ENGELLER NASIL TEŞHİS EDİLİR?
Şakralar seviyesindeki engelleri bulmanın birçok metodu vardır. Size en uygun olanını bulabilmeniz için bunlardan bazılarını denemenizi öneririm. Bununla beraber dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta: Bir şakranın durumunu teşhis etmek bu işe yeni başlayan birinin kolayca atlayabileceği çok sayıda incelik taşır. Öyleyse size ihtiyatlı olmayı ve başlangıçta bu konuda size yardımcı olacak kadar konusuna hakim bir terapistle çalışmayı öneririm.

Eller yardımıyla:

Eğer ellerinizin hassaslığı gelişmişse bunları engelleri bulmak için "dedektör" gibi kullanabilirsiniz. Elinizi daha hassas olduğu için özellikle sol elinizi şakraların yaklaşık 15 cm üzerinde gezdirmek ve yayılan algılara dikkat etmek yeterlidir. Böylece bir şakranın açık veya kapalı güçlü veya zayıf olduğunu belirleyebilirsiniz. "Terapisel dokunmak" olarak anılan bu teknik çok yaygındır. Sadece bir bakışla algılamalarını daha yüksek seviyelerde geliştirmiş kişiler bir şakranın durumunu sadece ona bakarak teşhis edebilirler. Onun düzgün olarak mı yoksa ters yönde mi çalıştığını anlayabilir ve hatta renginin durumunu (solmuş veya parlak ve güçlü) değerlendirebilirler.

Sarkaçlı saat yardımıyla:


Şakralann teşhisinde çok yaygın olarak kullanılan metot sarkaçlı saat tekniğidir. Enerjiyi algılayıcı ve yükseltici olarak kullanabilen bu sallanan araç şakranın enerji akışını aynı güçte bir hareketle ortaya çıkarır. Sarkacın yapım malzemesi çok çeşitli olabilir. Buna karşılık ağırlık olarak kullanılan cismin sivri uçlu olması önemlidir. Beyaz kuvars kristalinden yapılmış sarkaç elektro manyetik alanlara karşı daha hassas olduğundan yeni başlayanlar için çok yararlı bir araçtır. Öndeki ve sırttaki şakraların durumunu değerlendirmek için sarkacınızı şakraların yaklaşık 15 cm üstünde tutun ve zihninizi boşaltın. Bu işin en zor ve en çok pratik isteyen kısmıdır. Enerjiniz sarkacınızın alanından ona enerji vermek için akar; öyleyse onun olabildiğince saf ve duru olması çok önemlidir. Sarkacın enerji alanıyla kişinin enerji alanından oluşturulan enerji sarkacı sallandırır.

Sarkacın hareketleri:


Sarkaç genellikle dairesel bir şekilde sallanır. Buna karşın düz bir git-gel ya da oval şekillerde hareket edebileceği gibi tümüyle hareketsiz de kalabilir. Sarkacın bu hareketlerinden her biri şakranın durumu üzerine bize bilgi verir.

Dr. John Pierrakos'a göre sarkacın saat yönündeki dairesel hareketi açık bir şakraya işaret eder; bu merkezdeki duyguların ve psikolojik deneyimlerin bir bütünlük içinde ve çok uyumlu olduğunu gösterir.Saatin ters yönündeki dairesel bir hareket ise kendi açısından psikodinamik olarak kapalı bir şakraya işaret eder. Bu olay o şakranın özel psikolojik işlevine bağlı bir sorununa işaret eder. Bu şakra tarafından yaşanan psikolojik deneyimlerin ve duyguların dengede olmadığını ve enerji akışının engellendiğini gösterir. Sarkaç tarafından oluşturulan dairenin çapı şakranın kuvveti ve ondan yayılan enerjiyle doğrudan ilgilidir. O halde büyük bir daire çok büyük bir enerji yükünü haber verirken küçük bir daire çok daha zayıf bir akımı işaret edecektir. Sarkaç tarafından belirlenen daire çapının büyüklüğü şu üç enerji alanından oluşur: hastanın alanı terapi yapanın alanı ve sarkacın kendi alanı. Eğer bu iki kişinin de enerji alanları düşükse daire çok küçük olacaktır; aynı şey tersi için de geçerlidir. Şakra topluluğunun bu şekilde değerlendirilmesini tavsiye ederim. Öte yandan sarkacın tümüyle hareketsiz olduğunu gözlemek de olağandır. Bu hareketsizlik şakra hareketinin ters çevirilmek üzere olduğunu gösterebileceği gibi kişinin bu şakraya bağlı psikolojik işlevlerini çok fazla bastırdığını veya engellediğini böylece sarkacın dönmeyi bıraktığını ve enerjinin artık metabolizmada dolaşmadığını da gösterebilir. Eğer bu durum uzun süre devam ederse vücudun evrensel enerji alanından (prana) enerji almadan sağlıklı bir şekilde çalışması mümkün olmadığı için bir hastalığın baş göstermesi normaldir. Sarkacın bir başka hareketi de dik şekilde git-gel hareketidir. Bu bireyin kişisel ilişkilerden kaçınmak için enerjisinin yönünü değiştirdiğine işaret eder. Böyle bir kişi gerçekle yüzleşmek yerine bazı kavramlardan kaçacaktır. Aynı zamanda eğer sarkaç yatay bir gel-git hareketi yapıyorsa kişinin enerji akımını kişisel ilişkilerden kaçınmak için tuttuğu ve bastırdığı sonucu çıkanlabilir.

Değerlendirme


Ahenkli bir durum tüm şakralar kendi aralarında dengede olup tek tip bir enerji akımı oluşturulduğunda görülür. Terapist sarkaç üzerindeki yeteneği geliştikçe değerlendirmesi daha açık ve kesin olur. Örneğin sarkacın hızı söz konusu olan şakra tarafından yayılan enerjinin seviyesini gösterir. Terapist pratiğini arttırarak gerginlik daralma aşırı sevinç uyuşukluk üzüntü acı huzur gibi başka izlenim ve hisleri de açıkça algılayabilir. Terapi sırasında şakralar kapalı bir durumdan yavaşça açılmaya doğru değişik evrelerden geçebilirler. Önce kapalı bir şakrayı göstererek saatin ters yönünde dönen sarkaç dönme çapını yavaşça küçültüp ardından da hareketini tümüyle ters çevirip açık bir duruma işaret edebilir. Karın şakrası kapalı olan bir kişiyi örnek alalım: Sarkaç saat yönünün tersi şeklinde bir daire çizer. Terapistin etkisiyle küçük bir ağlama dönemini sonrası engellerin ortadan kalktığı görülür. Şakranın kendini bir sarkaç yardımıyla belli ettiği ikinci örnek de saat yönündeki bir dairedir. Tabii ki bu tür bir değişiklik ilk başta görülmez ama kişi duyguları üzerinde çalışmaya devam ederse şakrası tamamen sabitleşene kadar gittikçe daha uzun süre açık durumda kalabilir. Anlaşılacağı üzere şakralarımız çok önemli birer enerji merkezidir. Her biri gerçekten bir "kumanda düğmesi"dir öyle ki onların sayesinde "enerji" sağlığımızı koruyabilir ve gerekirse eksikliklerimize çare bulabiliriz. Bir kez daha tekrarlayalım bu şaheser enerji yapımızla aceleyle değil sabırla ve sevgiyle çalışmayı öğrenmeliyiz.

- Chislaine D. Martel -

ALINTIDIR.