Shar genellikle 'zehirli ok' olarak bilinir. Pek çok potansiyel shar yani olumsuz etki vardır. Zehirli Ch'i üreten düz hatlar ve sert açılar shar yaratır. Sharlar kötü şans talihsizlik ve başka felaketler getirirler. Çünkü ruhların düz hatlar üzerinde yolculuk ettiğine inanılır ve yolculuk ederken sharları kullanırlar. Enerji hatları demiryolları duvarlar yollar hepsi zehirli oklar olabilir. Ming mezarlarına giden yol Pekin yakınlarında doğuya kıvrılır ki zehirli oklar mezarlara çarpmasın.

Bir ev taşırken bu sharların hiç olmadığı bir yer seçmek etkilerini sonradan düzeltmeye çalışmaktan daha iyidir elbette. Neyse ki bir shar'la karşı karşıyaysanız başvurabileceğiniz pek çok çare vardır ama biraz daha fazla zaman harcamak ve bulabileceğiniz en uygun evi bulmak zararlı sharları olan bir evi kabul etmekten daha elverişlidir.

En bilinen sharlardan biri bir ok başı gibi sizin evinize çevrilmiş komşu bir evin köşesidir. Başka bir shar da doğrudan sizin evinize yönelen trafiktir . Yol size doğru tepe aşağı geliyorsa shar daha da etkilidir. Eğer shar tam kapınıza doğruysa her iki durum da çok daha sakıncalıdır.

İki yolun kesişme noktasındaki evler özellikle yollar kuzey-güney; doğu-batı yönündeyse kötüdür. Bir yolun tam dönemecine inşa edilmiş evler bile kötü enerji çeker.

Çıkmaz bir sokağın sonundaki en son ev de feng shui açısından olumsuz bir konumdadır. Çünkü tüm yararlı Ch'i'nin yolun başlangıcındaki evler tarafından kullanıldığına inanılır ve son eve pek az enerji kalır.

Bir evin girişini bölen bir ağaç dizisi de bir shar'dır. Ağaçlar bir mihraptan yükselen buhurlu kamışları simgeler ve evin oturanlarını kurbanlık kuzu konumuna düşürür.

Bir fabrikanın uzun bacalarına bakan bir ev de iyi değildir çünkü baca da buhurlu kamış simgesidir. Bir evin tam önündeki geniş bir tepe ya da tümsek bu evde oturanlar için maddi engeller anlamına gelir.

Sharlar başka biçimlerde de gelebilir. Bir yolun dönemecindeki bir bina size vahşi bir hayvanı anımsatıyorsa örneğin bu bir shar'dır. Dağ sıraları tam size dönükse shar'dır.

Bir evin önündeki araba parkı durgun Ch'i anlamına geldiği için iyi değildir. Ancak bir dükkânın ya da işyerinin önündeki araba parkı müşterilere binaya serbest giriş sağladığı için iyi kabul edilir.

Mezarlığa hapishaneye kumarhaneye ya da karakola bakan evler de iyi değildir. Buralar hep negatif enerjilerin toplandığı yerlerdir ve kötü titreşimleri kendilerine bakan evleri kötü etkiler.

Evinizin çevresindeki çit bir balık ağı gibi kare deliklere sahipse bir shar'dır. Bu tutsaklığı simgeler ve ilerlemeyi çok zorlaştırır. Tepeleri üçgen biten çitlerden de kaçınılmalıdır çünkü üçgen ateş biçimidir ve aile üyeleri arasında anlaşmazlık yaratır. Mezar taşı biçimindeki çitlerden de kaçınmak gerekir çünkü negatif enerji yaratan ruhları toplarlar. Pek çok İspanyol tarzı evin böyle çitleri vardır.

Çamaşır ipinizi ana girişe asmayın. Evde yaşayanları yavaş yavaş 'boğar' ve evin her yerindeki ilerlemeyi engeller.

Bir çocuğun kızağı ya da salıncağı bile ön kapıya yönelmişse bir shar olabilir. Yolun öte yanındaki reklam panoları ya da çok geniş binalar da kötü şans getirir. En kötüsü aralarında dar bir açıklık olan ve yan yana duran iki geniş binadır. Aralık sizin evinize yönelen bir ok gibiyse bu aşırı derecede kötü feng shui'dir. Bu olay için 'göklerden gelip vuran yıldırım' tanımlaması yapılır; göklerdeki tüm kötü enerjinin açıklıktan süzülüp yolun karşı kıyısındaki eve çarpacağına inanılır.

Tüm bunlar fiziksel sharlardır. Şunu unutmayın böyle yerlerde yaşayan insanların illa da şansı dönecek diye bir kural yoktur ama tehlike potansiyeli her zaman vardır. Feng shui enerjileri zamanla değişir. Bu konumlar zamanı bağlarlar sonunda kötü feng shui oluşarak felaketin meydana gelmesine neden olur. Bunun olabileceği bir yerde yaşamaktansa daha uygun bir mekân aramak daha olumlu bir davranıştır.

Neyse ki sharların çoğunu dağıtmanın yolları vardır. Size yönelen bir yolu bitki ve ağaçlar dikerek gizleyebilirsiniz. Ancak tam kapınızın önüne ağaç dikmeyin bu da iyi değildir.

Bazı sharlardan kurtulunamaz bu durumda tek çare taşınmaktır. Bir havaalanının yakınındaki bir ev çok fazla uçağın uçuş yolu üzerinde olup fazlasıyla negatif Ch'i'ye sahiptir ve sakinlerinin sağlığını olumsuz yönde etkiler. Özellikle fiziksel ya da akıl sağlığı güçlü olmayanları olumsuz etkiler.

Tren yollarının yakınındaki evler de bir başka örnektir. Her tren geçişinde ev temellerinden sarsıldığı için sağlık zenginlik ve sevgi alanlarında dengesizlik meydana gelir. Yüksek gerilim kabloları insanları etkileyen güçlü enerjiler üretirler hatta kanser gibi yaşamı tehdit eden hastalıklara neden olurlar. Bu negatif enerjilerin sizin ve ailenizin sağlığını etkileyip etkilemeyeceğini bekleyerek görmek yerine mümkün olduğunca çabuk harekete geçmek en iyisidir.

ALINTIDIR.