“Enel Hak” evrenin birliğini ve hakikati vurguluyor. Bunu söylediği için ölümle cezalandırılan Hallac-ı Mansur’un düşünceleri “insan-tanrı- evren” konularını içeren ; gerçek olan var olan”Bir”dir. “Çokluk” bir görüştür. “Bir’in değişik biçim ve nitelikte yansımasıdır. Bu “Bir” de Tanrı’dır. Ancak evren ve insan bu “Bir’in dışında değil içindedir onunla özdeştir. Bu nedenle insanın “Enel Hak” demesi doğrudur gereklidir. İnsan konuşan dolaşan düşünen sevinen gülen üzülen öfkelenen bir Tanrının bir parçasıdır... Tanrının bütün nitelikleri insanda insanın bütün özellikleri Tanrı’da evrende bir birlik bütünlük içindedir. Ölüm gerçek değildir bir değişmedir bir görünüştür. Bundan dolayı kişinin ölümü yaşamında yaşamı da ölümündedir…

“Reiki”de isebir kanal olmaktan öteyiz hepimiz Reiki’yiz bizler “Evrensel Yaşam Enerjisiyiz”… Ve bu muhteşem enerjiyi bize bahşeden “tanrı içimizdedir” . 17 Mayıs 1975 yılında The Times gazetesinde San Mateo California’da Bayan Takata ile bir röportajı yayınlanmışve Bayan Takata röportaja söyle başlamıştır“ Burada bizi çevreleyen büyük bir mekan vardır yani evren. Bunun içinde sonsuz ve muazzam bir enerji potansiyeli mevcuttur. Bu evrenseldir ve Bunun aslı “Yarandandır” demiştir. Bayan Takata yine aynı röportajda Japonya’da tedavisi sırasında Dr. Chujiro Hayashi’nin kendisine reikiyle ilgili “Benim bildiğim tek şey senin teması ile her hissettiğinde benim o büyük evrensel yaşam enerjisine ulaşmıl olduğum ve bu enerjinin benim aracılığımla sana aktığıdır. Bunlar (ellerini kaldırarak göstermiş) elektrotlardır. Bu güç senin tüm sisteminde bir yeniden canlandırma süreci başlatmakta ve dengeyi oluşturmaktadır”dediğini aktarmıştır.

Burada iki Üstadında anlattıkları Hallac-ı Mansur’un söyledikleriyle özünde aynıdır bu Reiki’nin özünde tasavvuftaki “Ben Tanrıyım” sözü ile örtüştüğünü göstermektedir.

Bayan Takata röportajı şöyle bitirmiştir “Bütün bunlar hakkında güvenerek konuşmaktayım ancak bilmenizi isterim ki Ben…Ben olarak konuşmamaktayım. Konuşuyorum çünkü bu Tanrı’nın gücü. Bu gücü elimize veren o’dur…Kim Tanrı’dan şüphe edebilir”

ALINTIDIR.