Insanda oldugu gibi Dünya Günes Sistemi ve diger yıldız sistemlerinin galaksilerin ve evrenin dahi prana ve kundalini’si vardır. Bu konudaki tüm anlatımları evrensel boyuta genisletebilirsiniz. Mikrodan makroya kadar tüm evren aynı sistemle çalısır. Örnegin Kâbe Dünya’nın tepe çakrası(Sahasrara)’dır kanımca.. Dünya’daki kundalini tepe çakrası’na o noktada ulasmıstır diye düsünüyorum. Bu konuda yine baska bir düsüncem de su: Dünya’daki kundalini’nin tepe çakrası’na (Kâbe noktasına) ulasmasının Ibrahim aleyhisselâm zamanında olması ihtimali yüksek.. Çünkü Dünya’nın da bir bilinci var ve bu bilinç yeryüzündeki tüm canlıları kapsayan bir bilinçtir. Her bilinç seviyesi gibi Dünya bilincinin de olgunluga erismesi söz konusudur kanımca...

Kâbe ile ilgili bir rivayete göre;
Allah Ibrahim aleyhisselâm’ı görevlendirdikten sonra Ibrahim Sakina’nın kılavuzlugu altında Arabistan’a gelir iki baslı bir yılan veya kasırga olarak nitelenen Sakina Kabe’nin bulundugu yere gelince durur temellerin çevresine sarılarak yapıyı kendi üzerine kurmasını söyler. Ibrahim (a.s.) onun gölgesi üzerine Kâbe’ yi yapmaya baslar. Ismail (a.s.) da kendisine yardım eder. Yapıda kullanılması gereken tasları bes veya yedi dagdan Hira Lübnan Zeytin dagı El Cebelul Ahmer adlı daglardan tasır. Bina yükseldikçe bugün “Makam-ı Ibrahim” denen ve üzerinde ayak izleri bulunan tasın üzerine çıkar o tası yapı iskelesi olarak kullanarak binayı bitirir. Sonra da Nuh tufanından beri Ebu Kubeys’te saklanan ve o zaman beyazken cahiliye çagındaki dinsiz günaha batmıs insanların dokunmalarıyla kararan Hacer-ül Esved’i Cebrail O’na getirir. Hacer-ül Esved Kâbe’ye konur. Bu rivayetteki yılan sembolü de dikkat çekicidir. Kundalini’nin de yılana benzetildigi düsünülecek olursa Kâbe’nin yeryüzünün tepe çakrası olduguyla ilgili düsüncemizde pek de yanılmadıgımızı söyleyebiliriz.

Kâbe’nin sekli de ayrı bir önemli konudur. Firavunların yaptıgı piramitler de Ibrahim aleyhisselâm’ın yaptıgı Kâbe de bir mânâ tasır ve birbiri ile yakın iliskilidir.

(Kaynak: Hayat ağacı)

ALINTIDIR.