Eterik Beden

Einstein’ın rölativite teorisi herşeyin enerji olduğunu kanıtlama olanağını vermiştir. Bu keşif materyalist kavramların ve evrenle ilgili açıklamaların ölüm fermanı olarak yorumlandı. Çünkü evrenin kendisini gösterdiği – güneş gezegenler ya da doğanın çeşitli alemlerinde – herşey bir enerji formudur. Sübtildir elle tutulamaz ama sağlamdır. Şimdi enerjiye “varolan herşey” olarak bakılıyor. Dünyamız enerji denizlerinden tezahür etmiştir.formların yaşadığı hareket ettiği ve varolduğu ortamı meydana getirirler. Bütün formlar canlı enerjilerden oluşmuşlardır birbirleriyle ilişki halinde titreşirler. Ancak hepsinin kendisine özgü nitelikleri ve nicelikleri vardır.

Aynı zamanda bir formun içinde başka bir formun varolduğunu da görebiliriz içinde bulunduğumuz oda bir evin içindedir. Bu ev de daha büyük evler topluluğunun içinde bulunan evler gurubunun içindedir. Peşpeşe gelen her form daha büyük bir bütünün parçasıdır.Her ne kadar her zaman bunun bilincinde olmasakta biz bir enerji okyanusunun içinde yaşıyoruz. Biz kendimiz enerjilerden meydana geliyoruz; ve tüm bu enerjiler birbirleriyle bağlantı içindeler ve gezegenimizin enerjiden oluşan yapısının sentezidirler.

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


Bu enerji yapısına “eterik” adı verilir. Her insanın eterik ya da enerji bedeni (aura) gezegenimizin eterik yapısının bir parçası dolayısıyla da güneşparçasıdır. Bu ortam aracılığıyla her insan temelde tanrısal yaşamın küçük ya da büyük olarak ifade bulduğu her şeyle ilişkilidir. Aslında doğada varolan her formun enerji bedeni tek bir evrensel yaşam formunun bir parçasından ibarettir – Tanrının kendisi. Eterik beden aslında enerjiden başka bir şey değildir. Görevi değişik tür ve derecelerdeki enerji dürtülerini almak yaymak ve bu güç dürtüleri ve dalgaları sayesinde harekete geçmektir.

Aslında her seviyedeki ve türdeki telepatik etkileşimlerin hem insanlar hem de guruplar arasındaki ilişkilerin ve her formdaki öznel çalışmanın temelini oluşturur. Eterik beden aynı zamanda zihinsel ve duygusal dürtülerle fiziksel formun dışındaki dünyanın bağlantı kurmalarını sağlar. Eterik bedenin ağı aracılığıyla enerjiler her tür yaşam biçiminin faaliyetlerini ve özelliklerini dışa vurmak üzere sürekli hareket ederler dolaşırlar ve onları belirlerler. Bu tek bir birey bütün insanoğlu gezegenimiz ve ötesi için varolan bir gerçektir.


ALINTIDIR.