Gelelim insanî özelliklerle yaratılmıs bilinç titresimleri yüksek pozitif kisiye.. Eger bu kisi Günes sinir agı çakrası (göbek) açıldıktan sonra hakikat bilgisi alırsa kundalini kalp çakrası’na ve diger çakralara da yükselebilir. Dini terminolojide veliler (ileridekiler) saidler (sagdakiler) ve sakiler (soldakiler) için kalp çakrası bir sınır gibidir kanımca... Çünkü bu çakradan itibaren kisideki iman melekesi devreye girer ve kisi birimsel suurdan bütünsellige adım atar. Vahyin bildirdigi gerçeklere göre hiç bir saki evrensel suura bütünsellige ve sevgiye erisemez. Bir üst kalp çakrası’nın açılmasının baslıca anahtarı tevhid inancı dogrultusunda Allah’a (mutlak varlıga) imandır.

Bazı kisilerin kök dalak ve Günes sinir agı çakraları açıktır ve kundalini uyarılınca hızla Günes sinir agı çakrasına kadar yükselir. Kundalini’nin Günes sinir agı çakrası üzerine yükselip kalp çakrası’nı açması için ise kisinin bazı özel çalısmalar yapması gerekir ki bu çalısmalara baslamak için de iman gücü gereklidir. Demek ki bu noktada artık iman gücü esastır. Diger çakraların açılması için basit çalısmalar yeterliyken ve kisinin insanî özelliklerle yaratılıp yaratılmaması önemli degilken; buradan yukarıdaki çakraları açmak için bazı özel çalısmalar yapmak ve iman gücü gerekir. Bu güç açıga çıkmadan yapılan hiç bir çalısmadan pozitif sonuç alınamaz. Bu güç de sadece insanî özelliklerle yaratılmıs kisilerde açıga çıkar. Digerleri ise negatif ısınsal varlıklarla baglantı kurarak yasadıkları bir takım olaganüstü hallerden ötürü bu çakranın açıldıgı hissine kapılır ancak..

(Kaynak Hayat ağacı)

ALINTIDIR.