REİKİ ÇEŞİTLERİ

Usui Reiki; binlerce yıl sonra Dr.Mikao Usui'nin evrensel yaşam enerjisini yeniden kaşfetmesi ile 1900 'lü yılların başında dünyaya kazandırdığı bir enerji sistemidir. Son yüz yıldan beri dünyada bir çok insan Reiki öğrenmiş ve bilgilerini deneyimleri ile arttırmaya çalışmıştır. Ancak yaşamın her noktasına olduğu gibi Reiki konusunda da gelişim çizgisi Dr.Mikao Usui ile bitmemiştir. Bazı insanlar çeşitli araştırmalar ve çalışmalar ile yeteneklerini de kullanarak Usui Reiki orijinli ancak titreşimi farklı yeni enerjiler keşfetmişlerdir. Aslında evrende tek bir enerjiden söz etmek ve teklik bilincini anlamak önemlidir ancak teklik içinde farklılıkları barındıran bir tekliktir. Örneğin aslında sadece ışık vardır ancak ışık nesnelere çarpar nesneler tüm renkleri emer ve sadece birini yansıtır. Bu şekilde biz farklı renkleri algılarız. Ancak bu renklerin kaynağı olan ışık tektir. Bu perspektifle bakarsak aslında kaynak tek olsa da bu kaynaktan bize ulaşanlar bize göre farklı algılanabiliyor yada farklı etkiler oluşturabiliyor. Aynen tek ışıktan çıkan kırmızı rengin bizi canlandırması mavi rengin yatıştırması gibi. Şu durumda neden farklı enerji sistemleri var sorusuna yanıt çok açık olacaktır. Evrende herşey tek olmasına rağmen neden farklı insanlar farklı nesneler farklı renkler varsa bu nedenle farklı enerji titreşimleri vardır. Günümüzde bazı aletlerle bu titreşimlerin arasındaki farkların ölçülmeye çalışıldığını biliyoruz. Ancak bu konuda çok somut konuşmak mümkün değil sadece farklı enerjilerle çalışanların deneyimlerinden aralarındaki farkları daha kolay anlayabiliyoruz. Örneğin Usui Reiki çok daha yumuşak bir enerji iken Kundalini Reiki çok daha sert olarak algılanabiliyor. Violet Flame Reiki daha çok sevgi duygusu verirken İmera Reiki daha çok arınma ve derinlik duygusu verebiliyor.

Kundalini Reiki

Kundalini reiki oldukça sade ve oldukça etkili bir enerji sistemidir. Temeli vücuttaki enerji kanallarının ve chakraların açılması ve niyet ederek kendimize yada başkalarına enerji vermeye dayanır.

Bizler yerküre enerjisini 1. chakradan (kök chakra) vücudumuza alırız. Bu enerji tüm chakraları ve ana enerji kanallarını dolaşarak tepe chakaradan çıkar. Kundalini enerji kanalı kök chakrada başlar ve tepe chakrada son bulur. Kundalininin açılmasıyla chakralar tam olarak temizlenir ve enerji kanalları açılır. Bu şekilde vücuda giren yerküre enerjisi artar bu enerji chakraları daha çok besler ve devam ettiği enerji kanallarını açar. Kundalini enerjisine kundalini ateşi de denir.

Kundalini Reiki Mr.Ole Gabrielsen tarafından dünyaya tanıtılmıştır. Mr.Ole Gabrielsen Danimarkalı bir meditasyon masterıdır. Mr.Ole Gabrielsen ile Master Kuthumi'nin yaptığı çalışmalar ve ruhani bilgi alışverişleri sayesinde Kundalini Reiki tekniği doğmuştur. Şu ana kadar Kundalini Reiki uygulayıcıları bunun büyük faydalarını görmüşlerdir ve tüm dünyada büyük bir hızla yaygınlaşmaktadır.

Karuna Ki

Karuna Ki Merhamet Enerjisi yada daha uygun bir şekilde "Merhamet Enerjisinin Yolu" anlamına gelir. İyileştiren ve yaratılışın merhametini bütün yaratılanlara dağıtan bir enerjidir.

Karuna Ki kalp merkezli bir iyileştirmedir. Burada bunun bir din olmadığı açıkça ortaya konulmalıdır. Bu bir iyileştirme yöntemidir ve merhameti işlemek için hazırlanmış bir meditasyon uygulamasıdır. Sevgiyi ve merhameti dağıtmak her zaman yapmaya değer harika bir çalışmadır.

Karuna Ki'nin Reiki enerjisinden daha güçlü olduğuna dair hiç bir iddiası yoktur. Karuna Ki sadece bir enerji sanatıdır ve uygulamacıların deneyimleriyle her geçen gün geliştirilmektedir.

Karuna Ki Karuna Reikiden farklı bir kulvardadır. Sembolleri büyük ölçüde aynı olsa bile enerjiye yaklaşımı ve uygulamaları farklıdır.

Karuna Ki'nin kendine özel meditasyonları bulunmaktadır ve bu meditasyonlar yaşam enerjisini arttırıcı etkiler yapmaktadır.

Birinin gerçekten iyileştirilmesi sadece mükemmel sevgiyle mümkündür. Karuna Ki'nin de temel amacı bu mükemmel sevgiye ve merhamet enerjisine bağlanmak ve bu şekilde enerji kanalı haline gelebilmektir.

Karuna Ki'yi isteyen herkes öğrenebilir Usui Reiki gibi herkese açıktır. Karuna Ki sistemi markalardan kayıtlardan çatışan bağlılıklardan ve dış kontrollerden bağımsızdır. Bu sistemin öğretmenleri kendilerinin bireysel öğrencilerinin ihtiyaçlarına uyacak tarzda gördükleri yeni materyaller eklemekte serbesttirler.

Golden Triangle Healing System


Golden Triangle 1986 yılında James Purner tarafından derin Budha meditasyonu esnasında gelen vizyonlarla ortaya çıkartılmış bir sistemdir.

Golden Triangle yeni bir enerji sistemine dayalı bir enerji yöntemidir. Bu sistem oldukça güçlü bir enerji titreşimine sahip olan bir Golden Triangle enerjisine dayanır. Ancak bir Reiki sistemi değildir.

Golden Triangle'nin kendine özel bir sembolü vardır. Pozitif enerji çalışmaları için kullanılsa da temelde üçüncü gözle ilgili bir enerji sistemidir ve üçüncü gözü aktive eder. Sezgilerin gelişmesi için Golden Triangle enerji sistemi etkili olarak kullanılabilir. Ayrıca kundalini enerjisini aktive edici ve diğer chakralarla da ilgili çalışmaları vardır.

Temel olarak üçüncü gözümüzün aktivasyonu ile ilgili olsa da Golden Triangle sistemiyle yakından yada uzaktan pozitif enerji çalışmaları yapılabilmektedir.

Imera Reiki

Imera Reiki oldukça güçlü ve üst düzey bir Reiki sistemidir. Bu sistem sadece Usui Reiki Seichim Reiki veya Karuna Reiki gibi Reiki çeşitlerinin masterlarına öğretilir. Imera Reiki Mısır orijinli bir enerji sistemidir. Imera Reiki daha çok reiki anlamına gelir. Alıcıya da vericiye de güç veren bir enerjidir.

Bu enerji çeşidinde semboller yoktur ve uyumlanması çok kolaydır. Ancak enerjiye alışkın olmayan bir insan için bu uyumlama Imera Reiki 'nin güçlü titreşiminden dolayı zorlu bir süreç olacaktır. Bu yüzden sadece masterlara öğretilir ve öğrenenlerde bu sistemin Master'i olurlar. Imera Reiki fiziksel zihinsel duygusal ve ruhsal enerji dengesi için kullanılır. Bunun yanı sıra bir diğer özelliği de istenen olumlu amaçlar içinde kullanılabilir olmasıdır. Kişinin dilediği gelecek yada ulaşmak istediği amaçlar için Imera Reiki ile enerji çalışmaları yapılabilir. Bir çok kullanıcı güçlü spritüel bağlantılar deneyimlemiştir. Imera Reiki bir çok yeteneğinizi ortaya çıkartır. Imera Reiki bastırılmış sorunları ortaya çıkartmakta oldukça yeteneklidir.

Imera Reiki oldukça etkili bir rahatlıkla ve uzaktan enerji çalışmaları için yoğunlukla kullanılabilir. Imera Reiki ile yakından ve uzaktan enerji verebilirsiniz ve uyumlama süreci de hem yakından hem uzaktan yapilabilir.

Violet Flame Reiki


Ivy Moore yaptığı çalışmalarla 40 tane sembol bulmuştur. Bu semboller çok eski olmasına rağmen yeni bulunmuşlardır ve bu yeni reiki sisteminin adı Violet Flame Reikidir. Violet Flame Reiki diğer reiki sistemlerinden üstün ya da güçlü değildir. Ancak farklı bir frekansı vardır. Bu bir çok kristalin bir arada bulunduğu kuvars salkımında her bir kristalin kendine özgü enerjisi olduğu kavramıyla açıklanabilir. Violet Flame Reiki'nin titreşimi oldukça etkilidir.

Violet Flame Reiki'nin enerjisi aya benzer. Dişi ve yumuşak bir enerji alanına sahiptir. Bu sistemin vurgusu saf bir kalple iyileştirme üzerinedir. Violet Flame Reiki enerjisinin en önemli özelliklerinden biri auratik alanda korunma kalkanı oluşturmasıdır. Violet Flame Reiki inisiyasyonu almış olan kişiler bu enerjiyi kullanmasalar bile auralarında oluşan güçlü etki ile negatif etkilerden korunmayı başaracaklardır.

Violet Flame Reiki aslında tek bir dereceli bir enerji sistemidir. Ancak 40 sembole bir anda uyumlanmak kolay olmadığından uyumlamalar 4 ayrı seferde yapılabilir. 39 sembolü kullanım için 1 sembol ise uyumlama içindir. Sembollerin kullanım alanları oldukça çeşitlidir.

Violet Flame Reiki enerjisi kullanımı çok zevkli ve kişiyi derinden etkileyen olumlu bir enerjidir. Dünyada çok yaygın olarak kullanılmaktadır ve kullanıcılarının yaşamına sevgi getirmektedir.

Kimler Violet Flame Reiki öğrenmelidir:

- Negatif enerji etkisinde kalanlar ya da kalmaya yatkın olanlar
- Aurasında yırtık gibi sorunlar olanlar
- Negatif enerjilerden korunmak isteyenler
- Yaşamlarında daha çok sevgi duygusu isteyenler
- Maddi sorunları bulunanlar
- Psişik yeteneklerini geliştirmek isteyenler

Sacred Flames Reiki

Sacred Flames Reiki Allison Dahlhaus'un geliştirdiği bir enerji sistemidir. Allison şifacılık konusunda detaylı çalışmalar yapan eğitimci yazar International Natural Healers Association'da yönetici müdür ve aynı zamanda Reiki Blessings Akademi'nin başkanıdır.

Sacred Flames Reiki yeni bir enerji sistemidir ve en önemli özelliği renk terapi imgeleme ve geleneksel Japon Reiki ve mum çalışmalarını da bünyesinde barındırmaktadır.

Sacred Flames Reiki'nin tek bir derecesi vardır ve SFR'yi öğrenmek için daha önceden Usui Reiki eğitimi almış olmanıza gerek yoktur. SFR öğrenenler bu sitemi tek inisiyasonla öğrenir ve Sacred Flames Reiki Master olurlar.

Sacred Flames Reiki'nin sembolleri yoktur ve uygulanması son derece kolaydır. Ancak öğrendikten sonra son derece etkili olarak kullanabilirsiniz. Sistem imgeleme ve meditasyon çalışmalarını barındırır. Yapılan çalışmalar fiziksel duygusal zihinsel ve ruhsal enerji dengesi verir.

SFR'de ateş ile yapılan çalışmalar çok önemlidir. Ateş negatif enerjilerden koruyucudur ve meditasyon esnasında son derece dinlendiricidir. Sacred Flames Reiki'de mum ile yapılan çalışmalar çok önemlidir.

Sacred Flames Reiki uyumlamasından sonra bir temizlik dönemine girebilirsiniz. Bu süreç genelde 21-30 gün sürer ve bu süreçte sigara alkol kırmızı et kahve gibi zarar verici maddelerden uzak durmak ve bol bol su içmek önerilir. Eğer bu temizlenme süreci yoğun olursa bu süreci daha hafif yaşamak için dilekte bulunduğunuzda belirtiler azalacaktır. Vücudunuzdaki tüm negatiflikler bitene kadar temizleme süreci devam eder.

Özellikle imgeleme konusunda yetenekli olan ve enerji çalışmaları esnasında sürece aktif olarak katılmak isteyenlerin öğrenmesi gereken bir enerjidir. Kullanıcıları son derece zevkli ve kullanımı kolay bir sistem olduğunu söylemişlerdir.

Ama Deus Shamanic Healing

Ama Deus Orta Brezilya'nın balta girmemiş Amazon ormanının derinliklerinde yaşayan Guarani (Gau ra ni diye telaffuz edilir) yerlileri tarafından 6000 yıldır kullanılmış bir enerji tekniğidir.

Ama Deus Tanrı'nın sevgisini ve (adları ve renkleri olmayan) bir dizi eski sembolü enerji aktarımı için araç olarak kullanan güçlü enerjiye dayalı şamanik enerji sistemidir. Semboller çok boyutludur ve bu sebeple hem uygulamaları belirlidir hem de içerikleri geniş çaplıdır. Vücudun içindeki enerji merkezlerini dengelemeyi amaçladığı için sistem her ne kadar bazı yönlerden Reikiye benzese de Ama Deus sembolleri Reiki'de kullanılanlardan daha özel işler için tasarlanmıştır.

Ama Deus aşağıdakiler dahil bir çok durumda kullanılabilir:

· Kendimize ve başkalarına enerji vermek
· Uzaktan enerji vermek
· Acil durumlarda enerji vermek
· Hayvanlar kuşlar ve bitkiler için enerji vermek
· Yiyeceklerin suyun enerji olarak arındırılması
· Kalbin duygusal olarak enerjisinin arındırılması
· Bebeklerin dünyaya yumuşak bir geçiş yapmalarına ve fiziksel vücutlarının yere bağlanmasına yardımcı olmak
· Doğum gününüzde ruhani bir hediye almak
· Rüyalarınızda ruhani bir bilgi almak
· Geçmiş hayatların hatıraları / Akaşa Kayıtları'nda gezinmek
· Yeryüzüne pozitif enerji vermek
· Negatif enerjiyi uzaklaştırma

Bu sistemi Batıya ilk kez üçüncü nesil Brezilyalı şaman Alberto Aguas tarafından getirilmiştir. Hem annesi hem de dedesi enerjilerle çalışmış doktorlardı ve Alberto yaşamı boyunca birçok şaman tekniğine ve bu tekniklerin değişik birçok yöntemle verilmesine şahit olmuştur. Nesiller boyu ailesi Guaraniler arasında gerektiğinde tıbbı bakım sağlayarak yaşamıştır ve yerlilere yardım etme çabalarının sonucu olarak kabile şamanlarıyla doktor arasında karşılıklı bir saygı oluşmuştur. Gitgide şamanlar kendi enerji yöntemlerini paylaşmaya başlamışlar ve bu güvene dayalı ilişki aracılığıyla yöntem süre gelmiştir.

Ama Deus Shamanic - Öneriler
Reiki orijinli bir enerji sistemi değildir.
Son derece etkili ancak teknikleri detaylı kullanımı emek isteyen bir sistemdir.

Kutsal Yerküre Enerjisi

Kutsal Yerküre Enerjisi bizimle ve etrafımızdaki her şey ile rezone olan (titreşen) enerjidir. Havadadır bitkilerdedir ağaçlardadır hayvanlardadır kayalardadır o bendir sendir buradadır geçmiştir gelecektir şimdidir. Yaşamdadır ölümdedir; sınır tanımaz çok boyutludur dinlerden bağımsızdır mesafelerden bağımsızdır. Her şeyde bulunabilir bilmek ve hissetmek her şeyi mümkün kılan budur.

Kutsal Yerküre Enerjisi bizi belli bir takım sembollerin inisiyasyonu yoluyla Kutsal Yerküremizle saf bir bağlantıya geçirir. Bundan böyle bize yaşam yolculuğumuz boyunca yolumuzu aydınlatan bir ışık olacak bilgi ve malzemeler sunar.

Kutsal Yerküre vibrasyonumuzu yükseltmemizi ve bunu etrafımıza yansıtmamızı sağlar yaptığımız her şeyde bize yardım eder. Başkalarından olumsuz etkilenmemizi engeller. Bundan sonra bize kalan ise bu ışık ve sevgi dolu hediyeyi nasıl kullanacağımızdır.

Yüksek benliğimizle meleklerimizle ve yol göstericilerimizle bağlantıya geçmemizi sağlar. Zihnimizi korumamızı sağlar içimizdeki aydınlığı ve özgürlüğü bulmamızda bize yardımcı olur. Kutsal Yerküre ile bağlantıya geçerek onun bizi zihinsel duygusal ve fiziksel olarak daha iyi hissetirmesini sağlayabiliriz. Bilincimiz hakkında yapılan araştırmalar onun fiziksel sınırlama tanımadığını gösteriyor.

Zihnimiz güçlüdür inançlarımız ve imanımız güçlüdür ancak egomuza ve kişisel şüphelerimize izin verdiğimiz sürece yaşam yolculuğumuzdaki gelişmemizi engelleyecektir.

Bilinçaltı sembollerle çalışır Kutsal Enerji sembolleri bilincinize odaklanmanızda yardımcı olur. Böylelikle konsantrasyonunuzu ve enerjinizi bloke eden egonuzun (veya içinizdeki kısık sesin) davranışlarınızı ve inançlarınızı sorgulaması engellenmiş olunur.

Bu Enerjiyle Neler Yapabiliriz?

Peki Kutsal Yerküre enerjisi ile neler yapabiliriz?


Hiç bir deniz akarsu ya da derenin kenarına oturup uzun uzun suyun akışını seyrettiniz mi? Etrafınızdaki her şeyle bir hissetmenin ve rahatlamanın hissini hatırlıyor musunuz? Yoğun iş hayatınızdan evden faturalardan vs. uzaktayken bu suyun kenarındayken neler hissettiğinizi hatırlayın. Sizi sıcaklığıyla sarmalayan güneşin karşısında yüzünüzü okşayan serin esinti ve uçuşan yapraklarla birlikteyken belki de suyun size fısıldadıklarını duyabilirsiniz.

Bu noktada mıhlanıp kalmak ve sizi cezbeden bu yerden hiç gitmemek istersiniz. Hiç bitmemesini hep burada kalmayı sıkıntı faturalar stres ve baskılarla dolu gündelik hayata hiç dönmemek istersiniz. Üzüntülerin ortadan kaybolduğu fiziksel acılar ve ağrılardan kurtulduğunuz ve heyecan dolu bir duyguyla yaşadığınız her şeyin mümkün olduğu mutlu ve özgür olduğunuz burada hep kalmak istersiniz.

Şu anda bunun farkında olmasanız bile Kutsal Yerküremize bağlısınız fiziksel bedeninizin ötesini düşünebilir ve hissedebilirsiniz dinginsiniz her şey daha da netleşiyor; işte bu an tüm olasılıkların sonsuzlaştığı andır. Bilincinizin vücudunuzun sınırlarından öteye geçmesiyle birlikte acı ve ağrılarınız yok olmaya başlıyor. Yerkürenin saf enerjisi ile bağlantıya geçmenizden itibaren titreşiminiz çok daha yüksek.

İşte bu noktada sınırsız imkânlara sahipsiniz;

Sorunlara çözümler bulma meleklerle yol göstericilerle ve ilham perileri ile çalışma rehberliğe ulaşma iyileştirici enerji ile bütün olma kişisel enerjinizin saf ve temiz hale gelmesi; bırakın kutsal yerküre sorunlarınızı kolaylaştırsın.

Rahatlama stresten kurtulma yüksek benliğinizle iletişime geçme sevgi gönderme telepati kendinizi ve enerjinizi koruma yaşam nefesini soluma… Kızgınlık korku endişe nefret kıskançlık duygularından kurtulma zihinsel bedensel ve duygusal anlamda daha iyi hissetme ve hepsinden önemlisi… kendi toprağınıza yeni tohumlar atma…

Artık eski siz değilsiniz sınırsız kaynaklardan ilahi bilgilere ulaşmak için tek yapmanız gereken; istemek… O kadar çok imkan var ki burada hepsini listeleyebilmem mümkün değil.


(Alıntıdır.)