Hint Felsefesi ve bazı ilgili Asya kültürlerinde insan vücudunda bulunan metafiziksel ve biyofiziksel enerjinin bağlantı noktası olarak görülen fiziki ve sübtil bedendeki enerji merkezleridir. Sürekli devir halindedirler. Bu yüzden Sanskritçe çark anlamına gelen chakra adı verilmiştir ( Okunuşu çakra ya da şakra ). Devir yönüne bağlı olarak enerjiyi çeken veya iten bu dönüştür. Başın tepesinde pozitif ( yang ) bir akım varken omurga kemiğinin alt boğumundaki kuyruksokumunda negatif ( yin ) bir akım bulunur. Bu iki kutup arasında dolaşan elektrik gücü "yaşam"dır. Amaç kuyruk sokumunda Kök Chakra yakınında yılan gibi kendi üzerine üç kez kıvrılıp uyuyan Kundalini’yi yani negatif enerjiyi uyandırıp onu Sushumna Nadi (omurilik boyunca) Tepe Chakra’da (başın tepesinde) bulunan pozitif akımla birleştirmektir. Ancak chakralar tam açılmadan uyandırılan Kundalini tehlikeli olabilir en azından uygulayanın ruhsal dengesini bozabilir.

Bedenimizde bir çok chakra vardır. Örneğin avuçların içinde ayak tabanlarında diz kapaklarında dirseklerde kulaklarda dalakta vb chakralar da önemlidir. Ancak ana chakra merkezleri vücudumuzda omurga boyunca sıralanmaktadır. Girdap gibi dönen 7 ana enerji merkezi güçlü elektrik alanlarıdır ve fiziksel gözle görülemezler. Bu yedi güç istasyonunun her biri bedenimizde hormon salgılayan bezlere karşılık gelir. Bu bezler hormon üretimini uyarırlar. Her chakranın bir çalışma düzeni vardır. Fazla çalıştığında ya da az çalıştığında insana verdiği değişik duygusal karakterler ve fiziksel rahatsızlıklar vardır. Chakranın çalışma durumu özellikle kristal kuvartz sarkaç ( pandül ) kullanarak anlaşılabilir.

1. Kök Chakra ( Basic / Mooladhara Chakra )

Konumu :
Omurganın temelindeki kuyruk sokumu kemiğinde ( Coccyx ) bulunur. Makatla üreme organlarının arasına denk gelir. Aşağıya ( Toprağa ) doğru açılır. Akupunktur noktası; DU(GV)1

Bedendeki İlgili Bölgeleri :
Omurga kemikler dişler ve tırnaklar gibi bedendeki tüm sert bölgeler. Makat ince ve kalın bağırsak prostat bezi idrar ve üreme organları. Kan ve hücre yapımını vücut ısısını genel yaşama gücünü ve çocuklarda büyümeyi etkiler. Yaşlı kişilerde bu chakra zayıf çalışır.

İlgili salgı bezi : Böbreküstü ( Adrenal ) bezleri.
Temel ilkesi : Hayatta kalmak için maddi irade.
Temel duygusu : Kabullenme.
Elementi : Toprak.
Sembolü : Dört taç yapraklı nilüfer çiçeği ( Lotus )
Geometrik Şekli : Kare.
Gezegenleri : Mars Plüton Satürn.
Rengi : Parlak alev kırmızısı.
Sesi : Do’dan gelen “u”
Duyusu : Koku.

Dengeli Çalışması Durumunda :
Kişi dünyadaki yaşamı tüm yönleriyle kabullenir ve dünyasal güçlerle uyum içinde yaşar. Ayakları yere sağlam basar ve barınma sorunu yaşamaz. Yaşam gücü yüksek dinç sağlıklı ve çalışkandır. İç dengeyi sürdürebilmek için kök chakra tepe chakrayla her zaman uyum içinde olmalıdır. Bu chakra ağaçtaki köke benzer. Kök sağlam ise ağaç da sağlamdır.

Aşırı Çalışması Durumunda :
Kişi zevk düşkünü ve düşüncesiz olur. Takıntı halini almış cinsel istek ve eylemler aşırıdır. Her şeyi arzu eder ve tutkularının esiri olur. Çok coşkuludur. Özgürce alıp verme konusunda zorlanır. Bencil zorlayıcı sinirli huzursuz öfkeli hatta saldırgan olur. Eylemleri sadece kişisel ihtiyaçlarını yerine getirmek üzerine kuruludur. Başkalarını küçümser ya da bilinçsizce ihmal eder. İyi hissetmesini sağlayan bazı temel şeyleri yitirme korkusu yaşar.

Yetersiz Çalışması Durumunda :
Kişi fiziksel zayıflık eğilimine sahiptir. Kendine güvensizlik maddi yokluk belirsizlik hissi endişeler kararlılık ve başarı gücünden yoksunluk duyar. Hayat mutluluk vermekten çok yük gibi gelir. Cimrilik dışarıdan onay bekleme aşırı temkinli davranışlar hükmetme duyguları vardır. Yüksek chakralar düşüklere oranla daha çok gelişme göstermiş ise bu dünyaya ait olamama duygusu görülür. Dünyadan kopuk yaşar. İnsanlardan kaçma arzusu belirir.

Olası Hastalıkları :
Kabızlık iştahsızlık zayıflık arterit omurga ve sırt sorunları kemik kırılması yaraların geç iyileşmesi kanser lösemi alerji astım cinsel sorunlar kan hastalıkları düşük yaşam gücü ve gençlerde büyüme sorunları.

Holistik Terapileri :
Bedeni tanıma ve olduğu gibi kabul etmek kendini ve yaşamı sevmek geçmişi geride bırakmak bu chakra için geliştirilebilecek olumlu davranışlardır. Ayrıca ;
Karanfil Sedir ağacı kokularını koklamak ve bu yağlar ile masaj yapmak.
Mesane ve böbrek meridyenlerine shiatsu masajı uygulamak
Güneşin doğuşu ve batışındaki manzarayı seyretmek.

Chakranın bulunduğu yerde parlak kırmızı giyinmek ( Aşırı çalışmasında önce yeşil ardından kırmızı )

Chakranın bulunduğu yerde parlak kırmızı ışık diski imgelemek.
Yalın ayak toprağa basmak ve oturmak.

Akik Hematit Kırmızı Yeşim Granat Kırmızı Mercan Yakut gibi doğal taşlardan birini temizledikten sonra programlayıp üstünüzde taşımak.

2. Sakral Chakra ( Sacral / Sex / Hara / Svadishthana Chakra )

Konumu :
Kasık bölgesinde bulunur. Göbek deliğinin 5 parmak altında cinsel organların üstündedir. Kuyruksokumu ile bağlantılıdır ve öne doğru açılır. Akupunktur noktası; RN(CV)2

Bedendeki İlgili Bölgeleri :
Cinsel organlar idrar kesesi ( mesane ) ve kanalları leğen kuşağı kemikleri böbrekler lenfler vücut sıvıları ve bacaklar.

İlgili salgı bezi : Eşeysel bezler.
Temel ilkesi : Varlığın yaratıcı üremesi.
Temel duygusu : Yaratıcılık hareket değişim.
Elementi : Su
Sembolü : Altı taç yapraklı nilüfer çiçeği ( Lotus ).
Geometrik Şekli : Karo
Gezegenleri : Ay Venüs Plüton
Rengi : Turuncu
Sesi : Re’den gelen “oğu”
Duyusu : Tat

Dengeli Çalışması Durumunda :
Yaşam ve duygular doğal akışında akar karşı cinse daha kolay içinizi açar ve doğal davranırsınız. Cinsel birleşmede dişil ve eril enerjilerin bütünleşmesi ile bütünlük ve tatmin duygusu hisseder doğa ile kucaklaşarak yavaşça içsel bütünlüğe ulaşırsınız. Bedende ve zihinde akan yaratıcı bir yaşam enerjisi hissedilir. Hayat sürekli olarak coşku ve hayret verici gelir. Yaratıcı sanatsal ya da fikirsel eylemler ve reel duygular sadece size ait değil başkalarının üzerinde de canlandırıcı etki bırakır.İç dengeyi sürdürebilmek için sakral chakra 3. göz chakrasıyla her zaman uyum içinde olmalıdır.

Aşırı Çalışması Durumunda :
Bebeklikten gelen bedensel temas ve şefkat eksikliği görülür. Cinsel dürtülerin aşırı olması ile bunları kaba olarak dışa vurma tatminsizlik devamlı cinsel haz arayışı içinde yaşarsınız. Bunların bastırılması ile suçluluk duygusu ortaya çıkar. Doğal duyguların ve masumiyetin kaybı görülebilir. Kendini beğenmişlik bencillik gurur fazladır.

Yetersiz Çalışması Durumunda :
Cinsellik konusunda çocuklukta algılanan yanlış kavramlar cinselliğin inkarına kadar sürükleyebilir. Bu da karşı cinse karşı gerilimler demektir. Eğiliminizde cinsel isteklerinizi bastırma ve cinsel soğukluk olabilir. Özgüven eksikliği içine kapanıklık ve devamlı dışarıdan onay bekleme durumu ortaya çıkabilir.

Olası Hastalıkları : Cinsel hastalıklar ve mesane sorunları beden sıvılarının üretiminde aksaklıklar.

Holistik Terapileri :
Su ile sürekli iç içe olmak dokunmak ve paylaşmak bu chakra için geliştirilebilecek olumlu davranışlardır. Ayrıca ;

Sandal ağacı ylang ylangn kokularını koklamak ve bu yağlar ile masaj yapmak.
Mesane ve böbrek meridyenlerine shiatsu masajı uygulamak.

Deniz göl akarsuda yüzmek kıyısında zaman geçirmek ve ay ışığını ( dolunay ) seyretmek.

Chakranın bulunduğu yerde açık turuncu giyinmek ( Aşırı çalışmasında önce açık mavi ardından turuncu ) Chakranın bulunduğu yerde parlak açık turuncu ( kavuniçi rengi ) ışık diski imgelemek.

Küvette ya da duşta sık sık yıkanmak.
Karnel Aytaşı gibi doğal taşlardan birini temizledikten sonra programlayıp üstünüzde taşımak.

3. Solar Pleksus / Güneş sinir ağı Chakrası ( Solar Plexus / Manipuraka Chakra )

Konumu :
Göbeğin iki parmak üstündedir.Öne doğru açılır.Akupunktur noktası;RN(CV)16

Bedendeki İlgili Bölgeleri :
Sırtın altı karın sindirim sistemi mide karaciğer dalak safra kesesi otonom sinir sistemi.

İlgili salgı bezi : Pankreas
Temel ilkesi : Varlığın şekillenmesi
Temel Duygusu : Kararlılık
Elementi : Ateş
Sembolü : On taç yapraklı nilüfer çiçeği ( Lotus ).
Geometrik Şekli : Düz üçgen.
Gezegenleri : Güneş Jüpiter Merkür Mars
Rengi : Sarı ( özellikle altın rengi )
Sesi : Mi’den gelen “o”
Duyusu : Görme

Dengeli Çalışması Durumunda :
Yaşam enerjisi olan güneşten emilen enerji güç merkezini temsil eden bu chakra tarafından eterik bedeni besler dolayısıyla fiziksel beden de canlanır. Kişi diğer insanlarla ve maddi dünyayla sorunsuz ilişki içine girer. Bedenin duygusal enerji yaydığı bölgesi burası olduğundan duygusal dünya da sorunsuz olur. Düşük chakraların ( ilk üç chakra ) arzularını ve isteklerini saflaştırılır ve diğer yüksek chakralara iletilmesiyle dünyevi zevklerden tatmin olup daha yüksek keyif durumlarına geçiş kolaylaşır. Bunun sonucunda tüm varlık düzeylerinde mümkün olan en üst dereceye ulaşılarak yüksek chakraların ruhsal zenginliği maddi dünyada görülebilir. İç dengeyi sürdürebilmek için boğaz chakrası ile solar pleksus chakra her zaman uyum içinde olmalıdır.

Aşırı Çalışması Durumunda :
İçten pazarlılık inatçılık lanetleme tatmin olamama duygusu yaşarsınız. İçsel huzura ihtiyaç duyuş neticesinde olayları akışına bırakmayarak kişi her şeyi kendi kontrol etmeye çalışır. Bu da mümkün olmadığı için iç huzursuzluğu görülür. Duyguları aşırı yaşamak ve iniş-çıkışlar sonucu uzun dönem sonunda içe atılan öfkenin dışa vurumu görülür.

Yetersiz Çalışması Durumunda :
İstek ve arzulara ulaşmayı engelleyen basamaklarla karşılaşma nedeniyle kişi kendini kırgın mutsuz üzüntülü hisseder. Geçmişten gelen birikimler sonucu artan duygu yoğunluğunu anlatmakta zorlanır ve kendini iyi ifade edemez ve içine kapanıklık görülür. Kendine güven duymama sonucu her şeye boyun eğip başarı ve ödül kazanma uğraşısı görülür. Yaşamdan kendini soyut bırakma tercih edilir.

Olası Hastalıkları : Şeker ( Diyabet ) ülser kalp karaciğer dalak ve safra kesesi hastalıkları.

Holistik Terapileri :
Doğru nefes almak bu chakra için geliştirilebilecek olumlu davranışlardır.
Ayrıca ; Lavanta biberiye bergamot kokularını koklamak ve bu yağlar ile masaj yapmak.

Safra kesesi karaciğer mide ince ve kalın bağırsak meridyenlerine shiatsu masajı uygulamak.

Yeterli süre güneş ışığında kalmak. ( Öğlen güneşte çok kalınırsa ışınlar cilde zarar verir )

Chakranın bulunduğu yerde sarı giyinmek ( Aşırı çalışmasında sarı ve mor beraber kullanılır )

Chakranın bulunduğu yerde parlak açık sarı ışık diski ( ya da altın rengi ) imgelemek.

Anı yaşayarak bedenin düşüncelerin ve duyguların farkına varmak.
Kaplan Gözü Amber ( Kehribar ) Topaz Sitrin gibi doğal taşlardan birini temizledikten sonra programlayıp üstünüzde taşımak.

4. Kalp Chakrası ( Heart /Anahata Chakra )

Konumu :
Göğsün tam ortasında bulunan sternum kemiğinin ( iman tahtası ) ortasında kalbin hizasında bulunur. Öne doğru açılır. Akupunktur noktası; RN(CV)17

Bedendeki İlgili Bölgeleri :
Kalp sırtın yukarısı göğüs ve göğüs boşluğu ciğerlerin alt bölgesi kan ve dolaşım sistemi deri ve bağışıklık ( immün ) sistemi.

İlgili salgı bezi : Timüs ve lenfler.
Temel ilkesi : Kendini adamak ve arzuların üstüne çıkmak.
Temel Duygusu : Karşılıksız sevgi.
Elementi : Hava.
Sembolü : On iki taç yapraklı nilüfer çiçeği ( Lotus ).
Geometrik Şekli : Daire.
Gezegenleri : Güneş Venüs Satürn.
Rengi : Açık yeşil ve pembe.
Sesi : Fa’dan gelen “a”
Duyusu : Dokunma.

Dengeli Çalışması Durumunda :
Tüm chakra tüm sistemin merkezidir. Hayaller sesler ve sözcükler bu merkezde pozitif duygulara dönüştürülür. Kişi sevgi yoluyla tam birleşmeye ulaşır. En derin ve en canlı sevgiyi hisseder doğal bir sıcaklık içtenlik ve samimiyet sergiler. Bu durum çevredeki kişilerin neşesini arttırır onlara güven verir ve kalplerini aydınlatır. Yardımseverlik arzusu kişiye çok doğal gelir. Duygular şüpheden ve belirsizlikten uzaktır. Bu enerji merkezi yoluyla ruhun evrensel parçasıyla içteki ilahi varlığın parıltısıyla ilişki kurulabilir. Bilgeliğin kalpteki yolu ile kişisel olaylara yeni bir bakış açısı sağlar. Ayrıca bolluk bereket merkezidir. Üçüncü gözün açılması için ve algıların arıtılmasında da önemli bir rol oynar. Özellikle bu iki chakranın iyi çalışması durumda kişi kendine ve başkalarına şifa verme yeteneğini sergiler.

Aşırı Çalışması Durumunda :
Koşullu sevgi oluşur. Kişi insanların vereceği sevgiye ihtiyaç duymadığını düşünebilir. Şefkat rahatsız eder zayıflık olarak görülür.

Yetersiz Çalışması Durumunda :
Kişiyi başkalarının sevgisine karşı bağımlı yapar. Kırılganlık ve dışlanmışlık duyulur. Bu da kabuğa çekilmeye neden olur. Kederli hal hissedilir. Sevgi eksikliğini gidermek için arkadaş düşkünü bir yardımcı olarak görünebilirsiniz.

Olası Hastalıkları :
Kalp ve akciğer hastalıkları astım tüberküloz. Bağışıklık sisteminin az çalışması nedeniyle viral ve bakteriyel hastalıklara kolay yakalanmak.

Holistik Terapileri :
Kişinin kendini diğer canlıları ve yaşamı koşulsuz sevmesi ve sahip olunan nimetler için minnettar olması bu chakra için geliştirilebilecek olumlu davranışlardır.

Ayrıca ; Gül koklamak ve bu yağ ile masaj yapmak.
Kalp perikart ve akciğer meridyenlerine shiatsu masajı uygulamak.
Kırda ormanda yürümek ve böyle yerlerde manzara seyretmek.
Chakranın bulunduğu yerde açık yeşil ya da pembe giyinmek ( Aşırı çalışmasında yeşil ve pembe beraber ) Chakranın bulunduğu yerde parlak yeşil ışık diski imgelemek.

Canlı ve cansız her şeye sevgiyle dokunmak ve varlıklarından dolayı şükran duymak.

Pembe Kuvars Kunzit ZümrütYeşim gibi doğal taşlardan birini temizledikten sonra programlayıp üstünüzde taşımak.

5. Boğaz Chakrası ( Throat / Vishuddhi Chakra )

Konumu :
Boğazın ortasında “Adem elması” denilen yerdedir. Öne doğru açılır. Akupunktur noktası; RN(CV)23

Bedendeki İlgili Bölgeleri :
Boğaz gırtlak soluk ve yemek borusu kulaklar akciğerlerin üst kısmı bronşlar ve kollar.

İlgili salgı bezi : Troid ve paratrioid.
Temel ilkesi : Varlığın birlikte titreşmesi.
Temel Duygusu : Dürüstlük ve iletişim.
Elementi : Esir.
Sembolü : On altı taç yapraklı nilüfer çiçeği ( Lotus ).
Geometrik Şekli : Heksagram.
Gezegenleri : Merkür Mars Venüs Uranüs.
Rengi : Gökyüzü mavisi turkuaz gümüş rengi.
Sesi : Sol’den gelen “e”
Duyusu : İşitme

Dengeli Çalışması Durumunda :
Metabolizma dengeli çalışır. Düşünceler ve duygular korkusuzca özgürce ifade edilir. Baskılara karşı dürüst olarak “hayır” cevabı verilebilir. Kişi kendisini iyi ifade eder kalbinin yönlendirmesi ile başkalarını daha dikkatli dinler. Yaratıcı ifade sayesinde melodili bir ses frekansına sahip olunur sese ahenk gelir. Ayrıca bilgelik ve doğruluğa kavuşulur. İç dengeyi sürdürebilmek için boğaz chakrası ile solar pleksus chakra her zaman uyum içinde olmalıdır.

Aşırı Çalışması Durumunda :
Metabolizma fazla çalışır ve kişide fazla hareketlilik görülür. Organlar da normalden hızlı ve fazla çalışır. Bu da onları yorulmasına ve erken yaşlanmasına neden olur. Zayıf yanların açığa çıkışı sırasında güç gösterisi yapılabilir. Beden ve zihin arasındaki etkileşim bozulabilir. Geniş bakış açısından yoksun olunur. Düşük chakra enerjilerini frekansı yüksek chakralara veremeyebilir.

Yetersiz Çalışması Durumunda :
Dışsal yargılamalardan korkulduğu için kişinin kendi fikirlerini ve duygularını açıklaması zordur. Kendini ifadeden yoksun içe dönük utangaç ve belirsiz duyguların sahibi sezgisel güçlerde dahi güven eksikliği duyan biri olursunuz. Bu chakranın gelişmemesi halinde potansiyeliniz sınırlarını aşamayarak ilerleme gösteremeyecektir. Sizin gözünüzde sadece dışsal dünya geçerli halde olacaktır.

Olası Hastalıkları : Boğaz hastalıkları guatr ses kısıklığı astım ve kısırlık.

Holistik Terapileri :
Sigara alkol ve uyuşturucu bağımlılıklarından vazgeçmek sadece burundan nefes almayı alışkanlık haline getirmek gerçeği söylemek ve tatlı dilli olmak bu chakra için geliştirilebilecek olumlu davranışlardır.

Ayrıca ; Adaçayı ve okaliptüs koklamak ve bu yağlar ile masaj yapmak.
Safra kesesi karaciğer mide ince ve kalın bağırsak kalp ve akciğer meridyenlerine shiatsu masajı uygulamak. Açık gökyüzünü seyretmek ve doğada kuş seslerini dinlemek.

Chakranın bulunduğu yerde açık mavi giyinmek ( Aşırı çalışmasında mavi ve sarı beraber )

Chakranın bulunduğu yerde parlak mavi ışık diski imgelemek.
Kendi iç sesimizi ve başkalarını can kulağı ile dinlemek ve yalan söylememek
Akuamarin Turkuaz Kalsedon gibi doğal taşlardan birini temizledikten sonra programlayıp üstünüzde taşımak.

6. Alın / 3. Göz Chakrası ( Third eye / Ajna Chakra )

Konumu :
Burun köprüsünün bir parmak üstünde iki kaşın ortasındadır. Öne doğru açılır. Akupunktur noktası; EX-HN3

Bedendeki İlgili Bölgeleri : Yüz gözler kulaklar burun sinüsler beyincik.

İlgili salgı bezi : Hipofiz.
Temel ilkesi : Oluş bilgisi.
Temel Duygusu : Sezgi ve bilgelik.
Elementi : Telepatik enerji.
Sembolü : Doksan altı yapraklı nilüfer çiçeği ( Lotus ).
Geometrik Şekli : Ters pentagram.
Gezegenleri : Merkür Jüpiter Uranüs Neptün.
Rengi : Lacivert ( Çivit mavi )
Sesi : La’dan gelen “i”
Duyusu : Düşünme ve 6. his.

Dengeli Çalışması Durumunda :
Aktif ve açık bir zihin zeka içsel sezgiler ve farkındalık yeteneğiniz gelişir. Duyu üstü algılar sayesinde tüm enerjiler daha rahat algılanır.

Aşırı Çalışması Durumunda :
Zihinsel yorgunluk ve kafa karışıklığı görülür. Hipofiz bezini kontrol ettiğinden bu temel salgı bezindeki düzensizlik diğer bezlerin de düzensiz çalışmasına neden olur. Entelektüel kibir ve ego tuzağına düşerek yaşamın tamamen akıl ve düşüncelerle idare edildiği sanılır ve duygular bastırılır.

Yetersiz Çalışması Durumunda :
İçsel yetenekler tamamen kapalıdır ve dışsal dünya tek gerçek olarak görülür. Bastırılmış duygular baskın olduğundan kişi ikilemde kalır. Yaşam sadece maddi istekler çerçevesinde döner ve ruhsal gelişme reddedilir. Zihinsel olarak da belli bir konuya ya da düşünceye saplanıp kalma ve esnek olamama gibi durumlar ortaya çıkar.

Olası Hastalıkları :
Zihinsel yorgunluk aşırı mantıkçı bakış açısından dolayı duygusal dalgalanmalar ve bastırmalar sinirsel hastalıklar migren duyu organlarında ve beyinde rahatsızlıklar görülebilir.

Holistik Terapileri :
Yasemin nane koklamak ve bu yağlar ile masaj yapmak Yöneten damar alıcı damar mesane ve böbrek meridyenlerine shiatsu masajı uygulamak Gece yıldızlı gökyüzü manzarası seyretmek Chakranın bulunduğu yerde lacivert giyinmek ( Aşırı çalışmasında lacivert ve turuncu beraber ) Chakranın bulunduğu yerde parlak lacivert ışık diski imgelemek Sezgileri ön plana almak içsesi ya da zihinde oluşan vizyonları takip etmek Lapis Lazuli Mavi Safir Sodalit gibi doğal taşlardan birini temizledikten sonra programlayıp üstünüzde taşımak.

7. Taç Chakra ( Crown / Sahasrara Chakra )

Konumu : Kafanın ortasında en yüksek noktadadır. ( Bebeklerde bıngıldak kemiğinin olduğu yerde ). Yukarıya doğru açılır. Akupunktur noktası; DU(GV)20

Bedendeki İlgili Bölgeleri : Beyin ve merkezi sinir sitemi.

İlgili salgı bezi : Epifiz.
Temel ilkesi : Saf oluş.
Temel Duygusu : Sınırsızlık bütünlük.
Elementi : Kozmik enerji.
Sembolü : Bin yapraklı nilüfer çiçeği ( Lotus ).
Geometrik Şekli : Düz pentagram.
Gezegenleri : Satürn Neptün.
Rengi : Eflatun ( Mor ) ayrıca beyaz ve altın renkleri.
Sesi : Si’den gelen “mmm”
Duyusu : Yedinci his.

Dengeli Çalışması Durumunda :
Öteki chakra enerjilerinin hepsinin kaynağı ve başlama noktasıdır. 7. Chakra açıldığında diğer altısında kalan tüm tıkanıklıklar çözülür ve enerjileri mümkün olan en yüksek frekansta titreşmeye başlar. Bilinç açıktır. Gerçek benliğinizi oluşturan bireysel egonun evrenselliğe dönüşümü görülür. Gerçek denilenlerin yanılsama olduğu görülür. İç dengeyi sürdürebilmek için tepe chakranın kök chakrayla her zaman uyum içinde olmalıdır.

Yetersiz Çalışması Durumunda :
Kendini “olan” değil “yapan” görme yani ego hali bütünden ayrı olma yalnızlık belirsizlik amaçsızlık ölüm korkusu görülür.

Olası Hastalıkları : Tüm hastalıkların dolaylı yoldan kaynağıdır.

Holistik Terapileri :
Farkındalık çalışmaları yapmak bu chakra için geliştirilebilecek olumlu davranışlardır.

Ayrıca ; Günlük otu lotus ( Nilüfer ) koklamak ve bu yağlar ile masaj yapmak.
Yöneten ve alıcı damar başta olmak üzere tüm meridyenlere shiatsu masajı uygulamak.

Gece ve gündüz tüm doğa manzaralarını seyretmek.
Chakranın bulunduğu yerde eflatun ( mor ) ya da beyaz giyinmek.
Chakranın bulunduğu yerde parlak beyaz ışık demeti ( Yıldırım gibi ) ya da eflatun ışık diski imgelemek.

Amatist Kaya kristali ( Kristal kuvars ) gibi doğal taşlardan birini temizledikten sonra programlayıp üstünüzde taşımak.

Uyarı :
Holistik terapiler Ortodoks Tıbbı destekleyici ve tamamlayıcı yöntemlerdir. Bir rahatsızlık ya da hastalık durumunda tanı koymak ve tedavi etmek için değildir. Bunun için öncelikle doktorunuza başvurmanız tavsiye edilir.

ALINTIDIR.