Tragna:

Kök Çakrası - TIGARNA : 1000
Sakral Çakra - PUNUKSİS : 1000
Göbek Çakrası - KLANSİS : 1000
Kalp Çakrası - XLANSOS : 1000
Boğaz Çakrası - UTNAKSİS : 1000
Alın Çakrası - KRANTİS : 1000
Tepe Çakrası - XKETNİS : 2000

İslami:

Kök Çakrası - HÜVVEMİN
Sakral Çakra - ÜVVEMİN
Göbek Çakrası - RAHİN
Kalp Çakrası - BUDİN NEŞRİN
Boğaz Çakrası - BULLİYİN
Alın Çakrası - KEMA YÜRMİN
Tepe Çakrası - HENŞARİN

Zikirlerle normal çalışma süresi 10 ile 15 dakika arasındadır.. Fakat istenirse istenildiği kadarda uzatılabilir.

Zikirler tek birer kelimedirler. Mantralardaki gibi herhangi bir uzatma veya tını söz konusu değildir. Sadece tekrarlanması önemlidir. Her zikir günde bin defa ve bir hafta uygulanır. Uygulama şu şekilde yapılır. Birinci hafta Tıgarna (Hüvvemin) zikri ile başlanır. Önce bağdaş kurmak denilen şekilde oturulur. Nefes tekniklerinde anlatılan birinci nefes tekniği(Sitede nefes teknikleri mevcuttur.) 10 veya 20 defa yapılır. Nefes tekniği uygulanırken aynı zamanda "Meditasyon" durumunda olmaya gayret edilir. Şayet bu çalışmaları başka çalışmalarla birlikte yürütmek gibi bir durum varsa ve önceden nefes çalışmaları yapılmışsa bu çalışmanın başında nefes çalışmasını ayrıca yapmaya gerek yoktur. Yada bu çalışmadan sonra başında nefes çalışması yapmayı gerektiren mantra veya başka bir çalışma yapılacaksa nefes çalışmaları burada yapıldığı için artık bir daha uygulanmasına gerek yoktur. Nefes çalışmaları bitince gerekli beden bölgesine yani makat ve cinsel organ arasında kalan bölgeye odaklanarak bin defa "Tıgarna (Hüvvemin)" zikri yapılır.

Zikir yapılırken zihin mümkün olduğunca susturulmaya çalışılır. Tepedeki bir noktada bir enerji topunun oluştuğu ve bu toptan aşağıya inen enerji sütununun kafadan ve belkemiğinden geçerek dip noktaya çarptığı ve orada yoğunlaştığı imajine edilir. Zikir fazla acele etmeden tane tane söylenerek tekrarlanır. Çalışma sırasında konsentrenin bozulduğu zihnin sağa sola kaydığı veya hayallere dalındığı farkedilirse zikir kesilmeden konsantre yeniden sağlanarak devam edilir. Bu şekilde 1000 zikir tamamlanınca çalışma bitirilir.

Ertesi gün bu çalışma aynen tekrarlanır ve bir hafta yani yedi gün bitince hiç ara vermeden ikinci bölge ve zikre geçilir. Aynı çalışma bu sefer "Puniksis ( Üvvemin )" zikriyle devam eder.

Bundaki farklılık konsantre ve enerji birikiminin en dip noktada değil cisel organ ve göbek deliği arasında kalan bölgeye dört parmak genişliği kadar olan bir şeride odaklanmasıdır. Ve her zikre bir hafta ayrılarak yedi haftada yedi bölge ve zikir üzerinde çalışılmış olunur. Her hafta zikir değiştiği gibi konsantre olunan bölge de zikirleri ilgili bölgeleridir.

Son hafta diğerlerinden farklı olarak "Xketnis - ( Henşarin)" zikri bin değil ikibin" defa yapılır. Bu çalışmaların yani yedinci haftanın sonunda bulunulan odada bazı gariplikler olabilir. Normal olmayan çatırtılar duyulabilir eşyalar yerlerinden oynayabilir veya kişi bununduğu yerden havalanabilir ya da hafif zıplamalar olabilir. Bundan korkulmamalıdır. Olabilecek şeyler sadece enerji yoğunlaşmasından kaynaklanırlar. Aslında bu gibi tezahürlerin olması da gerekir.

Çalışmalar sırasında elde olmayan nedenlerle bazı günler çalışma yapılması mümkün olmayabilir. Bu durumda bir gün ara vermek önemli değildir fakat tabii çalışma günü yediden sekize çıkmış olur. Bir günden fazla ara verilirse ara verilen her gün için fazladan bir gün çalışmak yeterlidir. Mesela Puniksis zikrinde iki gün ara verilmişse Puniksis'in çalışması dokuz değil on gün olacaktır. İki eksik gün için üçgün ek çalışma. Bu tür araların peşpeşe üçgünden fazla olmaması gerekir.

Bu programın başka bir kullanım şekli de şöyledir: Yedi haftalık çalışma bir defa geçilip bitirildikten ve aradan da zaman geçtikten sonra kişi herhangi bir nedenle mesela tatile gitmek veya benzeri durumlar yüzünden majikal çalışmalara uzunca bir ara vermişse çalışmalara başlayacağı zaman önce bir hafta bu zikirleri yapar. Fakat bu sefer yedi hafta değil bir hafta yapar. Şöyle ki: Birinci gün Aynen tarif edildiği gibi Tıgarna İkinci gün Puniksis ve yedi günde tedi zikir geçilir. Bu şekilde ara verilen zamanda muhtemelen bozulan enerji dengesi düzeltilmiş olunur.

Dikkat edilecek bir durum daha vardır. Zikirlerin uygalanışları sırasında ilgili vücut bölgesi şakra ve zikire göre değişik psikolojik veya fiziksel tepkilere girmek mümkündür. Mesela Tığarna ve Puniksis zikirlerinde gerek çalışma sırasında gerek günlük hayatta cinsel uyarılar çok fazla olabilir. Utnaksis veya Krantis gibi zikirler üzerinde çalışırken kişi çok fazla konuşma ihtiyacı duyabilir. Özellikle bu zikirlerde kişinin kendisine ait sırlara ve her konuda boşboğazlık yapmamaya dikkat etmesi gerekir. Bazı zikirlerde (Mesela Klansis) psikokinetik enerjiler artarken bazılarında sezgiler alışılmışın dışında çalışabilir. Bunlara fazla yüz vermeden çalışmalara devam edip geçmek gerekir.

Zikirler yapılırken ilgili bölgede açık bir basıncın hissedilmesi gereklidir. Baskı hissedilmeden yapılacak çalışmanın pek bir faydası yoktur. Herbiri bir haftadan yedi hafta uygulandığı zaman bütün şakra bölgeleri kontrol altına alınır. Yedi hafta sonunda vücut kontrolleri daha kolay yapılmaya başlanır. Önemli olan vücudun bulunduğu ortamda minicik bile olsa bir haraketini sağlayabilmektir. Çalışmalardan önce ve sonra 20'şer nefes yapmak gerekir. Her bölgenin bir de sembolü vardır. Bu sembollerin çalışma sırasında imajine edilmeleri gerekir.

Gerek tepedeki enerji topu gerek bu sembollerin imajine edilişinde istenen renk düşünülebilir fakat şakralarla ilgili uyumlu renkler de kullanılabilir.

B. Kısa'dan alıntıdır..

Küçük bir not düşmek istiyorum.. Aslında islami zikirleri paylaşmayacaktım çünkü sitede var.. Tragna zikirleri daha etkili kanısındayım bu benim fikrimdir hangi zikiri çekeceğinizi siz karar verin...

ALINTIDIR.