İnsan fiziksel beden alanı ve diğer alanları ile ayrıca evrensel enerji ile bağlantı noktası olarak görünen enerji çarkları ve merkezleridir. Sürekli devir halindedirler. Bu yüzden Sanskritçe çark anlamına gelen chakra adı verilmiştir ( Okunuşu çakra ya da şakra ). Devir yönüne bağlı olarak enerjiyi çeken veya iten bu dönüştür.

Bedenimizde bir çok chakra vardır. Örneğin avuçların içinde ayak tabanlarında diz kapaklarında dirseklerde kulaklarda dalakta vb chakralar da önemlidir. Ancak ana chakra merkezleri vücudumuzda omurga boyunca sıralanmaktadır. Girdap gibi dönen 7 ana enerji merkezi güçlü elektrik alanlardır ve fiziksel gözle görülemezler. Bu yedi güç istasyonunun her biri bedenimizde hormon salgılayan bezlere karşılık gelir. Bu bezler hormon üretimini uyarırlar. Her chakranın bir çalışma düzeni vardır. Fazla çalıştığında ya da az çalıştığında insana verdiği değişik duygusal karakterler ve fiziksel rahatsızlıklar vardır. Bunlar düşük frekanstan yüksek frekans doğru sıralamak gerekirse kök ( kuyruk sokumu ) sakral ( kasık ) solar pleksus ( göbek ) kalp boğaz 3.göz ( alın ) ve tepe ( başın üstü ). Bunların özelliklerini ve holistik terapi yöntemlerini ilerleyen bölümlerde açıklayacağım.

Başın tepesinde pozitif (yang ) bir akım varken omurga kemiğinin alt boğumundaki kuyruksokumunda negatif (yin) bir akım bulunur. Bu iki kutup arasında dolaşan elektrik alana benzeyen enerji "yaşam enerji"dır. Amaç kuyruk sokumunda Kök Chakra yakınında yılan gibi kendi üzerine üç kez kıvrılıp uyuyan Kundalini’yi yani negatif enerjiyi uyandırıp onu Sushumna Nadi (omurilik boyunca) Tepe Chakra’da (başın tepesinde) bulunan pozitif akımla birleştirmektir.

Ancak chakralar tam açılmadan uyandırılan Kundalini tehlikeli olabilir. Kişinin fiziksel ve ruhsal dengesini bozabilir. Chakraların aşağıdan yukarı doğru açılması tavsiye edilir. Çünkü önce dünyevi sayılan ilk üç çakra ( kök sakral ve solar pleksus ) aktif hale gelmeli ki kişinin ayakları yere sağlam bassın kendi bedenini ihtiyaçlarını ( barınmak para kazanmak ikili ve sosyal ilişkilerde bulunmak ) tanısın ve gidersin ve bunları aşabilecek aşamaya gelsin. Bastırmak değil aşmak diyorum. Çünkü bu ihtiyaçlar tatmin edilmeden kişinin ruhsal yolculuklara çıkması mümkün olmaz olsa da kalıcı olmaz ya da kişi kendini ruhsal sanır ve bu da başka bir ego oluşturur. Örneğin çevremde insanlar kalp gözünün ya da 3.göz tabir edilen duyu ötesi özelliklerinin hemen ortaya çıkmasını çok istiyor. Ancak bunların zamanı gelmeden yani alt çakralar etkin çalışmadan bunlarla ilgilenmek kişiye hiç bir yarar getirmediği gibi kendisine ve çevresine zarar vermesi çok muhtemeldir. Zaten alt çakralar açıldıkça diğerleri siz istemeseniz de bir şekilde açılma yoluna girecektir. İlgili kişi ve olayları yaşamınza çekeceksinizdir.

Çakraları açılmış insanın yaşamında bir ahenk vardır ve bu hissedilir. Çakralar değişik terapi yöntemleri ve enerji inisiyasyonları ile açılabilir ( bu arada çakra kapalı olmaz sadece daralmış olabilir ) Ancak bunları uygularken dikkatli ve seçici olmak gerekir. Dünyada hiçbir insan diğer bir insana benzemez biriciktir. Bu yüzden birine uyan bir yöntem başkasına uymayabilir. Her ne kadar ortak noktalar çok olsa da bireysel bir kombine oluşturulmalıdır. Örneğin mucizevi bir formül terapi enerji kanalı diğer bir kişi için hiç uygun olmayabilir. Bu yüzden kendinizi tanımaya başladıkça iç sesinizle yani özünüzle iletişime geçip siz buna karar vermeniz en uygunudur. Çünkü o bütünle irtibat halindedir ve hiçbir zaman yanılmaz.

ALINTIDIR.