Feng Shui 3000 sene evvel ilk kullanıldığında ‘Kan Yu’ sanatı olarak biliniyordu.(Kan Yu Cennet ve Dünya arasındaki enerjileri inceler) . O zamanlar Feng Shui geliştirilmemişti ve bilginin çoğu temel bilgiydi. Sadece bir sistem vardı ve o da Yin ve Yang kavramları ve 5 Element üzerine kuruluydu.

Daha sonra asırlar boyu araştırmalardan istatistiklerden ve deneylerden sonra Çinli bilgeler ve filozoflar bildikleri tüm bilgileri onlardan sonra gelen fakat seçilmiş olan kişilere devrettiler. Her jenerasyon mevcut bilgilere yeni bilgiler ekleyip teorileri yeniden tanımladılar. Tang Hanedanı ‘Kan Yu’ sanatının ilk önemli dönemiydi. O dönemde bir önemli ideoloji geliştirildi. Bu ‘San He’ sistemiydi.

San He bilinen en eski Klasik Feng Shui formudur. Bu ekol çevre faktörlerine (Dağtoprak ve su) büyük önem verir. Yön akış ve dağlar topraklar ve su gibi çevrede gördüklerimiz oldukça karışık bir formülün parçalarını oluşturur.- Daha sonra yeni bir ideoloji oluştu-‘San Yuan’ sistemi bu da çoğunlukla YiJing’in matematiksel ve rakamsal mantığı üzerinde kurulmuştu.

San Yuan San He ile benzer fikirleri üzerine kurulmuştu. Aradaki tek fark San Yuan ‘Zaman’ faktörüne daha çok önem veriyordu San He ise çevredeki fizyonomi görünüm formlar ve su akışına önem veriyordu.

Önemli Not: Orijinal Kan Yu (veya Feng Shui) sanatındaki her formülün belli bir hedefi vardır. Bu hedefler şu çeşitler altında sıralanabilinir:

Düzeltici- mevcut problemleri düzeltmek içindir
Yapılandırıcı- bolluğu sağlığı veya pozitif sonuçlar yaratmak için kullanılır

Tahminsel-geçmişi açıklama şimdi’yi açıklama ve gelecek hakkında tahminlerde bulunma

DEĞİŞİK YÖNTEMLER

Klasik Feng Shui birçok değişik ekol altında değerlendirilebilinir. Değişik ekoller birbirlerine ters düşseler bile şüphesiz her bir ekol kendi içinde farklı ve sıradışıdır ve her biri kendi yöntemleriyle etkilidir.

Feng Shui ilk kullanıldığında (Chou Hanedanlığı sırasında Milattan Önce 206-219) belirli ekoller yoktu. Sadece BİR tip Feng Shui vardı ve buda bir yerin kalitesini belirlemek için Formları 5 Elementin Yin ve Yang döngüsünü kullanıyordu. Daha sonra kendi Yi Jing çalışmalarının ve araştırmalarının üzerine uzmanlar kendi tecrübeleriyle yeni teoriler keşfettiler. Uzmanların değişik deneyimlerinden sonra birkaç tane yeni feng Shui ekollü ortaya çıktı. Ancak hepsi teorilerini Yi Jing üzerine düzenledi.

Önemli olan Klasik Feng Shui nin psikoloji batıl inanç veya pozitif düşünce üzerine kurulu olmayışıdır. Klasik Feng Shui ciddi çalışma gerektiren bir sanattır böylece mekanlardaki görünmeyen ancak o mekanı kullanan kişileri farklı zamanlara göre farklı etkileyen enerjilerin incelenmesidir. Birçok Feng Shui formülü Yi Jing bilimi üzerine oluşturulmuştur.

Birçoğunuz Form ve Pusula Ekolünü duymuşsunuzdur. Sadece bu iki ekol Feng Shui’yi tanınlamak için kullanılmamalıdır. Bunlar Feng Shui metodlarını tanımlamak için kullanılmalıdır. Her klasik ve orijinal Feng Shui ekolü formları ve pusulayı kullanır. Eğer Feng Shui FORMLARI ve PUSULA’yı kullanarak inceleme yapılmazsa muhtemelen bu Feng Shui değildir!

Daha evvel belirtildiği gibi Klasik Feng Shui Ekolleri 2 ana gruba veya ideolojiye ayrılabilir. Bunlar ‘San He’ ve ‘San Yuan’dır.

‘San He’ ve ‘San Yuan’dan birkaç yan ekol türemiştir. Bunlar şöyledir:

  • Xuan Kong (veya Gizemli İnceleme Zaman ve Alan Ekolü)
  • Xuan Kong Fei Xing (veya Uçan Yıldızlar Ekolü)
  • Xuan Kong Da Gua (64 Altı Köşeli Yıldız Metodu Ekolü)
  • Xuan Kong Shui Fa (Zaman ve Alan Su Metodu Ekolü)
  • Zi Bai (Mor Beyaz Uçan Yıldızlar Ekolü)
  • Majör Dolaşan Yıldızlar Ekolü
  • Minor Dolaşan Yıldızlar Ekolü
  • San Yuan Ejderha Kapısı Sekiz Formasyon Ekolü
  • San He Luan Tou-(veya Çevresel Görünüm ve Alan Formasyon Ekolü)
  • San He Shui Fa-(Su Metodları Ekolü)

Qi Men Dun Jia-( Mistik kapılar veya Sihirli Zırhlılar Ekolü)
Sekiz Yaşam Şekilleri (Kuzey=Kariyer Güney=Şan Şöhret Güneybatı=Evlilik) Klasik Feng Shui metodlarının hiçbirinin bir parçası değildir. Klasik Feng Shui sistemlerinin çoğu San He veya San Yuan metodlarının türevleri veya her ikisinin birleşik türevidir. Sekiz Yaşam Şekilleri bu iki sistemden hiçbir detay içermeyip Yi Jing Bilimindende hiçbir detay içermemektedir.


Her Ekolün kendince Yin ve Yang Evlerinin uygulamaları vardır.(not: Yin Ev Mezarları inceler Yang Ev yaşanılan mekanları inceler)

Hiç şüphesiz birçok yeni başlayanın birbirleriyle ters düşen ve farklı olan değişik Feng Shui ekollerle akılları karışmaktadır. Mastery Academy of Chinese MetaphysicsTM’nin verdiği kursların ana hedefi bu karışık anlayışı düzeltip düzenli bir öğrenme sistemi kumaktır. Klasik Feng Shui Ekolleri her zaman birbirlerinle ters düşen teoriler içermez teoriler sadece değişik düzeylerde işler.

Bizim kurslarımız bunları nasıl anlayabileceğinizi ve Feng Shui’yi nasıl öğrenebileceğinize ışık tutup Feng Shui’yi değişik ekolleri ile detaylı bir şekilde öğrenebilmenizi sağlar. Daha önemlisi formüllerin nasıl oluştuğunu öğrenerek Feng Shui uygulayıcıları bu formülleri değişik durumlarda en olumlu sonuçları almak için değişik şekillerde uygulayabileceklerini öğrenirler.

Bugün Klasik Feng Shui ‘bir’ ekol olarak uygulanmaktadır. Feng Shui ustaları ve uygulayıcıları her sistemin etkilerini ve özelliklerini tanıyarak ve en uygun şekilde kullanarak çalışmalarının kalitesini yükseltmektedirler

ALINTIDIR.