Kaynagı Ruh-u Azâm olan kozmik hayat (yasam) enerjisi (nur/prana) süptil bedende üç ana kanal boyunca hareket eder. Sol ve sag kanallar (ida ve pingala nadi) omurilik boyunca uzanan üçüncü kanalın (sushumma nadi) çevresinde (tıpkı bir asa etrafında dolanan iki yılanı içeren modern tıbbın sembolü kadüste oldugu gibi) spiral seklinde dolanırlar.

Bu iki kanal eril ve disil pozitif ve negatif sıcak ve soguk objektif ve subjektif dıssal ve içsel gibi nitelikler içerir. Iste tekamül bu kanallardaki enerjilerin dengelenmesi sürecidir. Orta kanal ise aydınlanma kanalıdır.

Üç ana kanal kuyruk sokumunda bir araya gelir. Eger yasam enerjisi sol ve sag kanallardan dengeli olarak bu noktaya inerse “uyuyan yılan” olarak sembolize edilen kundalini’yi uyandırırlar. Uyarılan kundalini orta kanaldan yukarıya dogru yükselir.

Kundalini enerjisi bazı ana çakraları (enerji kilitleri/enerji dügümlerini/psisik enerji merkezlerini) açarak (tıkanıksa) yükselir. Kundalini yılan seklinde tasvir edilir ve spiral seklinde kıvrılarak yükselir. Vahye dayalı ilâhi kitaplarda tepe noktasına ulasmıs kundalini "âsâ" olarak sembolize edilir.

(Kaynak: Hayat ağacı )

ALINTIDIR.