Kalp çakrası’nı açmak için yapılması gereken çalısmalar; ilâhi evrensel bilginin alınması tefekkür namaz (uzak_dogu ögretilerinde bunu meditasyonla telafi etmeye çalısıyorlar!?) oruç ve en önemlisi de zikir (uzak-dogu ögretilerinde buna mantra deniyor) yapmasıdır. Her çakranın ayrı bir zikri vardır. Eger o zikir yapılmaz ise o zikre baglı çakranın açılması da güçlesir. Çünkü zikredilen kelime bir anahtar gibidir. Bilinci o çakranın temsil ettigi mânâ dogrultusunda programlar. Bu noktaya yogunlasan bilinç çakradaki tıkanıklıgı açar ve kundalini bir üst seviyeye yükselir. Bu sebeple çakraların açılmasında zikir de önemli bir rol oynar. Mesela tasavvufta Uzakdogu ögretilerinde belirtilen bu çakraların isimleri aynısıyla geçmez ama bu çakraların açılması durumundaki nefs bilincinin adları vardır. Mesela kuyruk sokumu çakrasındaki bir bilinç nefs-i emmare bilinci diye isimlendirilir. Göbek altı çakrası nefsi levvame bilinci göbek çakrası nefs-i mülhime bilinci kalp çakrası açılmıs bilince nefs-i mutmainne bilinci bogaz çakrası açılmıs bilince nefs-i raziye bilinci alın çakrası veya üçüncü gözü açılmıs bilince nefs-i mardiye bilinci tepe çakrası açılmıs bilince nefs-i safiye bilinci denir. Yani bu çakralara karsılık gelir. Hatta tasavvufta arada bir kaç fazla çakra daha var kabul edilir adı çakra olmasa da.. Uzakdogu’nun "çakra" dedigine Islam tasavvufu’nda bazı ekoller;"kalp ruh sır hafi ahfa ve nefs-i natıka latifeleri" der. Kimi tasavvuf ekollerinde Levvame nefs bilinci (göbek altı çakrası düzeyi) denen bilinç durumunda kisi "lâ ilâhe illallah" zikrini çekmeli derler.. Sonra mülhime nefs bilincinde (göbek çakrası-günes sinir agı çakrası) "Hu" zikrini ve mutmainne nefs bilincine (kalp çakrası) geldiginde "Hak" nefs-i raziye’de ( bogaz çakrası) "Hay" nefsi mardiye bilincine (alın çakrası) gelindiginde " Kayyum" zikrini verirler. Bir de safiye nefs bilinci (tepe çakrası) var ama onun zikrini bilmiyorum. Bilen birine sorun lütfen.

Dikkat!Zikir tavsiye etmeye ehil olan biriyle görüsmeden bu isimleri zikretmenizi tavsiye etmem ve mesuliyet de kabul etmem! Namaz kılmak ve Allah’ı ve yarattıgı alemlerde yürüyen düzeni tefekkür de bir zikirdir. Fakat tefekkür esnasında ve veya öncesinde Kur’ân okumak ve esmâ-hüsnâ’yı zikretmek gerekir. Bunlar olmadan saglıklı bir tefekkür ve isabetli idraklar açıga çıkması çok zayıf bir
ihtimaldir.


(Kaynak Hayat ağacı)

ALINTIDIR.