REİKİNİN DERECELERİ

1. DERECE REİKİ

Reikinin tarihini özelliklerini ve çeşitli el pozisyonlarıyla uygulama yöntemlerini kapsar. Reikinin kişiye ve çevresindekilere nasıl uygulandığı öğretilir. Uyumlama yoluyla kişinin aurası ve çakraları reiki enerjisine açılır.

2. DERECE REİKİ


Reikinin kişiye çevresindekile ve günlük yaşama uygulanması detaylı olarak öğretilir. Ayrıca enerjiyi çeşitli amaçlarla yönlendiren üç enerji sembolü ve kullanımları öğretilerek kişiye ikinci derece uyumlaması yapılır ve enerjinin frekansı yükseltilir.

3. DERECE REİKİ

1. AŞAMA: 2.
Derecenin belli bir süre (3 - 4 ay veya daha fazla) kullanımından sonra 3. derece uyumlaması yapılır ve bu derecenin sembolleri öğretilir.

2. AŞAMA: Reiki öğretmenliği yapmak isteyenler için master inisiyasyonu ve bilgiler verilir.

Dr. Usui'nin keşfettiği bu güçlü enerji ile tedavi metodu günümüzde her yönden şifaya ihtiyacı olan insanlığa ve dünyaya evrensel bir hediyedir...

ALINTIDIR.