları söyleyebilmektedirler. İyi uzmanlar ise

hem olmuş olayları şu an olanları ve gelecekte olabilecek olayları söyleyebilirler.

Psişik ve mistik güçleri olmayan gözlem yapan bir kişi için Feng Shui gerçek bir bilim dalı ve sanattır. Bu konuyu ciddi bir şekilde öğrenen herhangi bir kişi bunları yapabilir. Herhangi bir ritüele veya psişik güce ihtiyaç yoktur. Feng Shui bir bilgidir; Feng Shui

kullanımı ise bir yetenektir. Bu gerçekten istekli olan herhangi bir kişi tarafından öğrenebilinecek bir yetkinliktir.

Hong Kong Taiwan Singapur ve Malezya'da bu sanat yüksek stardartlarla kullanılmaktadır ve Feng Shui Uzmanları büyük şirketler tarafından danışman olarak bina şekilleri şehir planlaması konut projelerinin en iyi şekilde sonuçlanması ve işlerinin verimli olması için kullanılmaktadır. İyi Feng Shui uzmanları herhangi önemli bir karar almadan önemli bir imza atmadan bir ürünün veya projenin piyasaya sunulmasından evvel veya yeni bir yere taşınmadan değerli tavsiyeleri için danışılmaktadır.

Feng Shui sadece bir yerleştirme sanatı değildir. Bundan çok daha fazlasıdır. Çevremizdeki Qi'yi anlayarak ve hangi zamanlarda hangi bölgelerde çalışmanın daha verimli olabileceğini belirleyerek Feng Shui uzmanı olabilecek sonuçları hesaplayabilir. Feng Shui aynı zamanda hayatınızda yaratıcı çözümler daha iyi bir sağlık ve zihin

ve en önemlisi yaşam kalitenizi arttırmak için kullanılabilir

ALINTIDIR.