Reiki uygulayan kişiler beklenen sonuçların her zaman alınamadığını görürler. Bunun sebebi ne olabilir? Bu bölümde bu konuda bazı faktörleri açıklayacağız. Bu bilgilerin size tedavi odasında veya dışarıda hastaların reaksiyonlarını değerlendirmede yardımcı olacaklarını ümit ediyoruz. Başarısızlık görüntü .nnün en sık karşılaşılan sebebi bizim belirli bir etkınin olmasını beklememiz fakat Reikinin tabi olduğu doğal yasaların başka bir şey getirmesidir. Bu durumda bizim beklentilerimiz karşılanmamasına rağmen hastada henüz açıkça ortaya çıkmamış mükemmel şeyler gerçekleşmiş olabilir. Ayrıca herkes iç yaşamı hakkında konu§maktan hoşlanmaz ve bu seviyede aslında önemli değişiklikler başlamış olabilir. genellikle bir hasta içinde neler olduğu konusunda açık bir fikre sahip değildir bazen tedavinin etkilerinin açıkça hissedilir hale gelmesi aylar alır. Bu nedenle beklentileriniz hemen kar§ılanmadıysa hayal kırıklığına uğramayınız. Reikide kişisel irade kuvvetiyle hiçbir şey başarılmaz. bunun yerine egomuzun yerinin ikinci derecede olması gerekir bu bizim gelişmemiz için kötü değildir. Reiki kanalları olarak tedaviyi biz yapmayız fakat basitçe nötr gözlemciler ve olayların sahideri yaparlar. Bu nedenle bir hastanın semptomlarını asla reddetmemeliyiz. Bir hastalığa karşı savaşmak bizim görevimiz değildir bizim görevimiz Reiki enerjisini geçirmek ve sonucu beklemektir bu mutlaka mümkün olan en iyi olacaktır. Bununla beraber Reikinin bazen çalışmamasının ilginç sebepleri var dır. Örnek olarak bizim tekrar tekrar deneyimlediğimiz bir durum şu dur. Hasta tedavi için gelmesine rağmen iyile§meyi arzu etmemektedir. Bu hastaların derin varlıklarında bilinçli veya bilinçsiz olarak tekrar sağlıklı olamamak vardır. Tam tersine hastalıklarına sıkıca yapışmış lardır ve bu onlar için bir şekilde daha avantajlı görünmektedir. Örneğin bir ev hanımı yalnızca hasta olduğu zaman ailesinin destek ve sevgisini görebiliyordu. Bu muhtemelen onun tek yoluydu. Bu tür bir deneyim derinlere kök salınca hasta muhtemelen ona yardımcı olacak her tür tedaviye karşı direnç gösterir. Tabii dl§arıdan bakınca o iyileşmek için elinden gelen her şeyi yapmış gibi görünür. Reiki metodu da hil yerinden oynatılmadık taş kalmamıştır. Benzer bir durumla çocuklarda da karşılaşılır; fakat yukarıda anlatılan durum kadar şiddetli değildir genellikle. Bir çocuk hasta olduğu zaman ona bakılır ve genellikle çok büyük bir sevgi ve sempati gösterir. Okula gitmek zorunda değildir birçok hediye alır ve herkes ona i yi davranır. Böyle bir çocuğun dengelendikten sonra yalnızca ondan sonra tekrar sağlıklı hale gelmesi kolayolur. Bu mekanizma genellik le bilinçsizdir ve çocuk bundan yaralanır gibi olunca bunu atlamama lıyız çünkü bu genellikle çocukların kendilerini tekrar dengeye getirmek için başvurabilecekleri tek yoldur. Biz de bazen böyle hissetmez miyiz? Aylarca ve haftalarca bazı şeyleri aşın olarak yaparız sonra daha fazla devam edemeyiz. Hasta olu ruz kendimize barış ve sükunet vermediğimiz gibi sevdiklerimize de normalolarak beklenen ilgi ve dikkati göstermemişizdir. Bütün bun lardan sonra tam o anda hasta olmak onun hatası olmadığı için hasta kişiye sempati gösteririz. Reikinin açıkça beklenen sonucu vermemesinde başka nedenler de vardır. Bir defasında bir bayan ilk tedavisinden sonra tekrar gelmedi ve bu bizi çok üzdü. Sonra onun Reikiyi acayip ve şüpheli bulduğunu kız kardeşinden öğrendik. Bu insanlar hayatlarında hiçbir zaman spritüel şeyleri dikkate almadıkları için Reikiden daha somut şeylere daha iyi reaksiyon verirler. Bu durumda hastanın arzusuna saygı göstermek ve onu ona göre tedavi etmek gerekir. Biz de gelişmemizin başka bir se viyesinde ba§ka tedavi metotları tercih edebilirdik. Bu nedenle hiçbir zaman bir kişiye Reiki ile tedavi etme konusunda ısrarlı olmayınız. Bunun yerine hastaya basitçe Reikinin ne oldugunu nasıl çalıştığını anlatın ve kararı ona bırakın. Reikinin başarısız olduğu bir diğer durum hastalıktan gerekli dersi almamış olanlardır. Bunlar bir süre daha hasta olmaya devam ederler. Diger taraftan hastalık hastanın doğa yasalarını tekrar tekrar ihlal et mesini engellediği için bu durumda Reiki hastanın gözlerini içindeki sebeplere çevirebilir. Bu durumda hasta birdenbire niçin hasta oldu nunun farkına varır ve iç ve dı§ sebepleri değiştirmeye ba§lar. Sonra hastaların tedaviden önce karmik borçlarını ödemelerini gerektiren durumlar vardır bu durumlarda da Reiki yardımcı olamaz. Diğer hastalar karmik nedenlerle sizin tarafınızdan değil bir başkası tarafından tedavi edilmeyi tercih edebilir. Reikiyi çok basit bulan bir başka hasta türü vardır. Bu hastalar insanların kendisi hakkında eğer kolay tedavi olursa gerçekte hasta olmadıklarını düşüneceklerinden korkarlar. Hastanede hiçbir şey üç haftadan önce kabul edilebilir değildir. Buna ne diyeceksiniz? Son grup problemli hastalar ise kendilerine ve size Reikinin hiçbir işe yaramadığını kanıtlamak için gelenlerdir. Onlar şüphe ve gerilim dolu olarak tedavi masasında yalan söylerler her enerji akışına ve her türlü rahatlık verici duyguya direnerek ve içinde uyum tesis edecek her türlü değişiklikle savaşarak tedavinin başarısız olmasına neden olabilirler. Bazıları sonuna kadar haklı olduklannı kanıtlamayı başarırlar. Bu nedenle bir kişi size tedaviye gelirse ona bilgi verin; tedavi ihtimalin anlatın ama baskı yapmayın. Herkesin kendi serbest iradesi vardır ve biz buna saygı gösteririz. Sen kör bir kişi bir konuda kendini ikna etmemişse o konuda sizin tarafınızdan da ikna edilemez.


ALINTIDIR.