Enerji Beden’i tarif etmek gerçekten güç çünkü Enerji Beden nedir sorusuna bilimsel olarak cevap veremiyoruz. Bilim elle tutulan gözle görülen maddeler ile ilgileniyor halbuki Enerji Beden elle tutulup gözle görülmüyor zaman-mekan oluşumunun dışında. 5 duyumuz ile algılanamıyor duyu organlarımızdan değil çünkü duyu organları kullanılmadığı zamanlarda da onun görevi devam ediyor. Akıl Enerji Beden değildir çünkü Enerji Beden bilgileri depo edip gerekli zamanlarda kullanmamızı sağlamaz. Düşünsek de düşünmesek de Enerji Bedenimiz vardır zihinden farklıdır yani. Fiziksel Bedenimiz ile de bir ilgisi yoktur elimiz ayağımız gözümüz olmasa da Enerji Bedenimiz aynen ve eksiksiz olarak yerinde durur. Enerji Bedenimizin hayatımızla da bağlantısı yoktur çünkü hayat sona erse de Enerji Beden yok olmaz. Enerji Bedenimiz ilahi evrensel enerjinin bir parçasıdır. Gözle görülemez elle tutulamaz ama mevcuttur.

İnsanın etrafını saran ve aura denilen bir enerji alanından söz edilir. Auranın bazı duru görü yeteneğine sahip kişiler tarafından görülebildiği fotoğrafının Kirlian fotoğrafçılığı denilen bir teknikle çekilebildiği bilinmektedir. Elimizde aurayı gösteren fotoğraflar mevcuttur. Aurayı görebilenlerden ve çekilen fotoğraflardan öğrendiğimize göre aura fiziksel bedenin etrafını kuşaklar şeklinde sarmaktadır. Bedene en yakın olan kuşak açık mavi renkte olup insanın sağlık durumunu gösterir. İkinci kuşak insanın duygularından üçüncü kuşak insanın zihninden sorumludur. Dördüncü kuşak sezgileri ve duyu ötesi algılamayı belirler. Beşinci kuşak kişisel yapıyı belirler. Altıncı kuşak ruhsal tekamül ile ve yedinci kuşak kozmik şuurla ilgilidir.

Enerji Beden dediğimiz şey evrensel enerjinin bir parçasıdır. Vücudumuzun etrafındaki gözle göremediğimiz auradır. Beslenmesi ise gene enerji ile mümkündür o sağlıklı olduğu zaman enerji kesintisiz tam olarak akıyor demektir ve sonuç olarak fiziksel bedenimiz de sağlıklıdır. Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı olmak istiyorsak Enerji bedenimizdeki bu enerji akımının tam akıcı olarak çalışması lazımdır bu nedenle vücudumuzun enerji giriş kapıları olan çakraların devamlı açık olması ve işlevini tam olarak yapması gerekmektedir. Bu temin edilebildiği zaman ruhen ve fiziksel olarak sağlıklı bir hayat geçirmemiz mümkün olur. Bunun için bazı ruhsal şifa teknikleri geliştirilmiş sağlıklı bir hayat geçirebilmek için insanlar tarafından yüzyıllardan beri uygulanmaya çalışılmıştır.

Aura canlı bir bedenden gitgide genişleyen tesir kuşakları tarzında yayılan değişik frekans düzeylerinin meydana getirdiği bir enerji alanıdır. Bedeni bir zarf gibi sarar ışıklı renkli haleler şeklinde bazı kişiler tarafından görülebildiği söylenir. Auranın bilinen 7 katmanı mevcuttur bunlar:

1) Eterik Beden: Fiziksel bedenimize en yakın olan katmandır. Bedene bir iki cm. uzaklıkta olmasına karşın sağlıklı bir bedende daha kalındır duru görü yeteneğine sahip kişiler tarafından açık mavi renkte ve parlak olarak görülür. Bu ilk kuşak insanın sağlık durumunu belirler. Fiziksel bedenimizin koruyucusudur zedelenmesi halinde fiziksel olarak da hasta oluruz. Fiziksel bedendeki bir yaralanma Eterik bedende de zedelenmeye yol açar. Fiziksel yaraların iyileştirilmesi Eterik beden yoluyla yapılabilir. Bu katmanın Reiki ile tedavi edilmesi için elleri vücudun birkaç santimetre üzerinde tutarak enerji verilir. Her ne kadar Eterik beden fiziksel bedenin bir uzantısı ise de daha bilim tarafından keşfedilmemiştir ancak biyoenerji ve elektromanyetik alanlarla ilişkisi olduğu sanılmaktadır.

2) Duygusal Beden: Eterik bedenden sonra gelir ve bu alanda duygularımız hislerimiz faaliyet gösterir. Duygusal bedendeki herhangi bir olumsuzluk Eterik bedeni etkiler ve zarar verir. Reiki ile bu bölgede çalışmak alıcının içinde birikmiş olumsuz duygular varsa bu duyguların yok olmasını sağlar onu huzurlu ve dingin bir duruma getirir. Bu sayede Eterik beden de sağlığa kavuşturulur.

3) Mental Beden: Duygusal bedenden sonra gelir ve düşüncelerimizin zihnimizin oluşturduğu bir katmandır. Duygusal katmanla yakın olduğu için düşünceler ve duyguları ayırt etmekte insanlar zorlanabilir. Devamlı olumlu tarafsız pozitif düşünebilmek bu katmanın sağlıklı işlemesini sağlar. Mental beden zihinsel olması dolayısıyla yüksek yanı felsefik ve yaratıcı düşünceleri içerir ve tali tarafı somut düşünce bellek ve entelekti içerir.

4) Astral Beden: 4. kuşak olan Astral beden sezgileri ve duyu ötesi algılamayı belirler. Burası rehberlik aldığımız katmandır enerjisi sakin sevgi dolu huzurludur ancak geçiş düzeyi olduğu için bu düzeyde bilinçli olarak çalışmak zordur. Astral beden Astral maddeden oluşmuştur ve Astral plan onun doğal mekanıdır.

5) Eterik Şablon: Enerjisi Ulu Yaratıcı ile ilgilidir. Bu katman irademizin Yaratıcının iradesi ile uyumlu çalıştığı sürece sağlıklıdır. Uyumlu çalışmadığı takdirde hayata uyumda hatalar yaparız. Fiziksel bedendeki hastalıklar için buradan çalışma yapmak fiziksel bedene şifa enerjisinin girişini hızlandırabilir. Fiziksel bedenin rahatsızlığının giderilmesi için Reiki çalışması kendiliğinden bu katmanda gerçekleşir.

6) Göksel Beden: Meditasyon ile ulaşılan katmandır bedensiz yaşamdır. Bu katmanda iyileşme bedensiz var oluş gerçeklerine göre mucize denilen şekilde olur. Melekler ve rehberlerin boyutudur benlik bu katmanda yok olur.

7) Karmik Banka: Diğer yaşamlarımızın ve deneyimlerimizin bulunduğu katmanımızdır. Sınırsız bir tekrarı vardır. Önceki yaşamlarımızı bilmenin tek iyi tarafı bugün çözemediğimiz bazı sorularımızı çözmemize yardımcı olmasıdır yoksa önceki yaşamlarımızı bilmek şimdiki yaşamımızı olumsuz etkileyebilir duygusal yıkıntılara sebep olabilir.

Reiki uygulayan biri aurayı uzun deneyimlerden sonra algılayabilir ancak bu insanları çevreleyen ışınlar renkler görmek şeklinde düşünülmemelidir. Bunun yerine ellerimiz çok hassaslaşır ve uygulama yaptığımız bedene ellerimizi yaklaştırmaya başladığımız zaman ara ara farklı bir duygu bir zardan ellerimiz geçiyormuş gibi hissedebiliriz işte bu duygu aura katmanlarını algılamamızdır. Bu his tümüyle kişilerin algılamasına ve deneyimine bağlıdır.

*Alıntı.