ESKİ BİR ŞİFA SANATINI TEKRAR KEŞFETMEK

Pranik Tedavi basit olduğu kadar güçlü ve etkili bir enerji şifa metodudur. Temel prensip bedenin “kendini yenileyebilme özelliğine sahib yaşayan bir varlık olduğuna dayanıyor. İkinci temel prensip de enerjinin bir kişiden diğerine aktarılabilinmesidir. Hayat enerjisini veya gerekli enerjiyi hasta olan bölgede çoğaltıldığında iyileşme süreci de hızlandırılabilir.

Pranik sanskrit’den prana “hayat enerjisi’ sözcüğünden geliyor. Prana bütün yaşam için gerekli ve bedenin kendini yenilemesi ve düzgün çalişması için kullandiği enerjidir. Bu enerjiye Çin’de chi Japonya’da Ki Yunanca pneuma ve israel dilinde de ruah yani hayat nefesi denir. Bu enerji havadan: hava prana; veya yerden: yer prana; olarak alınabiliniyor. Prana (enerji) güneş su ağaçlar ve yemeklerden de gelir.

Pranik Tedavi bedeni saran ve fiziksel bedene girip çıkan enerjinin varlığını kabulleniyor. “hasta enerji” vucudu hasta eden negatif bir enerjidir. Fiziksel vucutta belli olmadan önce hasta enerji enerji bedeninde belli olur. Pranik Tedavi yapanların algıladığı; enerji bedenini etkileyen ne varsa fiziksel bedeni de etkiler; tersi de geçerlidir.

Enerji bedeni: insan aurası veya bioplasmik beden olarak bilinir. Gözle görünmeyen aura ruhi yeteneğe sahip kişilerce hissedilebilir veya üçüncü gözle görülebilir. Auranın nefes alma mekanizması olan devamlı hareket halindeki enerjı merkezleri ‘çakralar’ vardır. Bu çakralar tepeden kuyruk sokumuna kadar belkemiği boyunca düzenlenmiştirler. Prana ‘hayat enerjisi’ vücuda bu çakralardan girer. Çakralar bu enerjiyi derleyip ilgili organlara dağıtır.

Yeni pranik tedavi sistemini kuran en büyük üstat Choa(çoa) Kok Sui’ye göre : ‘Pranik Tedavi; kolay öğrenilip kolay uygulanan çok etkili bir metoddur’. 20 senelik bir araştırma sonucunda bu tedavi şekli yazdığı kitaplarında açıkca belirtilmiştir:

Theancient art and science of pranic healing;Advanced pranic healing; Pranik psychotherapy; The ancient art and science of pranic crystal healing; Meditations on soul realisations; Practical self defence for home and office and universal and kabbalistic meditation on the lord’s prayer.

Pranik Tedavi aura ve çakralarda meydana gelen enerji bozukluğunu ve kesin bir problemi bulmayı öğreten kesin bir metoddur. Çoğu durumlarda hastalıklar ya enerji sıkışıklığna veya enerji eksikliğine bağlıdır. Enerji vücudunda tıkanıklık enerji sıkışıklığına sebeb olursa buralar temizlenir; enerji eksikliği olan bölgelere enerji verilir. Tedavi genelikle hastalıklı olan bölgenin kirli enerjisini temizleyip aura ve çakralara prana enerji vererek düzenleme yapmaktır. Aura ve çakralar normale gelince iyileşme hızla gerçekleşir.

Hale hazırda 30’dan fazla ülkede 5 kıtada çeşitli meslekten gelen kişiler tarafından uygulanmaktadır. Geleneksel tedavi sistemiyle beraber kullanılıp hayran verici sonuçlar elde edilmiştir. Pranik Tedavinin hızlı ve çok etkili olan neticeleri gösteren devamlı artan bir tecrübe kitlesi görülmektedir.

Bel ağrısından yüksek tansiyona alkol alışkanlığından fobiler dahil birçok hastalık bu temassız ilaçsız ve ağrı vermeyen pranik tedaviden fayda görmüştür. Çoğu hastalıklar bir veya iki seansda tamamiyle iyileşmiştir.

PRANİK TEDAVİYİ KEŞFET

Mark J. Wieczorek

Muhasebecinin ağrıları geçti….


uzun saat çalışan ve çok yol kateden bir muhasebeciyim. Dişlerimi devamlı sıkmak zorunda bırakan bir rahatsızlığım vardı. Çok ağrı içindeydim ve devamlı ilaç almak zorundaydım. Doctor ameliyat tavsiye etti. Pranik tedavi tanıtımına katıldım ve ağrılarım 5 takikada geçti ve tekrarlanmadı. Ilk yapılacak pranik tedavi kursuna katılacağım. A.A. Kıbrıs

Pranik Tedavi kolay ve tehlikesiz temassız bir metoddur. Bu metod bedenin yenileme ve iyileştirme kabiliyetini güçlendirir.

Pranik Tedavi yapan kişi tedavi yapmadan önce enerji bedenini ve enerji merkezlerini hissetmeyi ve muayene yapmayı öğrenir. Hastalıklı bozuk enerji temizlenir; bu bedenin kendini iyileştirmesini sağlar.

PranikTedaviyi keşfedip günümüze uygulayan en ünlü üstat Choa(çoa) Kok Sui’dir. Çinli/ Filipinli bir ticaret adamı; mühendis araştırmacı yazar ve konferanscı idi. Pratik kolay uygulanan etkili bir tedavi sistemi geliştirmek için uzun zaman araştırma yapmıştır. Pranik Tedavi 80’den fazla ülkede biliniyor. Kitapları 29 dile çevrilmiştir.

Pranik Tedavi prensipleri ~ (1)

Birinci prensip bedenin kendini tamir edebilme yeteneğine sahip olmasına dayanır. Beden her zaman kendini tamir etmeye çalışır. Ama bu her zaman olamaz ve beden tamamiyle iyileşemez. Bunun cevabı enerji bedenimizdedir(aura). Aura bedenimizi sarar gözle görünmez fiziksel bedenle iç içedir. Bedenin şekline ve sıhhatine uygun bir kalıp gibidir. Fizksel bedeni ne etkilerse aurayı da etkilerveya aurayı etkileyen ayni zamanda fiziksel bedeni de etkiler. Pranik tedavi veren bu ilişkiyi kullanarak iyileşmeyi hızlandırır.

Ikinci prensip hayat enerjisi veya prana kavramıdır. Hayatın varolması için enerji/chi/pranaya ihtiyacımız vardır. Iyileşme süreci hastalıklı bölgelerin ve bütün bedenin enerjisini çoğaltmakla hızlandırabilinir. Bedenimiz yediğimiz içtiğimiz gıdalardan enerji aldığı gibi enerji bedenimiz de havadan topraktan ve güneşten de enerji toplar. Bu işlem engellendiğinde iyileşme süreci yavaşlar hastalıklar başlar. Enerji tıkanıklığı/sıkışması olan bölgeye yeni enerji giremez; enerji eksikliğinde iyileşmek için yeterli olamaz. Her iki durumda pranik tedavinin amacı bedenin normal yaptığını artırmak ve enerji durumunu sıhhatli bir dengeye getirmektir. Bu temizlemek ve enerji vermekle yapılır.

Temizleme tekniği ~ (2)


Pranik tedavi veren hastalıklı bölgenin eskimiş bozuk veya tıkanmış olan enerjisini o bölgeden almasıdır. Bazı basit hastalıklar sadece temizlemeden sonra P lik bir iyileşme göstermiştir. Temizlenen bozuk enerji tuzlu su bulunan bir kabın içine atılır.

Enerji verme tekniği ~ (3)

Pranik tedavi veren enerji toplayıp enerjiyi hastaya gönderir.

Pranik Tedavi enerji merkezlerinin düzgünlüğü ve dengeleriyle de ilgilidir. Vücudumuzda 11 tane büyük enerji merkezi(Çakra) vardır. Bunlar enerji dağıtım merkezleridir. Çakraların düzgün çalışmaması bu merkezlere bağlı organ ve bezlerin bozulmasına sebeb olur. Pranik tedavi çakraların düzgün ve dengeli olarak çalışmasını sağlar.

Muayene tekniği ~ (4)

Pranik Tedavi verenler mayene tekniği kullanarak enerji eksikliği veya tıkanıklığı olan bölgeleri belirlerler. Ellerin enerji merkezlerini hassaslaştıracak eksersizleri yapmakla enerji bedenini hissetmek kolaylaşır. Hastalıklar öncelikle aurada başladığından enerji bedenini muayene etmekle hastalık fiziksel bedende başlamadan önleme tedbirleri alınıp hastalıklar önlenebilir.

Pranik Tedavi kullanım alanları


Pranik tedavi aile arsındaki negatif duyguların da düzeltilmesi için kullanılır. Boşanmayı önleyebilirsiniz!! Çoğu kişiler kendilerinin ve ailelerinin hayat kalitesini ilerlettiler….. Pranik tedavinin basitliği alınan sonuçların çok iyi olmasını sağlar.

Örnek olarak:

Kocasının bel tutulmasını gideren; Kocam sandalı denize indirip eve geldiğinde belinde çok ağrı vardı ve doğrulamaz haldeydi. Pranik Tedavi vermek istedim önce inanmak istemediği için kabul etmedi; ağrılarından dolayı tamam dedi. Yarım saat sonra hiçbirşeyin değişmediğini söyledi. Pranik enerjinin 48 saata kadar çalıştığını ve daha sonra belli olacağını anlattım. Biraz yatıp uyuduktan sonra uyandığında hayretle bütün ağrılarının geçtiğini ve belini doğrultabildiğini söyledi.’ Gilly McKay feng shui consultant.

Pranik Enerji Şifası dokunmadan yapılan basit güçlü ve etkili bir bio enerji tedavi yöntemidir. Bu metod bedenin kendi kendini iyileştirme pensibi ile yaşam enerjisini birleştirip iyileşme süresini hızlandırma prensibine dayalıdır. Bir başka deyiş ile Pranik Enerji Şifası sorunlu bölgedeki yaşam enerjisi (prana) seviyesini yükselterek doğal iyileşme sürecini hızlandırmayı amaçlar.

Alıntıdır